EFFI-Sähke 1/2006 | EFFI.org

EFFI-Sähke 1/2006

20.2.2006

 1. EFFI Email on nyt EFFI-Sähke
 2. Muhammed-kuvat kuohuttavat
 3. Ohjelmistopatentit kummittelevat jälleen
 4. Immateriaalioikeusdirektiiviluonnos ei kelpaa
 5. Tietosuojarintamalla tapahtuu
 6. Oksanen ja Kotilainen napit vastakkain
 7. EFFIä epäillään luvattomasta rahankeruusta
 8. DNA-rekisteri tyrmättiin
 9. Sähköinen äänestysjärjestelmä ongelmallinen
 10. Roskaposti vähenee – tai lisääntyy
 11. Piraattitehtaan ja Copycontrollin arvoitukset
 12. Maamme-laulu kaapattu – omenariisipuuro vapautettiin
 13. Kopiosuojausten kierrosta kertoneet joukkoilmiantautuivat
 14. Syyskokous: uusi hallitus ja kannatusjäsenyys
 15. Teletietojen tallennuspakko meni läpi
 16. Big Brother: paha sai palkintonsa

1. EFFI EMAIL ON NYT EFFI-SÄHKE

Neljä vuotta ilmestynyt sähköinen uutistiedotteemme vaihtoi nimeä vuodenvaihteessa. Sähke on viestintämuotona jo jäämässä historiaan, mutta hyvä sana ansaitsee päästä uusiokäyttöön. Myös eurooppalaisen kattojärjestömme tiedotelehden nimi EDRi-Gram on johdettu sähkettä tarkoittavasta telegram-sanasta.

2. MUHAMMED-KUVAT KUOHUTTAVAT

Tanskalaisen Jyllands-Posten-lehden viime syyskuussa julkaisemista pilapiirroksista monen kuukauden viiveellä noussut poru on paisunut jo melko kohtuuttomiin mittoihin. Suomen Sisu -yhdistyksen julkaistua kuvat omalla verkkosivullaan keskustelu kiihtyi Suomessakin. Kansanedustaja Jari Vilén (kok) näkee kuvien julkaisun jopa uhkana kansalliselle turvallisuudelle. Pääministeri Matti Vanhanenkin kiiruhti varmuuden vuoksi pyytelemään anteeksi muslimeilta.

Kai Puolamäen blogikirjoitus kokoaa asiasta EFFIn aktivistilistan keskusteluissa esiintulleita ajatuksia. Yhteiskunnallisia ilmiöitä, myös uskontoja, on saatava arvostella myös parodian keinoin. Parodiaakin saa kritisoida, eikä kaikkea mitä on oikeus sanoa, ole aina järkevää sanoa. Mutta valtiojohtoisella sensuurilla ei pidä päättää, mikä on fiksua. Eikä valtiojohdon asia ole pyydellä anteeksi kansalaisten puheita.

http://www.effi.org/blog/kai-2006-02-16.html

3. OHJELMISTOPATENTIT KUMMITTELEVAT JÄLLEEN

EU:ssa on alettu jälleen säätää patenttilakeja. Tällä kertaa asiaa ollaan valmistelemassa vähän huolellisemmin kuin viime kerralla, ja näkemyksiä kysytään muiltakin tahoilta kuin suurteollisuudelta.

http://europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm

Suomen kauppa- ja teollisuusministeriö järjesti 17.2. komission konsultaatioon liittyvän keskustelutilaisuuden, johon EFFIn edustajana osallistui Mikko Rauhala. Hän toi esiin erityisesti ohjelmistopatentteihin liittyviä ongelmia, mutta niistä ei syntynyt keskustelua. Yleisemmin ehdotettua yhteisöpatenttijärjestelmää kritisoivat kyllä monet muutkin läsnäolijat mm. kieli-, oikeudenkäyntipaikka- ja kustannusperustein sekä sen luomien rinnakkaisten oikeusjärjestelmien takia. Jäipä hieman kyseenalaiseksi myös se, vastaako direktiivi mihinkään todelliseen eurooppalaiseen tarpeeseen.

