Effi: Tiemaksu ei voi perustua autojen sähköiseen paikannukseen | EFFI.org

Effi: Tiemaksu ei voi perustua autojen sähköiseen paikannukseen

Syyskuu 5, 2013 - 12:48

Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland ry
Julkaisuvapaa heti
Helsinki 5.9.2013

Effi: Tiemaksu ei voi perustua autojen sähköiseen paikannukseen

Electronic Frontier Finland ry (Effi) näkee vakavia yksityisyydensuojaan liittyviä ongelmia liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) ja Panda-ryhmän kaavailemassa tiemaksujärjestelmässä, jossa tiemaksu perustuisi yksittäisten autojen pakolliseen satelliittipaikannukseen. Panda-ryhmähän sai jo vuonna 2010 Effin Isoveli-palkinnon "yhteistyöhankkeestaan autoilijoiden yksityisyyden suojan poistamiseksi vaivihkaa" - palkinto meni selvästi oikeaan osoitteeseen.

"On selvää, että lupauksista huolimatta seurantatiedot eivät pysyisi salassa ja niitä käytettäisiin väärin ennemmin tai myöhemmin", jyrähtää Effin puheenjohtaja Timo Karjalainen. "Jos seurantalaitteet asennetaan kaikkiin autoihin, ajan kuluessa viranomaisilla syttyy väistämättä halu lisätä kerättävien tietojen määrää tai laajentaa tietojen sallittua käyttötarkoitusta, kuten on käynyt mm. teletunnistetietojen ja sormenjälkirekisterin tapauksessa."

Yhteiskunnallinen realiteetti on, että houkuttelevaa tietoa sisältävä tietolähde otetaan ennen pitkää muuhunkin käyttöön. Jo pelkkä tietolähteen luominen loukkaa yksityisyyttä, ja ainoa todellisen tietosuojan antava ratkaisu on, että tietoja ei kerätä lainkaan.

"Viranomaisilla ei ole tarvetta eikä oikeutta rekisteröidä autoilijoiden yksityiskohtaisia paikkatietoja siinä laajuudessa kuin on esitetty kaavailtua verotusta varten", toteaa Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen. "Ihmisten liikkuminen ei ole viranomaisasia ja tieliikenteen verotus on toteutettavissa yksityisyyttä vähemmän loukkaavasti."

Sinänsä Effi pitää myönteisenä, että LVM:n virkamiehet mainitsevat tietosuojan tärkeyden. He esimerkiksi ehdottavat, että autoilutiedot voitaisiin tallentaa järjestelmään, johon pääsy olisi ainoastaan autoilijalla itsellään. Effi kuitenkin suhtautuu tähän skeptisesti: kuka uskoo, että tosimaailmassa perittäisiin viranomaismaksua, jonka määräytymisperustetta viranomaiset eivät pysty halutessaan todentamaan?

"Minkä viestin antaa demokraattinen Suomi alistaessaan niin kevein perustein kuin tiemaksujen vuoksi omat kansalaisensa valvontaan, joka kerran tultuaan käyttöön on vähintäänkin helppo muuttaa kattavaksi autoilijoiden urkintajärjestelmäksi?" kysyy Timo Karjalainen. "Oikeusvaltio Suomen tulee tarjota kansalaisilleen maailman parasta tietosuojaa. Autojen pakollinen satelliittivalvonta olisi jättimäinen askel väärään suuntaan."

Lisätietoja:

Timo Karjalainen
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland - Effi ry
puh. 050 590 3763

Tapani Tarvainen
varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland - Effi ry
puh. 040 729 3479

Effin tiedote Isovelipalkinnoista 2010:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2010-02-19-Isoveli-palkinnot.html

Electronic Frontier Finland - Effi ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa loukata, spämmäys tulee pitää kiellettynä ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/.