Helsinki 4.6.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI jakoi Isovelipalkinnot

Electronic Frontier Finland (EFFI) ry jakoi tänä vuonna toista kertaa Isovelipalkinnot. Tapahtumalla pyritään turhaa ryppyotsaisuutta välttäen kiinnittämään huomiota kansalaisten yksityisyyteen kohdistuviin uhkiin "palkitsemalla" vuoden pahimmat yksityisyyden loukkaukset niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla Isovelipalkinnoilla ja lisäksi vielä pienemmistä rikkeistä mahdollisilla kunniamaininnoilla. Tämän lisäksi tapahtumassa palkittiin vuoden aikana eniten yksityisyyttä puolustanut taho.

Palkintojen saajat päättää kansalaisilta tulevien ehdotusten pohjalta vuosittain vaihtuva asiantuntijapaneeli. Tänä vuonna paneelin puheenjohtajana toimi kansanedustaja Jyrki JJ Kasvi ja muina jäseninä Johan Helsingius, Jukka Korpela, Tuomas Ojanen (professori, oikeustiede, Helsingin yliopisto), Tere Vadén (professori, hypermedialaboratorio, Tampereen yliopisto) ja Vuokko Lantz (tekniikan tohtori, Nokia Research Center).

Yrityssarjassa Isovelipalkinnon sai Sonera teletunnistetietojen laajamittaisesta luvattomasta käytöstä yrityksen kannalta kiusallisen vuotajan selvittämiseksi. Paneelin puheenjohtaja Jyrki Kasvi kommentoi: "Voittajasta ei ollut tänä vuonna epäselvyyttä. Soneran teletunnistetietojen väärinkäyttö yritykselle kiusallisten vuotojen paljastamiseksi oli suoritus, jolle on vaikea löytää edes maailmanlaajuisesti vertailukohdetta. Väärinkäyttö vei kansalaisten luottamuksen viestinnän luottamuksellisuuteen pitkäksi aikaa."

Soneran dominointi näkyi muiden ehdotuksien vähäisyytenä. Kunniamaininta päätettiin kuitenkin myöntää pitkän keskustelun jälkeen Satamedia Oy:lle yrityksen "verotiedot tekstiviestillä" -palvelun luomisesta ja erityisesti yrityksen vaivannäöstä ympäri maata verotoimistoihin hajaantuneen tiedon kokoamisessa yhteen tietokantaan. Jyrki Kasvi perustelee: "Sata-median liikeidea oli mielestäni pahinta mahdollista tirkistelyviihdettä. Veropaperit ovat periaatteessa julkisia, mutta kaikkea minkä laki teoriassa sallii, ei pidä mennä tekemään"

Julkishallintosarjan voitti tänä vuonna YTV matkakorttihankkeellaan. YTV sai jo viime vuonna kunniamaininnan samasta aiheesta, mutta vuoden aikana saatu lisäinformaatio muodosti tarpeeksi painavan perusteen asiaan palaamiseen.

Jyrki Kasvi kertoo perustelut: "Tässä tarinassa hämmentää se, että ensin väitettiin, ettei seurannan poistaminen ole edes mahdollista, mutta kun paine kävi lopulta liian suureksi, henkilökohtaisten matkatietojen keruun lopettaminen oli yhtä-äkkiä hyvinkin helppoa. Tämä tapaus on mielestäni hyvä esimerkki siitä, etteivät tietojärjestelmien kehittäjät yksinkertaisesti tule edes ajatelleeksi, mitä tietoja heidän suunnittelemansa järjestelmä kerää ja miksi -- ja onko tietojen keruussa mahdollisesti jotain ongelmia. Olisi ollut aivan yhtä helppoa suunnitella ja toteuttaa järjestelmä, joka olisi kerännyt YTV:n joukkoliikennepalvelun kehittämiseksi tarvittavaa tietoa ilman, että tiedot olisivat olleet yksilöitävissä yksittäisiin matkustajiin."

Paneelisteista Vuokko Lantz kommentoi asiaa: "Matkustajatietojen kerääminen ja arkistointi oli mielestäni heikosti perusteltua sekä tiedotus asian tiimoilta on ollut puutteellista ja epäluotettavan oloista." Jukka Korpela lisää vielä: "Nimettömän, haltijakohtaisen matkakortin käyttö on selvästi kalliimpaa kuin henkilökohtaisen matkakortin. Yksityisyydestä tehdään siis kauppatavaraa: maksa enemmän, niin me emme valvo ja kirjaa, missä milloinkin kuljet."

