Effi: Tiemaksu ei voi perustua autojen sähköiseen paikannukseen

Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland ry
Julkaisuvapaa heti
Helsinki 5.9.2013

Effi: Tiemaksu ei voi perustua autojen sähköiseen paikannukseen

Electronic Frontier Finland ry (Effi) näkee vakavia
yksityisyydensuojaan liittyviä ongelmia liikenne- ja
viestintäministeriön (LVM) ja Panda-ryhmän kaavailemassa
tiemaksujärjestelmässä, jossa tiemaksu perustuisi yksittäisten autojen
pakolliseen satelliittipaikannukseen. Panda-ryhmähän sai jo vuonna
2010 Effin Isoveli-palkinnon “yhteistyöhankkeestaan autoilijoiden
yksityisyyden suojan poistamiseksi vaivihkaa” – palkinto meni selvästi
oikeaan osoitteeseen.

“On selvää, että lupauksista huolimatta seurantatiedot eivät pysyisi
salassa ja niitä käytettäisiin väärin ennemmin tai myöhemmin”,
jyrähtää Effin puheenjohtaja Timo Karjalainen. “Jos seurantalaitteet
asennetaan kaikkiin autoihin, ajan kuluessa viranomaisilla syttyy
väistämättä halu lisätä kerättävien tietojen määrää tai laajentaa
tietojen sallittua käyttötarkoitusta, kuten on käynyt mm.
teletunnistetietojen ja sormenjälkirekisterin tapauksessa.”

Yhteiskunnallinen realiteetti on, että houkuttelevaa tietoa sisältävä
tietolähde otetaan ennen pitkää muuhunkin käyttöön. Jo pelkkä
tietolähteen luominen loukkaa yksityisyyttä, ja ainoa todellisen
tietosuojan antava ratkaisu on, että tietoja ei kerätä lainkaan.

“Viranomaisilla ei ole tarvetta eikä oikeutta rekisteröidä
autoilijoiden yksityiskohtaisia paikkatietoja siinä laajuudessa kuin
on esitetty kaavailtua verotusta varten”, toteaa Effin
varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen. “Ihmisten liikkuminen ei ole
viranomaisasia ja tieliikenteen verotus on toteutettavissa
yksityisyyttä vähemmän loukkaavasti.”

Sinänsä Effi pitää myönteisenä, että LVM:n virkamiehet mainitsevat
tietosuojan tärkeyden. He esimerkiksi ehdottavat, että autoilutiedot
voitaisiin tallentaa järjestelmään, johon pääsy olisi ainoastaan
autoilijalla itsellään. Effi kuitenkin suhtautuu tähän skeptisesti:
kuka uskoo, että tosimaailmassa perittäisiin viranomaismaksua, jonka
määräytymisperustetta viranomaiset eivät pysty halutessaan
todentamaan?

“Minkä viestin antaa demokraattinen Suomi alistaessaan niin kevein
perustein kuin tiemaksujen vuoksi omat kansalaisensa valvontaan, joka
kerran tultuaan käyttöön on vähintäänkin helppo muuttaa kattavaksi
autoilijoiden urkintajärjestelmäksi?” kysyy Timo Karjalainen.
“Oikeusvaltio Suomen tulee tarjota kansalaisilleen maailman parasta
tietosuojaa. Autojen pakollinen satelliittivalvonta olisi jättimäinen
askel väärään suuntaan.”

Lisätietoja:

Timo Karjalainen
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
puh. 050 590 3763

Tapani Tarvainen
varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
puh. 040 729 3479

Effin tiedote Isovelipalkinnoista 2010:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2010-02-19-Isoveli-palkinnot.html


Electronic Frontier Finland – Effi ry on perustettu puolustamaan
kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus
sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin
digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista
avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja
tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei
saa loukata, spämmäys tulee pitää kiellettynä ja
ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä.
Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta
http://www.effi.org/.