EFFI: Opetusministeriö oikealla asialla tekijänoikeuden pidentämisessä

Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland ry
Vapaa julkaistavaksi heti
Helsinki 8.5.2009

Electronic Frontier Finland ry (Effi) edellyttää, että Suomi noudattaa
edelleen eduskunnan päätöstä tekijänoikeuden lähioikeuksien jatkamista
koskevassa riidassa. ÄKT on tänään vaatinut avoimessa kirjeessä, että
hallitus kääntäisi Suomen kannan. Eduskunnan suuri valiokunta on
selkeästi päättänyt, että Suomi vastustaa musiikkia koskevien
lähioikeuksien pidentämistä koskevaa EU-direktiiviä. Direktiiviä ovat
ajaneet lähinnä suuret levy-yhtiöt, jotka eivät halua luopua 60-luvulla
tallennetusta musiikista saamista tuloistaan. Hanketta ovat vastustaneet
erityisesti kirjastojärjestöt ja akateemiset tutkijat.

EFFI:n varapuheenjohtaja Ville Oksanen lataa: “Musiikkiteollisuuden
iltalypsy menee tässä kyllä mauttoman puolelle. Arto Alaspää ja muut
lobbarit pääsivät laajasti esittämään eduskunnalle, miksi heille pitäisi
tehdä tämä tulonsiirto kuluttajilta. Eduskunta ei ideaa niellyt.”
Oksanen kysyykin retoristi: “Vaatiiko ÄKT nyt todellakin, että hallitus
jättäisi huomioimatta eduskunnan päätöksen aiheesta?”

EFFI iloitseekin siitä, että tässä tapauksessa opetusministeriön
virkamiehet ovat kerrankin selkeästi lähteneet puolustamaan yleistä
etua. Järjestön mukaan kyseessa myös on lähes ainutlaatuinen esimerkki
siitä, että asiantuntevat virkamiehet kykenevät EU-tasolla ajamaan läpi
lyhyessä ajassa Suomen kansallisia tavoitteita.

Oksanen päättää: “Sen sijaan, että hallitus lähtisi nyt suitsemaan
virkamiehiä, sen tulisi nostaa tapaus positiiviseksi esimerkiksi siitä,
miten Suomen kantoja tulisi ajaa EU:ssa. ÄKT:lle suosittaisin puolestaan
lämpimästi Suomen perustuslain kertaamista!”

Lisätietoa:

ÄKT:n ym. avoin kirje:
http://www.kulttuuriuutiset.net/ajassa/avoin_kirje

Suuren valiokunnan kannanotto tekijänoikeuden lähioikeuksien pidentämiseen:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/suvl_1_2009_p.shtml

Kansalliskirjaston johtaja, Professori Kai Ekholmin kirjoitus aiheesta:
http://www.uusisuomi.fi/nakokulmat/kaiekholm/onko-mepeista-mihinkaan

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
puh. 040 536 8583

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten
sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan
viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä
ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia.
Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa
lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja
Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee
kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä.
Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta
http://www.effi.org/