Julkishallintosarjassa kunniamaininta myönnettiin Yhdysvalloille. Perusteluna oli maan pyrkimykset ulottaa valvontatoimenpiteet myös muihin maihin eli kuten Kasvi summaa: "Yhdysvaltojen viime aikojen toimet vaikuttavat radikaalisti myös Suomen yksityisyystilanteeseen" Erityisenä perusteena oli lisäksi laajojen matkustajatietojen kuten ruokavalion vaatiminen eurooppalaisilta lentoyhtiöiltä.

Yksilösarjassa ei palkintoa tänä vuonna myönnetty sopivien ehdokkaiden puuttuessa. "Tässä sarjassa myönnetään palkinto vain, jos joku yksilö on kunnostautunut todella yksilönä eikä virka-asemansa tai yrityksensä kautta", tarkentaa panelisti Johan Helsingius.

Positiivisen palkinnon saivat tänä vuonna suomalaiset Internet-operaattorit, jotka ovat aktiivisesti toimineet eri lainsäädäntöhankkeissa Internetin liiallista valvontaa vastaan. Tämän seurauksena Suomessa ei tällä hetkellä tallenneta Internetin liikennetietoja vain varmuuden vuoksi vaan vasta tuomioistuimen luvalla perustellusta syystä. "Ajatuksena siis on, että ei palkita vain negatiivisesti profiloituneita, vaan myös tahoja, jotka ovat aidosti edistäneet yksityisyyden toteutumista", perustelee Tuomas Ojanen paneelista. Kunniamaininta myönnettiin ehdollisesti Finnairille yhtiön kieltäydyttyä luovuttamasta matkustajatietoja Yhdysvaltoihin. Ehdollisuuden syynä on tilanteen keskeneräisyys eli paneeli edellyttää, että yritys myös säilyttää linjansa vastedes.

Lisätietoa

Isovelipalkinnot 2002: http://www.effi.org/yksityisyys/bb2002/index.html

Big Brother Awards International: http://www.bigbrotherawards.org/

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Jyrki Kasvi
Kansanedustaja, paneelin puheenjohtaja
Jyrki.Kasvi@eduskunta.fi
(09) 4321

Perustelut

1. Big Brother - Yrityssarja

Palkinnon saaja:

Sonera.

Kyseessä on törkeä teletietojen väärinkäyttö jopa kansainvälisessä mittakaavassa, missä oli mukana suuri joukko yrityksen ylintä johtoa. Väärinkäytöllä pyrittiin kaiken lisäksi "isovelimäiseen" lopputulokseen eli saamaan selville, kuka vuotaa tietoja yrityksen ongelmista tiedotusvälineille. Tästä suorituksesta vielä pahemmaksi laittaminen vaatii jo todellista yrittämistä. Bonuspisteet tulevat yritykselle työharjoittelijan päästämisestä jakamaan yrityksen tiedostoja kaikille tietyn vertaisverkon käyttäjille, mistä tosin ilmeisesti selvittiin pelkällä säikähdyksellä.

Kunniamaininta:

Satamedia Oy

Yritys on vaivoja säästelemättä koonnut ympäri maata sijainneet verotiedot kattavaksi sähköiseksi tietokannaksi, mistä kuka tahansa on voinut tarkistaa esimerkiksi naapurinsa taloudelliset tiedot. Lisäksi verotietojen tilaaminen on tehty vielä mahdollisimman helpoksi, eli tiedot sai tekstiviestin avulla. Valitettavasti vain sellainen pieni asia kuin henkilötietolaki näyttää muodostuneen tämän nerokkaan palvelun esteeksi ja näin naapurin tai työkaverin yksityisyyden murtaminen tältä osin on ainakin hiukan hankalampaa.

Lisätietoa: http://www.satamedia.fi/

2. Big Brother - Julkishallinto.

Palkinnon saaja:

YTV:n joukkoliikenne.

