EDRIn kirje Lontoon terrori-iskuista

============================================
EDRIn kirje Tony Blairille ja komissaareille
============================================

| Pääministeri Tony Blair
| Euroopan Unionin neuvoston puheenjohtajamaan toimisto
| Rue de la Loi 175  B-1048 Bryssel – Belgia

| Komissaari Viviane Reding
| Euroopan komissio
| Rue de la Loi 200  B-1049 Bryssel – Belgia

| Komissaari ja varapuheenjohtaja Franco Frattini
| Euroopan komissio
| Rue de la Loi 200  B-1049 Bryssel – Belgia

Jakelu: Europarlamentin LIBE- ja teollisuusvaliokuntien jäsenet

Brysseli, 12. heinäkuuta 2005

*Arvoisat vastaanottajat*,

Haluamme esittää European Digital Rights – ja Privacy International
-järjestöjen puolesta surumme ja suuttumuksemme Lontoossa 7. heinäkuuta
tehdyistä terrori-iskuista. Joskus voi olla vaikeaa taata samalla
sekä kansalaisten päivittäinen turvallisuus että ihmisoikeudet,
kuten oikeus yksityiselämään. Ymmärrämme ja tuemme tällaisten
iskujen estämiseen tarvittavia jatkuvia ponnistuksia. Kuitenkin
pyydämme kunnioittavasti malttia käsiteltäessä Britannian
puheenjohtamaana iskujen johdosta oikeus- ja sisäasiain
ministerineuvostossa esittämää kiireellistä hyväksymismenettelyä
linjaluonnokselle, joka mahdollistaisi viestiliikenteen kattavan
valvonnan.

Pidämme Lontoon iskuja hyökkäyksenä niitä ihmisoikeuksia vastaan,
jotka on tarkasti muotoiltu ja taattu Yhdistyneiden Kansakuntien
Ihmisoikeuksien julistuksessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa
ja EU:n perusoikeuksien julistuksessa. Ihmisoikeuslait ovat
tärkeimmillään silloin, kun hallitukset ja yhteiskunnat kohtaavat
kriisejä. Pahin mahdollinen reaktio olisi vaarantaa nämä tarkkaan
harkitut oikeudet paniikinomaisesti.

Mielestämme linjaluonnoksessa esitetty yleinen viestintätietojen
tallennusvelvollisuus loukkaisi vakavasti oikeutta yksityisyyteen
ja vaarantaisi sananvapauden. Rikosten tutkimisen ja kaikkiin
kansalaisiin kohdistuvan ennaltaehkäisevän massavalvonnan välillä
on oltava ylittämätön kuilu. Tämä kuilu muodostaa demokraattisten
arvojemme perustan. Ketään ei tule pitää syyllisenä ilman todisteita.
Olemme syvästi huolestuneita siitä, että massavalvonta reaktiona
terroriin johtaisi hyökkääjien selvään voittoon: tärkeimpien
arvojemme pohjan murenemiseen.

Lontoon iskujen jälkeisten Britannian sisäministerin haastattelujen
ja linjaluonnoksen viimeisimmän, 29. kesäkuuta laaditun version
perusteella koemme, että puheenjohtajamaan hallitus saattaa olla
ajamassa teletallennusvelvollisuutta kokonaan kolmannen pilarin
puitteissa, ilman enempiä demokraattisia konsultaatioita Euroopan
Komission ja Europarlamentin kanssa. Britannian edustaja on jo
ilmoittanut, että tallennusvelvollisuus tulee olemaan korkealla
tärkeysjärjestyksessä ja että muodollinen päätös pyritään tekemään
oikeus- ja sisäasiain ministerineuvoston kokouksessa 12. lokakuuta
2005. Tästä voimme vain päätellä linjapäätöksen alkaneen elää omaa
elämäänsä, ilman mitään näyttöä teletietojen tallennuksen
tarkoituksenmukaisuudesta, ilman minkäänlaista analyysiä
teollisuudelle aiheutuvista kuluista, jotka väistämättä siirtyvät
kuluttajien maksettaviksi, ilman kunnollista analyysiä toimenpiteiden
vaikutuksista — ja vieläpä ilman Europarlamentissa käytävän täyden
demokraattisen keskustelun tuomaa oikeutusta.

