Ranskan päätös – TOAS

Oikeus on Ranskassa todennut DVD-levyjen kopiosuojauksen laittomaksi. Täsmällisesti ottaen tapauksessa oli kyse Macrovision-suojauksesta, joka estää DVD-elokuvan kopioimista videolle. Kyseessä on periaatteellisesti hyvin merkittävä tapaus, koska siinä todetaan, että tekijänoikeuden rajoitukset ovat itse asiassa käyttäjien positiivisia oikeuksia. Toivomme myös lämpimästi, että päätös pakottaa sisältöteollisuuden jatkossa merkitsemään huomattavasti nykyistä yksityiskohtaisemmin eri tuotteissa käytetyt suojaukset.

EFFIlle on tullut runsaasti kyselyitä TOAS:n (Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö) opiskelijoille langettamista verkkojen käyttökielloista. Vaikka emme tunne kaikkia yksityiskohtia, TOAS on ymmärtääksemme toiminut tapauksessa täysin sääntöjensä mukaisesti eikä asialle ole luultavasti tehtävissä mitään. Kyseessä on joka tapauksessa kuluttansuoja-asia, joten jos uskot TOAS:n rikkoneen sopimusta, eikä se itse vastaa kyselyihin, kannattaa asiasta valittaa Kuluttajavirastoon.