Mielenosoitus Brysselissä – Nokia tulilinjalla

Helsinki 12.4.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Electronic Frontier Finland – EFFI ry ihmettelee Nokian
vaikutusta lainsäädäntöön. EU:n puheenjohtajamaa Irlanti on tuonut
ministerineuvostolle Nokian voimakkaasti lobbaaman
"kompromissiesityksen" ohjelmistopatenttidirektiivistä, jossa ei ole
kompromissista tietoakaan: kaikki parlamentin tekemät olennaiset
tarkistukset on kylmästi hylätty. Ohjelmistopatenttien vastustajat
järjestävätkin Brysselissä 14.4. mielenosoituksen iskulauseena "Ei
ohjelmistopatenteille – Valta parlamentille!".

Ohjelmistopatentoinnin voimakkaimmaksi puolestapuhujaksi on
noussut Nokia, joka ilmeisesti sanelee myös Suomen hallituksen
kannan – pienyritysten sana ei paljoa paina, yksittäisistä
tietokoneen käyttäjistä tai vapaiden ohjelmistojen kehittäjistä
puhumattakaan.

"Missä on Nokian sosiaalinen vastuu?", kysyy EFFI:n hallituksen jäsen
Mikko Välimäki. "On syytä kyseenalaistaa Nokian siloiteltu julkisuuskuva
Suomessa. Menestyvä yritys ei nimittäin aina ota huomioon koko
yhteiskunnan etua. Jotenkin tuntuu, että välillä Nokia on kaiken
kritiikin yläpuolella. Helposti unohdetaan, että nykymaailmassa
yrityksillä on muitakin velvollisuuksia kuin tuloksen tekeminen."

EFFI ry ei vähättele sitä, että Nokia on suuri työnantaja Suomessa ja
yrityksen johtajista on edelleen suurin osa suomalaisia. Yrityksen
omistus on sen sijaan luisunut jo valtaosin Suomen ulkopuolelle, ja
mikä pelottavinta, jos Nokia tekee yhteiskuntapoliittisia kannanottoja,
niitä ei enää tehdäkään Suomessa. Sen sijaan ne ovat yhä selvemmin vain
monikansallisten, amerikkalaisvaltaisten suuryritysten yhteisiä etuja
ajavia.

EFFI ry ihmettelee myös sitä, että Nokian mielipiteenmuodostus on
jätetty patenttilakimiesten harteille, jotka ymmärrettävästi
kannattavat oman erikoisalansa merkityksen lisäämistä, välittämättä
siitä että ne, joita päätös tosiasiassa koskee, kritisoivat linjausta
voimakkaasti.

EFFI:n varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen kommentoi happamasti:
"Taloustieteelliset tutkimukset kertovat, että perinteisistä
patenteista poiketen ohjelmistopatentit vähentävät investointeja
varsinaiseeen tutkimustyöhön. Ehkä Nokia haluaa viestittää, ettei se
enää pärjää teknisillä innovaatioilla, joten se aikoo keskittyä
kilpailun vaikeuttamiseen lakiteknisin keinoin."

Europarlamentin syyskuista äänestystä ajatellen Irlannin esitys tuntuu
myös harvinaisen törkeältä parlamentin halveksunnalta. Kaikesta
päätellen neuvosto ei aio ottaa Euroopan vaaleilla valittujen
lainsäätäjien kantaa huomioon lainkaan.

Tapani Tarvainen toteaakin lopuksi: "Ei ihme etteivät
europarlamenttivaalit kiinnosta kansaa, kun parlamentin kerrankin
ollessa eri mieltä komission ja neuvoston kanssa sen mielipide
yritetään ohittaa näin häpeämättömästi."

Lisätietoa:

FFII:n lehdistötiedote:

Nokian kiertokirje ohjelmistopatenttien puolesta:

Taloustieteellisiä tutkimuksia ohjelmistopatenteista:

Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 729 3479

Mikko Välimäki
Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
050 598 0498

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten
oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun
muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja
tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European
Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen.
Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.