Muistutamme kunnioittavasti Europarlamentin esittelijän Alexander
Alvaron raportista, joka paheksui kaikkia kyseisten kaltaisia
valvontatoimenpiteitä. Lisäksi haluamme muistuttaa Europarlamentin
hyväksyneen tämän raportin yhteisesti 7. kesäkuuta 2005.
Muistutamme myös Euroopan komission sekä Europarlamentin JURI- ja
LIBE-valiokuntien mielipiteistä sekä lopuksi oikeus- ja sisäasiain
ministerineuvoston lakineuvoista, jotka kaikki vahvistavat, ettei
asian käsittelylle vain kolmannessa pilarissa ole laillista pohjaa.

Tämän vuoksi pyydämme teitä harkitsemaan tätä lähestymistapaa
uudelleen. Teletallennusvelvollisuus on saanut systemaattista ja
valtavaa vastustusta jäsenmaiden ja puolueiden poliitikoilta,
teollisuuden eri osa-alueilta sekä yksilöiden oikeuksien puolustajilta.
Jos ehdotus saa näin suurta vastustusta, se vaatii järjestelmällisiä
ja vakuuttavia argumentteja todellisen demokraattisen keskustelun
pohjaksi. Ehdotuksen hyväksyminen ilman tätä pohjaa, normaalien
demokraattisten instituutioiden ulkopuolella ja tunneperäisen
painostuksen alla, voi tuottaa vain vahvaa epäluottamusta EU:n
demokraattista prosessia kohtaan. Tämä murentaisi yhteiskuntamme
perustusta.

Olemme ylpeitä siitä, että saamme elää vapaassa ja avoimessa
yhteiskunnassa. Jos mikään voi yhdistää meitä kriisien aikana,
niin se on kunnioitus ihmisoikeuksia kohtaan. Toivomme teidän
harkitsevan strategiaanne uudelleen ja ryhtyvän Euroopan komission
ja Europarlamentin kanssa aitoon julkiseen keskusteluun tehokkaista
ja tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä.

Kunnioittavasti,

| Sjoera Nas
| European Digital Rights
| www.edri.org
|
| Gus Hosein
| Privacy International
| www.privacyinternational.org
|
| Lisäksi European Digital Rightsin jäsenet, aakkosjärjestyksessä:
|
| Association Electronique Libre (AEL) – Belgia
| Bits of Freedom – Alankomaat
| Campaign for Digital Rights (CDR) – Yhdistynyt Kuningaskunta
| Chaos Computer Club (CCC e.V.) – Saksa
| CPSR-ES – Espanja
| Digital Rights – Tanska
| Electronic Frontier Finland (EFFI) – Suomi
| Förderverein Informationstechnik und Gesellschaft (FITUG e.V.) – Saksa
| Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung (FIfF e.V.) – Saksa
| Foundation for Information Policy Research (FIPR) – Yhdistynyt Kuningaskunta
| GreenNet – Yhdistynyt Kuningaskunta
| Internet Society Bulgaria
| Imaginons un Réseau Internet Solidaire (IRIS) – Ranska
| Netzwerk Neue Medien (NNM e.V.) – Saksa
| quintessenz – Itävalta
| Swiss Internet User Group (SIUG) – Sveitsi
| VIBE!AT – Itävalta

Lisätietoja:

+ Alkuperäinen englanninkielinen kirje: http://www.edri.org/docs/lettertoUKpres.pdf
+ EDRIn lehdistötiedote: http://www.edri.org/campaigns/dataretention/EDRIletter