Helsinki 6.2.2004
Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa heti
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: KaZaA-yrittäjien ratsaaminen Australiassa perusteetonta

Electronic Frontier Finland - EFFI ry oudoksuu Australiassa tehtyjä ratsioita KaZaA-vertaisverkko-ohjelmaa valmistavaan Sherman Networks-yritykseen ja paikallisiin yliopistoihin. Ratsioiden takana on Music Industry Piracy Investigations, joka vastaa suomalaista Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskusta.

EFFI:n puheenjohtaja Ville Oksanen selittää: "KaZaA:lla ei ole mitään tekemistä sen verkoissa leviävän materiaalin kanssa. Yhtiön kehittämässä hajautetussa vertaisverkossa ei ole keskuspalvelinta, joka sisältäsi tietoa jaettavasta materiaalista. Niinpä onkin hyvin vaikea käsittää, millä perusteilla tuomioistuin on luvan ratsiaan myöntänyt", ja kysyy: "Missä ovat konkreettiset todisteet yhtiön suorittamasta laittomasta kopioinnista?"

EFFI korostaa, että Hollannissa vastikään annetun korkeimman oikeuden päätöksen mukaan KaZaA-vertaisverkko on laillinen ja kyseisen ohjelmiston levittäminen täten sallittua. Hollannin korkeimman oikeuden antama päätös on linjassa vastaavien Yhdysvalloista saatujen päätösten kanssa, joissa Grokster- ja Morpheus-vertaisverkot on todettu lailliseksi. Vertaisverkkoja voidaan käyttää sekä laillisiin että laittomiin käyttötarkoituksiin eikä teknologian valmistaja ole vastuussa siitä mitä käyttäjät niillä tekevät vaan käyttäjät itse.

EFFI:n Mikko Välimäki vääntää rautalangasta: "Vastaavalla perusteella voitaisiin tehdä kotietsinnät esimerkiksi Microsoftin tai AOL:n tilohin. Kummatkin yhtiöt levittävät ohjelmia (Messenger ja ICQ), jotka mahdollistavat tekijänoikeudella suojatun materiaalin laittoman jakamisen."

EFFI korostaa, että vertaisverkoissa on nykyään myös runsaasti laillista materiaalia. Puheenjohtaja Ville Oksanen arvioi: "Ilmeisesti vertaisverkot eivät muutenkaan uhkaa viihteen markkinoita. Muuten on vaikea esimerkiksi selittää, miten musiikin myyntiluvut ovat kohonneet samaan aikaan kuin vertaisverkkojen käyttöön tarvittavat laajakaistayhteydet ovat yleistyneet voimakkaasti."

Lopuksi EFFI muistuttaa, että EU käsittelee tällä hetkellä lainsäädäntöä (IPR enforcement direktiivi), joka antaisi oikeudenhaltijoille ja näiden edustajille ennennäkemättömän laajat oikeudet toimia "yksityisinä poliiseina". Toteutuessaan kyseinen direktiivi uhkaa tuhota käyttäjien ja teknologiayritysten oikeusturvan tietyn pienen eturyhmän tahdon mukaisesti.

Lisätietoa

TheRegister tapauksesta:
http://www.theregister.co.uk/content/6/35389.html

"Judge: File-swapping tools are legal"
http://news.com.com/2100-1027-998363.html?tag=fd_lede1_hed

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Mikko Välimäki
Hallituksen jäsen
mikko.valimaki@effi.org
050 598 0498

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.