Tuija Braxin vastine | EFFI.org

Tuija Braxin vastine

Huhtikuu 28, 2005 - 07:00

Ohessa kansanedustaja Tuija Braxin vastine lehdistötiedotteeseen lakivaliokunnan lausunnosta.

Aiheeseen liittyvät dokumentit:


Tervehdys,

viitaten EFFIn tiedotteeseen, luulen, että muutama asia on syytä selventää väärinymmärrysten välttämiseksi. Jatkossakin on täysin tuomiosituimen harkinnassa, onko näyttö riittävää. Järjestöille ei siten ole siirtynyt tuomio - tai toimeenpanovaltaa. Väite poliisin vallan siirtymisestä järjestöille viittaisi siihen, että joku on nyt sekoittanut rikostutkinnan ja turvaamisvaateen keskenään. (Rikostutkinta alkaa usein poliisista, turvaamisvaade melkein aina oikeuden tai intressin edustajasta. )Valiokunta on myös asettanut tuomioistuimelle sangen korkeat vaatimukset sekä sananvapauden että ulkopuolisten oikeuksien turvaamiselle, mikä käytännössä usein saattaa johtaa siihen, ettei tuomioistuin voi sallia esim. yhteyksien katkaisua. On myös päivänselvää, että osapuolilla on oikeus tulla kuulluksi, mikä osaltaan estää perusteettomat toimet.

Suurin väärinymmärrys lienee kuitenkin se, että lakivaliokunta olisi tehnyt jotakin aivan uutta. Tämä sama logiikka nimittäin sisältyi jo hallituksen esitykseen siinä muodossa, että hallitus väitti nykyisen oikeudenkäymiskaaren turvaamispykälien soveltuvan myös tekijänoikeuksiin kaikissa tapauksissa. Alioikeus oli kuitenkin toista mieltä. Hallituksen esitykseen oli siis koko ajan kirjoitettu nyt täsmennetty logiikka ja tästä logiikasta kuultiin asiantuntioita ihan normaaliin tapaan niin lakivaliokunnassa kuin käsittääkseni myös muissa ao.valiokunnissa.

Näin tiivistettynä siis rohkenen epäillä, että tiedotteen kirjoittajalla on mennyt rikos- ja turvaamisprosessit sekaisin ja että hän ei ole myöskään huomannut, että hallitus on koko ajan esittänyt tekijänoikeuksien haltijalle kuuluvan turvaamisoikeudet siinä missä muillekin erilaisten oikeuksien haltijoille. Kiinittänette myös huomitota siihen, ettei kyseeessä ole vain hallituksen koko ajan ilmaisema logiikka vaan myös EU-direktiivin vaatimukset.

yst.terv. Tuija Brax