EFFI: Pienet paikkailut eivät riitä tekijänoikeuslain korjaamiseen

EFFI on valmistanut esitysluonnoksesta Tekijänoikeus-FAQin,
jossa käydään luonnos yksityiskohtaisesti läpi. [27.8.2003]


Helsinki 16.7.2003
Lehdistötiedote
Vapaa
julkaistavaksi heti
Electronic
Frontier Finland – EFFI ry

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) suhtautuu ristiriitaisin
tuntein viimeisimpään luonnokseen uudeksi tekijänoikeuslaiksi, joka
julkaistiin kommenttikierrokselle keskiviikkona 16.7.2003. Edellinen
lakiehdotus (HE 177/2002) tyrmättiin eduskunnassa tammikuussa ja
lähettiin jyrkin saatesanoin takaisin valmisteltavaksi
opetusministeriöön. Nyt annettu uusi luonnos on pintapuolisesti
paikkailtu versio kertaalleen kaatuneesta esityksestä.

EFFIn puheenjohtaja Mikko Välimäki tiivistää: “Uudessa luonnoksessa
on onneksi muutamia selviä parannuksia. Yksityishenkilö ei enää tekisi
rikosta myydessään laillisesti ETA-alueen ulkopuolelta hankkimansa
teoskappaleen antikvariaattiin. Aluekoodien kiertäminen DVD-elokuvista
on sallittu, kuten myös DVD-elokuvien katselu Linuxilla.”

“Tässä olivatkin hyvät uutiset”, EFFI:n varapuheenjohtaja Ville
Oksanen aloittaa. “Olisi ollut parempi kirjoittaa täysin uusi versio
puhtaalta pöydältä. Ainakaan nykyisillä pintapuolisilla paikkauksilla
ei lakia saada niin selkeäksi, että se olisi ymmärrettävä myös
tavallisille kansalaisille, kuten sivistysvaliokunta edellytti
saatesanoissaan.”

Oksasen mukaan esitykseen jäi edelleen myös paljon vastaamattomia
kysymyksiä. “Esityksessä kriminalisoidaan luvattomien teoskappaleiden
maahantuonti, mutta samalla ei oteta mitenkään kantaa siihen, miten
tulli voi erottaa laittomat teokset laillisista. Jos Viroon matkalle
lähtevä tekee levykokoelmastaan lailliset varmuuskopiot tai kopioi
levynsä kannettavalle MP3-soittimelle, tästä tempusta saa
lakiluonnoksen mukaan sakot paluumatkalla.”

Kai Puolamäki EFFI:stä jatkaa luonnoksen arvostelua: “Lakitekstiä
kirjaimellisesti lukien myös muun muassa hakukoneiden suorittama
indeksointi tulisi laittomaksi: nehän eivät kysy erikseen lupaa
webbisivujen tekijöiltä indekseihinsä. Onneksi Google toimii
Yhdysvalloissa eikä Suomessa.”

EFFI on ollut huolissaan teknisten suojakeinojen
(esim. kopiosuojatut levyt) kasvavasta käytöstä. Luonnoksen mukaan
teknisiä suojauksia ei saa avata edes yksityistä käyttöä varten, jos
tuloksena syntyy uusi kopio tuotteesta. Näin musiikin siirtäminen
esimerkiksi kannettaville MP3-soittimille muuttuu laittomaksi.
Varmuuskopiointi ei myöskään mitä ilmeisimmin ole hyväksyttävä syy
suojauksen kiertämiseen.

EFFI olisi toivonut, että lakiluonnosta valmisteltaessa olisi
opittu muista EU-maista. Esimerkiksi Saksassa teknisten
suojauskeinojen tulee olla merkittyinä selvästi tuotteisiin tai muuten
valmistajaa uhkaa huomattava sakko ja Espanjassa on laitonta myydä
teknisesti suojattuja teoksia, joita vammaiset eivät kykene
käyttämään.

Luonnoksessa on myös kohtia, jotka ovat ristiriidassa direktiivien
kanssa. Toisten kirjoittamia tietokoneohjelmia ei saisi enää tutkia
yhteensopivuuden takaamiseksi, jos ohjelmistolla rajoitetaan teosten
käyttöä (kopiosuojaukset). Esimerkiksi monet Microsoftin ohjelmistot
ovat nykyään tällaisia. Yhteensopivuutta rajoittava säännös olisi
vastoin tietokoneohjelmien suojasta vuonna 1991 annettua direktiiviä.

Opetusministeriö on pyytänyt EFFI:ltä ja kymmeniltä muilta alan
järjestöiltä kommentteja luonnoksesta syyskuun alkuun mennessä.
Varapuheenjohtaja Oksanen lisää lopuksi: “Vaikka opetusministeriö
onkin nyt pyytänyt kommentteja vain lähinnä järjestöiltä, se ei
tarkoita, etteikö tavallisilla kansalaisilla olisi oikeutta antaa
heille palautetta – päinvastoin. Kannustammekin ihmisiä kertomaan
heille suoraan mielipiteensä lakiin liittyvistä ongelmista!”

Lisätietoa

Uusi tekijänoikeuslakiehdotus:
http://www.minedu.fi/opm/tekijanoikeus/direktiivin_voimaan_saattaminen.html

Eduskunnan sivistysvaliokunnan kirje opetusministeriölle 18.2.2003:
http://www.effi.org/tekijanoikeus/laki/sivistysvaliokunta-2003-02-18.html

EFFIn Tekijänoikeus-FAQ alkuvuodesta eduskunnassa kaatuneesta
tekijänoikeuslakiehdotuksesta (HE 177/2002):
http://www.effi.org/tekijanoikeus/laki/tekijanoikeus-faq.html
Hakukoneista Tekijänoikeus-FAQissa:
http://www.effi.org/tekijanoikeus/laki/tekijanoikeus-faq.html#HAKUKONEET

EFFIn tietosivut kopiosuojatuista äänitteistä: http://www.effi.org/cd.html

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland
ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Kai Puolamäki
Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland
ry
kai.puolamaki@effi.org
050 522 8111


Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja yksityisyyden suojasta Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen.
Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.