Helsinki 8.10.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Oikeudenkäynnit eivät ratkaisu vertaisverkkojakeluun

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on pettynyt kansainvälisten levy-yhtiöiden edunvalvontajärjestön International Federation of the Phonographic Industryn (IFPI) päätökseen haastaa tavallisia netin käyttäjiä oikeuteen vertaisverkkojakelusta.

IFPI ja sen eurooppalaiset jäsenjärjestöt ovat nostaneet satoja kanteita musiikin verkkojakelusta Englannissa, Ranskassa, Tanskassa, Saksassa ja Italiassa.

Vastaavat kanteet olisivat mahdollisia jo tällä hetkellä Suomessa, mutta musiikkiteollisuus ei halua täällä heikentää imagoaan ennen uuden tekijänoikeuslain hyväksymistä. Toiseksi musiikin lataaminen vertaisverkoista yksityistä käyttöä varten on vielä toistaiseksi sallittua, mutta on mahdollista, että se kiellettäisiin tulossa olevassa laissa.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen toteaa: "Musiikkiteollisuudella on toki oikeus puolustaa laillisia oikeuksiaan. Tosiasia kuitenkin on, että oikeudenkäynneillä ei verkkojakelua pystytä pysäyttämään." Oksanen jatkaa: "Tällä päätöksellä musiikkiteollisuus vain vahvistaa negatiivista imagoaan tavallisten kuluttajien parissa, mikä ei auta levyjen myynnissä - päinvastoin."

EFFIn näkemykseen mukaan olisi paljon järkevämpää käyttää resurssit vertaisverkkojakelun laillistamiseen. Tällä hetkellä olisi täysin mahdollista rakentaa järjestelmä, jossa käyttäjät saisivat vapaasti jakaa musiikkia vertaisverkoilla pientä kuukausittaista maksua vastaan. Näin kerätyt rahat tilitettäisiin artisteille olemassa olevien tekijänoikeusjärjestöjen kautta.

EFFIn hallituksen jäsen Kai Puolamäki täsmentää: "Jaettava raha menisi artisteille täysin vastaavalla tavalla kuin se menee tällä hetkellä radiosoiton kohdalla." Puolamäki jatkaa: "Tässä mallissa olisi käyttäjien etujen mukaista varmistaa, että kerättävät tilastot pitävät paikkansa, koska tällöin rahat päätyisivät heidän suosimillensa artisteille, mikä vähentää väärinkäytösten riskiä."

EFFI huomauttaa, että esitetty malli nauttii maailmalla voimakkaasti kasvavaa suosiota. Esimerkiksi Ranskassa laaja rintama muusikkojen ammattijärjestöjä ja tekijänoikeusjärjestöjä (ADAMI, AICE, SAMUP, SFA, SNAM, SNM FO, SPEDIDAM, SNAP ja CGT) ovat vaatineet yhdessä paikallisten kuluttajajärjestöjen kanssa vastaavan mallin käyttöönottoa.

EFFIn puheenjohtaja Oksanen päättää: "Valitettavasti musiikkiteollisuus ei näytä olevan valmis luopumaan portinvartijan roolistaan ja sallimaan Internetin potentiaalin hyödyntämistä. Seurauksista saavat kärsiä niin artistit kuin myös tavalliset kuluttajat."

Lisätietoja:

IFP:n tiedote:
http://www.ifpi.org/site-content/press/20041007.html

Ranskalaisten järjestöjen tiedote:
http://www.unaf.fr/article.php3?id_article=718

EFF: Let the Music Play:
http://www.eff.org/share/

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Kai Puolamäki
Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.