EFFI: Vanhasen valvontajärjestelmältä puuttuu kansalaisten hyväksyntä

| Helsinki 21.7.2005
| **Lehdistötiedote**
| Vapaa julkaistavaksi heti
|

EFFI: Vanhasen valvontajärjestelmältä puuttuu kansalaisten hyväksyntä
=====================================================================

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on huolestunut pääministeri Matti
Vanhasen näkemyksestä, jonka mukaan suomalaisten on “yksinkertaisesti
tajuttava se, että vapauden ja kontrollin välistä suhdetta muutetaan
kansainvälisellä yhteistyöllä” kohti lisääntyvää kontrollia.
Pääministeri kertoi näkemyksistään Turun Sanomien kolumnissa 15.7.

“Kansalaisten oikeuksien rajoittaminen ja valtion kontrollin lisääminen
murentavat yhteiskuntamme legitimiteettiä, jos ne tehdään ilman
kansalaisten hyväksyntää. Suomalaiset ovat ylpeitä avoimesta
yhteiskunnastaan, eikä siitä olla valmiita luopumaan joidenkin maiden
painostuksen vuoksi” arvioi EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen.

EU:n jäsenmaiden hallitukset valmistelevat parhaillaan ns. teletietojen
tallennusvelvollisuutta, joka edellyttäisi sähköisten
viestintäpalveluiden
tuottajia pitämään kirjaa kaikkien kansalaisten viestinnästä. Tiedoista
ilmenisi muun muassa kenelle kansalainen on soittanut, mitä verkkosivuja
hän on katsellut ja missä hän liikkuu matkapuhelimen kanssa. Myös
ulkomaisilla viranomaisilla olisi pääsy tietoihin.

EFFIn mielestä suunnitelmaan liittyy merkittävä periaatteellinen
ongelma.
“Yksi oikeusvaltion perusperiaatteista on se, että kansalainen on
syytön,
kunnes toisin todistetaan. Nyt valvontaa ollaan ulottamassa kaikkiin
kansalaisiin,” selittää Oksanen.

EFFIn hallituksen jäsen Vili Lehdonvirta huomauttaa, että järjestelmää
on kritisoitu myös sen suunnattomien kustannusten vuoksi. “Massiiviset
investoinnit tallennuslaitteisiin heikentäisivät Euroopan
viestintäsektorin kilpailukykyä ja tulisivat kalliiksi veronmaksajille.
Lisäksi käytäntö on osoittanut, että kerätyt tiedot ovat vaarassa päätyä
tietomurtojen seurauksena myös rikollisten käsiin,” muistuttaa
Lehdonvirta.

EU:n lakiasiantuntijat ovat todenneet, että tallennusvelvollisuuden
oikeudellinen pohja on hatara, sillä sen valmistelussa ei ole otettu
huomioon esimerkiksi kansalaisten valitseman Euroopan parlamentin
näkemystä. Jäsenmaiden hallitukset ilmoittivat kuitenkin viime viikolla
jatkavansa päätöksen valmistelua keskenään yksipuolisesti.

Vanhanen perustelee kolumnissaan hallitusten toimia kontrollin
lisäämiseksi terrorismin vastaisella sodalla. EFFI ei hyväksy Vanhasen
argumentointia. “Terroristien tavoitteena sanotaan olevan avoimen
länsimaisen yhteiskunnan tuhoaminen. On siksi ironista, että heidän
tavoitettaan vastaan yritetään taistella rakentamalla
valvontayhteiskuntaa,” sanoo Oksanen.

EFFIn mielestä Euroopan parlamentti ansaitsee ennemmin kiitosta kuin
kritiikkiä. Eurokansanedustajat ovat ansiokkaasti puolustaneet sekä
unionin kilpailukykyä että kansalaisten oikeuksia. Valitettavasti
hallitusten edustajista ei voida aina sanoa samaa.

Lisätietoja:
————

| Matti Vanhasen kolumni: Vapauden ja kontrollin suhde muuttuu, Turun Sanomat 15.7.2005,
| http://www.turunsanomat.fi/verkkolehti/?ts=1,4:8:0:0,4:8:1:1:2005-07-15,4:314356,1:0:0:0:0:
|

| Vetoomus teletietojen tallennusvelvollisuutta vastaan, EFFI 21.9.2004,
| http://www.effi.org/yksityisyys/vetoomus-2004/index.html
|

| Europarlamentti hylkäsi tallennusvelvollisuutta koskevan ehdotuksen, Teemu Välimäen blogi 31.5.2005,
| http://www.effi.org/blog/2005-05-31-libe-tallennusvelvollisuus.html
|

| Ehdotus tallennusvelvollisuudeksi osittain laiton,
| http://www.effi.org/yksityisyys/tallennusvelvollisuuslaiton-10.4.2005
|

| Reijo Svento: Valvooko tietoliikennettä tulevaisuudessa iso- vai pikkuveli?, Tietoyhteiskunta.fi 9.8.2004,
| http://www.tietoyhteiskunta.fi/=uutiset/156349
|

| Ville Oksanen
| Puheenjohtaja
| ville.oksanen@effi.org
| 040 536 8583
|

| Vili Lehdonvirta
| Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
| vili.lehdonvirta@effi.org
| 045 677 0779
|

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global
Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta
osoitteessa: http://www.effi.org/.