Viranomaisten Facebook-käyttö herättää keskustelua

Svenska YLE teki jutun viranomaisten Facebook-käytöstä ja haastatteli siihen varapuheenjohtaja Elias Aarniota. Asiasta oli myös ruotsinkielisessä radiouutislähetyksessä.

Taustalla on Saksan liittovaltion tietosuojaviranomainen BFdI:n päätös, jonka mukaan Saksan viranomaisten tulee lopettaa Facebook-sivujen ylläpitäminen tietosuojasyistä. Myös Norjan tietosuojaviranomainen Datasilsynet on tehnyt perusteellisen arvion siitä pitäisikö heillä olla Facebook-sivut ja tullut siihen tulokseen että se ei ole tietosuojasyistä mahdollista.

Olisi toivottavaa että Suomessakin tietosuojavaltuutettu toimisi näin laajavaikutteisten asioiden kanssa proaktiivisesti ja ohjeistaen. Jutussa olevien tietosuojavaltuutetun kommenttien perusteella vaikuttaa valitettavast siltä että sikäli kun muutosta tapahtuu, se tapahtuu esimerkkitapausten kautta.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *