Yli 110 järjestöä kansainväliseen yhteistyöhön puolustaakseen ihmisoikeuksia verkossa, Effi mukana

Yli 110 kansalaisjärjestön rintama ympäri maailman on allekirjoittanut yhteiset periaatteet ihmisoikeuksien turvaamisesta tietoverkoissa. Järjestöt alkoivat tehdä koordinoitua kansainvälistä yhteistyötä reaktiona nykyiseen tilanteeseen, jossa valtioiden hallitukset usein eivät täytä velvoitteitaan yksityisyyden suojaamiseen ja liiallisen tietoliikennevalvonnan ehkäisemiseen.

Periaatteiden korkeimman tason tavoitteena on ihmisten yksityisyyden turvaaminen. Yksityisyydensuojalla todetaan olevan valtava merkitys demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen ja useiden ihmisoikeuksien, esimerkiksi ilmaisunvapauden, turvaamisessa. Samoin todetaan muun muassa, että viestinnän siirtyessä yhä enemmän tietoverkkoihin valtioiden lainsäädäntö ei ole pysynyt muutoksen tasalla vaan monissa tapauksissa mahdollistaa informaatioteknologian väärinkäytön ihmisten valvomiseksi ja että viestinnän ns. metatiedoilla tulisi olla yhtä hyvä suoja urkintaa vastaan kuin viestinnän varsinaisella sisällöllä.

Periaatteissa luetellaan vaatimukset, joiden pitää täyttyä, ennen kuin viestintään kohdistuvaa valvontaa voidaan pitää oikeutettuna. Vaatimuksiin kuuluvat muun muassa valvonnan laajuuden säilyttäminen suhteellisena kuhunkin yksittäiseen tapaukseen, laillisuuskontrollin ja läpinäkyvyyden varmistaminen valvontamekanismeihin liittyen, asianmukaisten prosessien noudattaminen valvontaa suoritettaessa sekä yksilöiden riittävä tiedottaminen heihin kohdistuneista valvontatoimenpiteistä. Vaatimukset pätevät niin valtioiden sisäiseen kuin valtiorajat ylittäväänkin tietoliikennevalvontaan ja koskevat niin valtioiden kuin esimerkiksi yritystenkin suorittamaa valvontaa.

Suomalaisista järjestöistä Effi on mukana periaatteet allekirjoittaneessa rintamassa.

Linkki periaatteiden julkilausumaan: International Principles on the Application of Human Rights to Communications Surveillance (englanninkielinen)
Päivitys 6.8.2013: Linkki periaatteiden julkilausumaan Viestinnän valvontaan sovellettavien ihmisoikeuksien kansainväliset periaatteet (suomenkielinen)