RFID tulee, oletko valmis?

Oulun kevätkokouksessa pidettyä RFID-workshoppia toivottiin myös pääkaupunkilaisten iloksi. Tietoa RFID-siruista sekä niiden käytöstä passeissa ja muualla on tarjolla Pasilan pääkirjaston auditoriossa ma 25.5. klo 18-20. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, auditorioon mahtuu 90 henkilöä.

Kaikenlaisia omia RFID-kortteja voi tuoda mukanaan, jos aikaa jää, ihmetellään yhdessä, mitä niistä saa irti. Passeista puhuttaneen enemmänkin, sillä Suomessa on parhaillaan käynnissä passilain uudistus (HE 234/2008), jossa säädetään sormenjälkien käyttöönotosta passeissa. Passirekisteriin muodostuisi ehdotetun mukaisesti arviolta noin kymmenessä vuodessa tietokanta, johon sisältyisi lähes kaikkien aikuisväestöön kuuluvien kaksi sormenjälkeä.

“Esityksessä ehdotetaan, että rekisteriin talletettuja passinhakijan sormenjälkitietoja voitaisiin käyttää henkilön henkilöllisyyden varmistamiseksi silloin, kun käyttötarve liittyy passinhakijan tunnistamiseen henkilön hakiessa passia tai passinhaltijan tunnistamiseen tilanteessa, jossa viranomaisella on henkilön matkustusoikeuteen, maastalähtöön ja maahantuloon liittyvä oikeus tarkastaa henkilön henkilöllisyys ja esitetyn asiakirjan aitous. Hakijalta otettua ja rekisteriin talletettua sormenjälkeä voitaisiin käyttää myös haetun asiakirjan valmistamiseksi. Sen lisäksi ehdotetaan, että poliisille säädettäisiin laajempi oikeus käyttää sormenjälkitietoja henkilöllisyyden selvittämiseksi myös muussa toimenkuvaansa liittyvässä henkilöllisyyden selvittämisessä. Rekisteröityjä passin sormenjälkitietoja voitaisiin käyttää esimerkiksi vainajien tai tuntemattomien uhrien tunnistamiseksi tai henkilön henkilöllisyyden selvittämiseksi esimerkiksi kuulustelutilanteessa.”