Suomalainen Euroopan Internet-aktivistien johtoon

Pariisi 7.7.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Electronic Frontier Finland ry:n varapuheenjohtaja, OTK Ville Oksanen (26)
valittiin viikonloppuna Pariisissa pidetyssä European Digital Rightsin (EDRi,
www.edri.org) vuosikokouksessa järjestön
hallitukseen. Järjestön puheenjohtajana jatkaa hollantilainen Maurice Wessling.
Kyseessä oli järjestön ensimmäinen sääntömääräinen vuosikokous sen vuonna 2002
tapahtuneen perustamisen jälkeen.

“EDRin toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin”, kertoo puheenjohtaja Maurice
Wessling. “Ensimmäisen toimintavuoden aikana EDRI kykeni vakauttamaan asemansa
johtavana eurooppalaisena Internet-käyttäjien asioita ajavana järjestönä.” Hän
jatkaa: “Järjestö pystyi heti alusta alkaen tekemään onnistuneita kampanjoita
esimerkiksi internetin liikennetietojen tallentamisvelvollisuutta ja
lentomatkustajien tietojen luovuttamista vastaan.”

EDRiin kuuluu tällä hetkellä 14 järjestöä 11 eri maasta. Keskeisimmät
toiminnan alueet ovat verkkokäyttäjien yksityisyyden ja sananvapauden
puolustaminen, roskapostin vastustaminen sekä nykymuodossaan liian laajoja
immateriaalioikeuksia vastaan taisteleminen. Järjestö pyrkii vaikuttamaan myös
aktiivisesti Internetin sääntelystä vastaavissa järjestöissä kuten
ICANN:issa.

“Tehtäväkenttä on hyvin laaja ja tällä hetkellä järjestön resurssit ovat
vielä rajalliset, kun vertaa siihen mitä esimerkiksi sisältöteollisuudella on
käytössä”, toteaa Ville Oksanen ja jatkaa: “Järjestön hallituksen tärkeimpänä
tehtävänä onkin seuraavan kahden vuoden aikana vahvistaa rahoituspohjaa ja
etsiä sopivia liittolaisia eri aihepiireistä, jotta tehokas Euroopan laajuinen
kampanjointi voidaan varmistaa. EFFI:stä saamani kokemukset auttavat ilman
muuta tässä.”

Vuosikokous päätti myös EDRin seuraavasta kampanjasta. “EDRi ja sen
jäsenjärjestöt tulevat tekemään kaikkensa, että komission keväällä esittelemä
täysin yksipuolinen ‘IPR-enforcement’-direktiivi hylättäisiin kokonaan”,
selittää Oksanen ja lisäten vielä: “EFFIssä olimmekin jo ehtineet aloittamaan
kampanjoinnin tätä tekijänoikeusjärjestöjen ‘märkää unta’ vastaan. Toivomme,
että Suomi voisi tässä näyttää esimerkkiä ja ottaa täysin kielteisen kannan
tähän täysin tarpeettomaan direktiivin.”

Lisätietoja:

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Maurice Wessling
Chairman, European Digital Rights
tel 990 31 20 4686451
press@edri.org

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa.
EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty
Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.