Käräjäoikeuden tuomio

Tässä nyt jakeluun redaktoituna Effi-tuomio-karajaoikeus-2021. Vastaajien ja lahjoittajien nimet on anonymisoitu sekä vastaajien henkilötunnukset ja päiväsakkojen summat poistettu.

Tuomiossa harmittaa eniten se, että perusoikeusnäkökulmaan ei oteta kantaa. Effin näkökulmasta tämä rahankeräysoikeusjuttu on puhtaasti strateginen häirintäkanne (SLAPP, strategic lawsuits against public participation).

Euroopan parlamentti hyväksyi marraskuussa päätöslauselman, jossa kannustettiin jäsenmaita ryhtymään toimiin SLAPP-kanteiden vastustamiseksi:

Mepit ovat huolissaan kanteiden vaikutuksista EU:n arvoihin, sisämarkkinoihin ja oikeusjärjestelmään. Mietinnössä he toteavat, että kanteiden tekijöillä on suhteettomasti valtaa ja resursseja verrattuna niiden kohteisiin, mikä heikentää oikeutta puolueettomaan oikeudenkäyntiin. Erityisen huolestuttavaa on SLAPP-kanteiden rahoittaminen valtioiden budjeteista, ja niiden käyttäminen riippumattoman median ja kansalaisyhteiskunnan hiljentämiseen yhdessä muiden keinojen kanssa. (Euroopan parlamentin tiedote häirintäkanteista 11.11.2021)

Suomessa aihetta käsiteltiin lakivaliokunnassa 22.4.2021:

Lakivaliokunnan saaman selvityksen perusteella SLAPP-kanteita ei kuitenkaan Suomessa tunneta, ja jos niitä alkaisi esiintyä, niitä voitaisiin estää tehokkaasti jo nykyisillä kansallisilla prosessilainsäädännön säännöksillä. Käräjäoikeus voi oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan heti pyytämättä vastapuolelta vastausta hylätä nostetun kanteen tuomiolla, jos kanne on selvästi perusteeton. (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/LaVL_7+2021.aspx)

Tuoreita esimerkkejä mahdollisista SLAPP-kanteista Effin lisäksi:

(Lisäys 24.1.2021) Vakiomuistutuksena: Asian ytimessä on oikeudellinen kysymys siitä, onko sivumme ollut laitonta rahankeräystä vaiko ei. Mitään epäilyksiäkään rahojen väärinkäytöstä ei ole missään vaiheessa esitetty. Tiivistelmä koko vuosien tarinasta löytyyy Effin rahankeräyssaagasta.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *