EFFI ehdottaa vaihtoehtoja Luhtasen sensuurihankkeelle

Helsinki 29.8.2005
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti

EFFI ehdottaa vaihtoehtoja luhtasen sensuurihankkeelle

Electronic Frontier Finland (EFFI) ry ehdottaa tehokkaampia
vaihtoehtoja liikenneministeriön valitsemalle tavalle taistella
lapsipornoa vastaan. Perjantaina 26.8. julkaistussa mietinnössä
esitetään, että Internet-operaattorit estäisivät vapaaehtoisesti pääsyn
lapsipornosivuille. Esto perustuisi poliisilta saatavaan salaiseen
listaan.

“Suomessa perustuslaki kieltää ennakkosensuurin, joten järjestelmän
tulee olla aidosti vapaaehtoinen, jotta pysytään lain piirissä. Kuten
raportissa mainitaan, näin on toimittu jo sekä Ruotsissa että
Norjassa,” sanoo EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen.

EFFIn mielestä esityksen sisältämä tapa hoitaa estolistan laadinta on
ongelmallinen: viranomaisten salaa laatima lista sisältää vakavan
väärinkäytön mahdollisuuden.

“Sivustoja tullaan lisäämään listalle virheellisesti jo inhimillisten
erehdysten vuoksi. Vakavampi uhkakuva on tilanne, jossa salaista listaa
käytettäisiin epätoivottujen mielipiteiden sensuroimiseen. Vaikka
uhkakuva onkin tällä hetkellä erittäin epätodennäköinen, sen
mahdollisuus tulee ottaa huomioon jo tällaista järjestelmää
rakennettaessa,” selittää Oksanen.

EFFI on samaa mieltä ministeriön mietinnön kanssa siitä, että
järjestelmän todellinen hyöty pedofiilien torjunnassa olisi varsin
mitätön. Suurin osa verkon lapsipornosta ei sijaitse www-palvelimilla,
joihin sensuuri kohdistuu. Esto voidaan lisäksi kiertää helposti muun
muassa vapaasti käytettävien välityspalvelimien avulla. Kattavamman
eston saavuttaminen vaatisikin Kiinan mallisen keskitetyn
kontrollijärjestelmän käyttöönottoa.

Tahattomat vierailut estävänä vapaaehtoisena lisäpalveluna järjestelmä
saattaisi olla järkevämpi. Kovin helposti lapsipornoon ei kuitenkaan
vahingossa törmää: “Olen surffannut Internetissä niin kauan kuin www on
ollut olemassa, ja kertaakaan en ole törmännyt lapsipornoon”,
huomauttaa EFFIn varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen.

EFFIn mielestä tehokkaampiakin keinoja taistella lapsipornoa vastaan
olisi olemassa. Järjestö ehdottaa, että esitetyn järjestelmän sijaan
Luhtanen edistäisi Suomen EU:n puheenjohtajakaudella kansainvälistä
viranomaisyhteistyötä, jonka avulla lapsipornoksi todettu materiaali
saataisiin entistäkin tehokkaammin pois verkosta. Lisäksi vaihtoehtona
koko kansaan kohdistuvalle valvonnalle ja sensuurille olisi mietittävä
keinoja, joilla toimenpiteet saataisiin kohdistettua ainoastaan
epäiltyihin, oikeusturva samalla säilyttäen.

Lisätietoja:

Reijo Svento: Valvooko tietoliikennettä tulevaisuudessa iso- vai pikkuveli?, Tietoyhteiskunta.fi 9.8.2004,
http://www.tietoyhteiskunta.fi/=uutiset/156349

Vetoomus teletietojen tallennusvelvollisuutta vastaan, EFFI 21.9.2004,
http://www.effi.org/yksityisyys/vetoomus-2004/index.html

Ville Oksanen
Puheenjohtaja
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja
tapani.tarvainen@effi.org
040 729 3479

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global
Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta
osoitteessa: http://www.effi.org/.