Helsinki 21.7.2005
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti

EFFI: Vanhasen valvontajärjestelmältä puuttuu kansalaisten hyväksyntä

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on huolestunut pääministeri Matti Vanhasen näkemyksestä, jonka mukaan suomalaisten on "yksinkertaisesti tajuttava se, että vapauden ja kontrollin välistä suhdetta muutetaan kansainvälisellä yhteistyöllä" kohti lisääntyvää kontrollia. Pääministeri kertoi näkemyksistään Turun Sanomien kolumnissa 15.7.

"Kansalaisten oikeuksien rajoittaminen ja valtion kontrollin lisääminen murentavat yhteiskuntamme legitimiteettiä, jos ne tehdään ilman kansalaisten hyväksyntää. Suomalaiset ovat ylpeitä avoimesta yhteiskunnastaan, eikä siitä olla valmiita luopumaan joidenkin maiden painostuksen vuoksi" arvioi EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen.

EU:n jäsenmaiden hallitukset valmistelevat parhaillaan ns. teletietojen tallennusvelvollisuutta, joka edellyttäisi sähköisten viestintäpalveluiden tuottajia pitämään kirjaa kaikkien kansalaisten viestinnästä. Tiedoista ilmenisi muun muassa kenelle kansalainen on soittanut, mitä verkkosivuja hän on katsellut ja missä hän liikkuu matkapuhelimen kanssa. Myös ulkomaisilla viranomaisilla olisi pääsy tietoihin.

EFFIn mielestä suunnitelmaan liittyy merkittävä periaatteellinen ongelma. "Yksi oikeusvaltion perusperiaatteista on se, että kansalainen on syytön, kunnes toisin todistetaan. Nyt valvontaa ollaan ulottamassa kaikkiin kansalaisiin," selittää Oksanen.

EFFIn hallituksen jäsen Vili Lehdonvirta huomauttaa, että järjestelmää on kritisoitu myös sen suunnattomien kustannusten vuoksi. "Massiiviset investoinnit tallennuslaitteisiin heikentäisivät Euroopan viestintäsektorin kilpailukykyä ja tulisivat kalliiksi veronmaksajille. Lisäksi käytäntö on osoittanut, että kerätyt tiedot ovat vaarassa päätyä tietomurtojen seurauksena myös rikollisten käsiin," muistuttaa Lehdonvirta.

EU:n lakiasiantuntijat ovat todenneet, että tallennusvelvollisuuden oikeudellinen pohja on hatara, sillä sen valmistelussa ei ole otettu huomioon esimerkiksi kansalaisten valitseman Euroopan parlamentin näkemystä. Jäsenmaiden hallitukset ilmoittivat kuitenkin viime viikolla jatkavansa päätöksen valmistelua keskenään yksipuolisesti.

Vanhanen perustelee kolumnissaan hallitusten toimia kontrollin lisäämiseksi terrorismin vastaisella sodalla. EFFI ei hyväksy Vanhasen argumentointia. "Terroristien tavoitteena sanotaan olevan avoimen länsimaisen yhteiskunnan tuhoaminen. On siksi ironista, että heidän tavoitettaan vastaan yritetään taistella rakentamalla valvontayhteiskuntaa," sanoo Oksanen.

EFFIn mielestä Euroopan parlamentti ansaitsee ennemmin kiitosta kuin kritiikkiä. Eurokansanedustajat ovat ansiokkaasti puolustaneet sekä unionin kilpailukykyä että kansalaisten oikeuksia. Valitettavasti hallitusten edustajista ei voida aina sanoa samaa.

Lisätietoja:

Matti Vanhasen kolumni: Vapauden ja kontrollin suhde muuttuu, Turun Sanomat 15.7.2005,

Vetoomus teletietojen tallennusvelvollisuutta vastaan, EFFI 21.9.2004,

Europarlamentti hylkäsi tallennusvelvollisuutta koskevan ehdotuksen, Teemu Välimäen blogi 31.5.2005,

Ehdotus tallennusvelvollisuudeksi osittain laiton,

Reijo Svento: Valvooko tietoliikennettä tulevaisuudessa iso- vai pikkuveli?, Tietoyhteiskunta.fi 9.8.2004,

Ville Oksanen
Puheenjohtaja
040 536 8583

Vili Lehdonvirta
Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
045 677 0779

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa: http://www.effi.org/.