EFFI ry:n perustamiskokouksen pöytäkirja

 

Electronic Frontier Finland ry:n perustamiskokous

Kokouspaikka: Hotelli Kämp
Aika:5.9.2001

1§ Kokouksen avaus.
Kokous avattiin klo 18:15

2§ Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
sihteeri, ääntenlaskijat (2) sekä pöytäkirjantarkastajat (2).

Puheenjohtaja
Ville Oksanen

Sihteeri
Herkko Hietanen

Pöytäkirjantarkastajat/ääntenlaskijat

Janne Rainvuori
Ilja Ponka

3§ Päätetään yhdistyksen perustamisesta ja nimestä
Yhdistyksen nimeksi valittiin

Electronic Frontier Finland ry, EFFI

4§ Päätetään yhdistyksen säännöistä.

Säännöt hyväksyttiin muutoksin.

5§ Allekirjoitetaan perustamiskirja.

18:50

6§ Kutsutaan koolle yhdistyksen ensimmäinen kokous välittömästi.
Päätettiin kutsua yhdistyksen ensimmäinen kokous välittömästi
perustamiskokouksen jälkeen koolle.

7§ Päätetään kokous

18:51


16.9.2001 alkuperäisen MS Word dokumentin HTML:ksi

janne.lindqvist@effi.org