YTV tekee legendaarisen nousun viime vuoden kunniamainitusta tämän vuoden palkinnonsaajaksi. Ensin matkustajatietoja ei muka kerätty, sitten niitä oli pakko kerätä mukaan lukien matkustajan henkilötunnus. YTV:n mielestä ongelmaa ei kuitenkaan ollut koska :" Ei ole mitään intressiä seurata yhden ihmisen matkustamista" Samaan aikaan YTV oli toki valmis myöntämään myös anonyymejä "yrityskortteja", mutta näiden hinnoittelu oli tehty liian kalliiksi normaalille yksityisyydestään huolissa olevalle kansalaiselle.

Lopulta vasta tietosuojavaltuutetun aggressiivisen väliintulon jälkeen oltiin valmiita luopumaan keräämisestä. Yritys upean ihmisten liikkumista kontrolloivan järjestelmän luomiseksi pysähtyi näin viime metreillä. Toisaalta, kyky valvotaan on edelleenkin sisäänrakennettuna järjestelmään, ehkä vielä jonain päivänä se saadaan kytkeä taas päälle esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden kitkemiseksi?

Kunniamaininta:

Yhdysvallat

Kaikki, mitä tapahtuu Suomessa on melko pientä puuhastelua verrattuna siihen, mitä tapahtuu Atlantin toisella puolella. Matkustajien pidätykset ja rautoihin laitto rajalla, tietokantojen keräämistä ruokailutottumuksista ja muut viime aikaiset toiminnot ovat ehkä vasta vain alkua. Jatkossa maa suunnittelee keräävänsä tietoa "Information Awarness" - hankkeen kautta ihan kaikesta mitä ihminen sähköisesti tekee esimerkiksi luottokortillaan Tämä ei olisi kuitenkaan iso ongelma Suomella, mutta USA ei pelkästään tyydy lisäämään kontrollia rajojensa sisäpuolella vaan painostaa samaan aikaan muitakin maailman valtiota ottamaan nämä samat tai vielä rajummat toimet käyttöön parhaita Orwellilaisia perinteitä kunnioittaen. Tätä kautta tulee myös liittymä Suomeen, eli varsinaisena kunniamaininnan perusteena on lentoyhtiöiden matkustajatietojen vaatiminen vastoin Suomen ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä.

Lisätietoa:
http://www.epic.org/privacy/profiling/tia/
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2003-05-05.html

3. Big Brother - yksilösuoritus

Kuluneen vuoden aikana ei tehty niin ansiokasta yksilösuoritusta, että palkintoa voitaisiin myöntää.

** Positiivinen tunnustus tehdystä työstä sananvapauden puolesta **

Positiivisen tunnustuspalkinnon saaja:

Suomalaiset Internet-palveluntarjoat.

Perustelu: Suomalaiset internet-palveluntarjoajat (ISP:t) ovat osoittaneet syvää vakaumusta taistelussa laajenevaa Internetin sääntelyä vastaan. Pitkälle heidän "lobbauksensa" ansiosta Suomessa ei ole tällä hetkellä pakollista internet-liikennetietojen tallentamisvelvollisuutta, mikä on ollut uhkana monenkin eri lain kautta. Erityisesti viime vuonna Isovelipalkinnon saaneen sananvapauslain käsittelyn yhteydessä ISP:t näkivät hyvin runsaasti vaivaa järkevän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Toiminnan taustalla on luonnollisesti myös kaupalliset syyt, mutta myös selvä näkemys siitä, että asiakkaiden yksityisyyden kunnioittaminen on täysin keskeistä alalla.

Lisätietoja: http://www.effi.org/sananvapaus/

(Ehdollinen) kunniamaininta:

Finnair on osoittanut suoraselkäisyyttä kieltäytymällä luovuttamasta matkustajatietoja USA:aan. Koska tapaus on kuitenkin vielä kesken, raati ei katso voivansa antaa vielä tässä vaiheessa varsinaista palkintoa vaan toivoo, että Finnair säilyttää linjansa seuraavaan Isovelipalkintojenjakoon asti, missä asia voitaisiin korjata.

Lisätietoja:
http://www.edri.org/cgi-bin/index?funktion=view&id=000100000085
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2003-05-05.html
http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/juttu.asp?id=20030506KO7


Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja yksityisyyden suojasta Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.