Tuija Braxin vastine

Ohessa kansanedustaja Tuija Braxin vastine lehdistötiedotteeseen lakivaliokunnan lausunnosta.

Aiheeseen liittyvät dokumentit:


Tervehdys,

viitaten EFFIn tiedotteeseen, luulen, että muutama asia on syytä selventää väärinymmärrysten välttämiseksi. Jatkossakin on
täysin tuomiosituimen harkinnassa, onko näyttö riittävää. Järjestöille ei siten
ole siirtynyt tuomio – tai toimeenpanovaltaa. Väite poliisin vallan
siirtymisestä järjestöille viittaisi siihen, että joku on nyt sekoittanut
rikostutkinnan ja turvaamisvaateen keskenään. (Rikostutkinta alkaa usein
poliisista, turvaamisvaade melkein aina oikeuden tai intressin edustajasta.
)Valiokunta on myös asettanut tuomioistuimelle sangen korkeat vaatimukset sekä
sananvapauden että ulkopuolisten oikeuksien turvaamiselle, mikä käytännössä
usein saattaa johtaa siihen, ettei tuomioistuin voi sallia esim. yhteyksien
katkaisua. On myös päivänselvää, että osapuolilla on oikeus tulla kuulluksi,
mikä osaltaan estää perusteettomat toimet.

Suurin väärinymmärrys lienee kuitenkin se, että lakivaliokunta olisi tehnyt
jotakin aivan uutta. Tämä sama logiikka nimittäin sisältyi jo hallituksen
esitykseen siinä muodossa, että hallitus väitti nykyisen oikeudenkäymiskaaren
turvaamispykälien soveltuvan myös tekijänoikeuksiin kaikissa tapauksissa.
Alioikeus oli kuitenkin toista mieltä. Hallituksen esitykseen oli siis koko
ajan kirjoitettu nyt täsmennetty logiikka ja tästä logiikasta kuultiin
asiantuntioita ihan normaaliin tapaan niin lakivaliokunnassa kuin käsittääkseni
myös muissa ao.valiokunnissa.

Näin tiivistettynä siis rohkenen epäillä, että tiedotteen kirjoittajalla on
mennyt rikos- ja turvaamisprosessit sekaisin ja että hän ei ole myöskään
huomannut, että hallitus on koko ajan esittänyt tekijänoikeuksien haltijalle
kuuluvan turvaamisoikeudet siinä missä muillekin erilaisten oikeuksien
haltijoille. Kiinittänette myös huomitota siihen, ettei kyseeessä ole vain
hallituksen koko ajan ilmaisema logiikka vaan myös EU-direktiivin vaatimukset.

yst.terv. Tuija Brax