Aiheeseen liittyviä dokumentteja (lisäys 7.5.2005):


Helsinki 18.4.2005
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Lakivaliokunta luovuttamassa poliisin valtuuksia viihdeteollisuudelle

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on järkyttynyt eduskunnan lakivaliokunnan lausunnosta tekijänoikeuslakiuudistukseen. Valiokunta on myöntynyt viihdeteollisuuden vaatimukseen saada Internet-palveluntarjoajilta tietyn verkko-osoitteen takana olevan tilaajan henkilötiedot, jos epäillään, että tekijänoikeuksia loukataan. Kaiken lisäksi epäillyn verkkoyhteyskin voidaan katkaista, jos "tekijälle koituvat taloudelliset menetykset muodostuisivat huomattaviksi".

Tekijänoikeuden haltija voisi siis pelkän epäilyn perusteella hakea tuomioistuimelta määräyksen, joka pakottaisi operaattorin katkaisemaan asiakkaan verkkoyhteydet ja antamaan asiakkaan henkilötiedot. EFFIn mielestä tällainen sääntö polkee törkeästi kansalaisten perusoikeuksia.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen avaa: "Muilta osiltaan lausunto on varsin hyvä. Mutta tämän suuruusluokan lisäystä ei koskaan pitäisi tehdä lakiin käsittelyn loppusuoralla - ainakaan kuulematta laajalti muitakin kuin sisältöteollisuuden edustajia!"

Verkkoyhteyden katketessa loppuu myös kaikkien kyseistä yhteyttä käyttävien sähköpostiviestintä ja asiointi verkkopankeissa. EFFI toivoo, että näin laajakantoiset yksilön vapauksia vaarantavat uudistukset kierrätettäisiin aina perustuslakivaliokunnan kautta. "Kaiken lisäksi esitetyn uudistuksen tapa on täysin väärä - samojen säännösten tulisi koskea kaikkia rikkomuksia, ei vain tekijänoikeutta. 'Oikea' paikka pykälille olisi ollut sähköisen viestinnän tietosuojalaki, johon eduskunta ei itse halunnut niitä kuitenkaan ottaa käsitellessään lakia vain vuosi sitten", täydentää Oksanen.

"Tietoja ei tulisi luovuttaa muuten kuin poliisitutkinnassa laissa säädetyin perustein, eikä koskaan suoraan asianomistajille", linjaa EFFIn hallituksen jäsen Kai Puolamäki ja jatkaa: "Kuka tahansa voisi vaatia teletunnistamistietojen luovuttamista ja Internet-yhteyden katkaisua tarpeeksi uskottavalta kuulostavan tekijänoikeussyytöksen perusteella. Esimerkiksi skientologikultti on vaatinut saada tietää toimintaansa kritisoineiden henkilötietoja tekijänoikeuksiin vedoten."

Muutosesityksen taustalla on levy-yhtiöiden tekemä hakemus Helsingin käräjäoikeudelle turvaamispäätöksen saamiseksi KaZaA-käyttäjää vastaan viime vuoden lopulta. Tuomioistuin hylkäsi hakemuksen alkumetreillä (Dnro 04/22468). Levyteollisuus ei kyennyt osoittamaan, että intressivertailussa sen päätöksestä saama hyöty olisi merkittävämpi kuin käyttäjälle koituva vahinko.

Puolamäki toteaa lopuksi: "Sisältöteollisuuden argumentit eivät vakuuttaneet tuomioistuinta ja nyt näyttää siltä, että hovioikeuden lisäksi he valittivat suunnitellusti myös eduskuntaan."

Lisätietoja

Lakivaliokunnan lausunto tekijänoikeuslakiehdotuksesta LaVL 5/2005 vp,

EFFIn lausunto tekijänoikeuslakiehdotuksesta 1.4.2005,

EFFIn tietosivut tekijänoikeuslakiuudistuksesta,

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 536 8583

Kai Puolamäki
Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
050 522 8111

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/