EFFI: Vertaisverkkojen haittoja liioiteltu

Helsinki 30.3.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland – EFFI
ry

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on tyytyväinen tuoreisiin
tutkimustuloksiin, jotka osoittavat vertaisverkkoissa jaetusta
musiikista aiheutuvien haittojen olevan merkittävästi
levyteollisuuden väitteitä pienempiä.

Felix Oberholzer-Geen (Harvard Business School) ja Koleman
Strumpf (University of North Carolina) julkaisivat maanantaina
tutkimuksen, jossa on ensimmäistä kertaa kartoitettu empiirisesti
musiikin myynnin ja verkkovaihdon välistä riippuvuutta. Tutkimus
osoittaa, että vertaisverkoissa tapahtuvalla musiikin lataamisella
ei ole tilastollisesti havaittavaa vaikutusta musiikin
myyntilukuihin.

EFFI:n puheenjohtaja Ville Oksanen selittää: “Tulos ei ole
sinänsä yllätys. Esimerkiksi Suomessa CD-levyjen myynti kasvoi noin
5 % viime vuoden aikana, vaikka samaan aikaan vertaisverkoissa
tapahtunut musiikin lataaminen lisääntyi ainakin vastaavalla
määrällä laajakaistayhteyksien yleistymisen vuoksi.”

Oksanen jatkaa: “Nyt saatu tulos osoittaa myös
musiikkiteollisuuden harrastamien kyselytutkimusten tulokset
vääriksi. Näiden musiikkiteollisuuden ostamien selvitysten
menetelmiin on suhtauduttu epäilevästi akateemisessa maailmassa ja
nyt nämä epäilykset ovat osoittautuneet täysin aiheellisiksi.”

EFFI on huolissaan siitä, että lainsäätäjä uskoo edelleen
sisältöteollisuuden propagandaan. Uudessa tekijänoikeuslaissa
lähtökohdaksi on otettu, että verkkojakelun haitallisuutta ei
tarvitse osoittaa. Tämä periaate on nyt julkaistujen tulosten
valossa jyrkästi ristiriidassa todellisuuden kanssa. Kun lisäksi
otetaan huomioon tiedot, joiden mukaan myös Euroopassa aletaan
haastaamaan tavallisia käyttäjiä oikeuteen verkkojakelusta, voidaan
syystä pelätä kansalaisten oikeusturvan vaarantuvan.

Vertaisverkkoja voidaan käyttää erilaiseen toimintaan. EFFI:n
varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen täsmentää:

 1. Verkoista voidaan hakea ilmaiseksi materiaalia, joka muuten
  ostettaisiin.
 2. Verkkoja voidaan käyttää uusien artistien löytämiseen, joiden
  tuotokset ostetaan niiden osoittauduttua kiinnostavaksi.
 3. Verkoista voidaan hakea materiaalia, jota ei löydy enää
  kaupoista.
 4. Verkosta voidaan vielä hakea teoksia, jotka eivät ole enää
  tekijänoikeudella suojattua tai joita saa muuten levittää
  laillisesti. Vertaisverkot ovat nykyään pääasiallinen – ja täysin
  laillinen – jakelukanava monelle
  ohjelmistonkehitysprojektille.

Tarvainen jatkaa: “Edellä mainituista käyttötarkoituksista
ainoastaan ensimmäinen toiminta on haitallista sisältöteollisuuden
kannalta. Nyt tehty tutkimus osoittaa, että suurin osa käytöstä
kuuluu kuitenkin muihin ryhmiin.”

Ville Oksanen lataa lopuksi: “Onkin melkein huvittavaa, kuinka
epätoivoisesti sisältöteollisuus yrittää hämärtää todellisuutta.
Tuoreena esimerkkinä Australiasta sikäläinen musiikkiteollisuus
lähetti ulos lehdistötiedotteen, jossa se valitteli singlemyynnin
laskua samalla kun tulos oli muuten ennätyksellisen hyvä!”

Lisätietoja:

F. Oberholzer (Harvard Business School), K. Strumpf (UNC Chapel
Hill), The Effect of File Sharing on Record Sales: An Empirical
Analysis, March 2004:
http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf

CNET News.com tutkimuksesta:
http://news.com.com/2100-1027_3-5181562.html

Washington Post tutkimuksesta (vaatii ilmaisen rekisteröitymisen):

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A34300-2004Mar29.html

Australian musiikkimyynti ennätyksellistä:

http://www.smh.com.au/articles/2004/03/28/1080412234274.html

EFFI:n FAQ uudesta tekijänoikeuslakiehdotuksesta:

http://www.effi.org/tekijanoikeus/laki/tekijanoikeus-faq.html

Kotikopioinnin vaikutuksesta suomalaiseen äänitemyyntiin:
http://www.effi.org/aanitemyynti.html

EFF: Making P2P Legal:
http://www.eff.org/share/legal.php

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja
tapani.tarvainen@effi.org

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien
ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys
pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin
sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien
patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital
Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin
jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.