Suuret ohjelmistoyritykset ovat aloittaneet uuden lobbauskierroksen laillistaakseen EPO:n omin luvin kehittämän käytännön, jossa patentteja myönnetään paitsi teknisille laitteille myös tietokoneohjelmille.

http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=195&res=1024_ff&print=0

4. IMMATERIAALIOIKEUSDIREKTIIVILUONNOS EI KELPAA

EFFIltä pyysi asiantuntijalausuntoa myös eduskunnan talousvaliokunta teollis- ja tekijänoikeusrikoksia koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotukseen. Ville Oksanen kirjoitti lausunnon ja osallistui talousvaliokunnan kokoukseen 15.2. Lausunnossa direktiivi neuvotaan hylkäämään kokonaan tarpeettomana, epämääräisenä ja oikeusperustaltaankin kyseenalaisena. Direktiivissä mm. puhutaan "yllytyksestä ja avunannosta" immateriaalioikeuksien loukkaamiseen määrittelemättä näitä termejä. Se vaikuttaakin yritykseltä kriminalisoida kaikki uudet teknologiat, joita mahdollisesti joku saattaisi käyttää laittomasti, mm. vertaisverkot. EFFI neuvookin kohdistamaan sanktiot yksinomaan väärinkäytöksiin eikä mihinkään potentiaalisiin apuvälineisiin.

EFFIn lausunto:

http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/ipr-enforcement-2006-02-16.html

Direktiiviesitys: http://tinyurl.com/942mq

5. TIETOSUOJARINTAMALLA TAPAHTUU

EFFIn hallituksen jäsen Ville Oksanen on osallistunut kutsuttuna asiantuntijana myös EU:n tietosuojadirektiivin käsittelyyn liikenne- ja viestintäministeriön työryhmässä sekä eduskunnan valiokunnissa.

Hallintovaliokunnan kokouksessa 10.2. Oksanen antoi lausunnon, jossa teletietojen pakkotallennusta koskeva direktiivi todetaan hätäisesti ja sekavasti valmistelluksi ja hyödyttömäksi terrorismintorjunnankaan kannalta, jolla sitä on perusteltu. Europarlamentin joulukuussa hyväksymän direktiivin myötä on haudattu oikeusvaltioiden tähänastinen periaate, jonka mukaan kansalaisiin saa kohdistaa valvontatoimenpiteitä vain perustellun epäilyn vuoksi.

http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/tallennusvelvollisuus-2006-02-10.html

Suuren valiokunnan tietosuojakeskustelutilaisuudessa 15.2. olivat kuultavina Oksasen lisäksi tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, poliisiylitarkastaja Marja Kartila sisäasiainministeriöstä, neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä hallitussihteeri Leena Rantalankila oikeusministeriöstä. Tilaisuudessa keskusteltiin laajasti kansalaisten tietosuojaan ja yksityisyyteen vaikuttavista uusista EU-hankkeista. Valmisteilla on mm. puitepäätös, joka helpottaisi viranomaisten pääsyä muiden maiden rikosrekistereihin sekä viranomaistoiminnan valvomisesta säätävä puitepäätös. Oksanen toi esiin erityisesti tallennuspakkoon ja etäluettaviin biometrisiin passeihin liittyviä ongelmia viitaten Gus Hoseinin tutkimukseen "Threatening the Open Society: Comparing Anti-terror Policies and Strategies in the U.S. and Europe", joka löytyy pdf-muodossa sivulta www.privacyinternational.org/comparativeterrorpowers.

6. OKSANEN JA KOTILAINEN NAPIT VASTAKKAIN

EFFIn hallituksen jäsen Ville Oksanen väitteli kopionestotekniikoista Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK) toiminnanjohtajan Antti Kotilaisen kanssa YLE Radio 1:n ohjelmassa Napit vastakkain torstaina 9.2. klo 14. Kotilaisen mielestä kopiosuojaukset turvaavat tekijöiden oikeudet korvauksiin. Oksanen taas argumentoi, että ne vain hankaloittavat teoksen laillista käyttöä mutta eivät lainkaan ammattipiratismia. Kuuntelijat äänestivät Oksasen voittajaksi luvuin 49–3.

Väittelyn voi kuunnella YLEn sivulta
http://www.yleradio1.fi/yhteiskunta/id4495.shtml

7. EFFIÄ EPÄILLÄÄN LUVATTOMASTA RAHANKERUUSTA

Viime heinäkuuhun asti EFFIn verkkosivustolla oli sivu, jolla mainittiin yhdistyksen voivan (PRH:n hyväksymien sääntöjensä nojalla) ottaa vastaan lahjoituksia, ja annettiin ohjeita lahjoituksen tekemiseen. Vastaavia sivuja on useilla muillakin yhdistyksillä, mutta joidenkin tahojen mielestä näiden kahden tiedon kertominen samalla sivulla on rahankeräystä, joka vaatii luvan.

Nimettömän tutkintapyynnön seurauksena poliisi tutkii asiaa. EFFIn mielestä kyse ei ollut rahankeräyksestä, ja joka tapauksessa sivulla olleita ohjeita ei noudattanut kuin muutama henkilö.

Puheenjohtajan tiedote EFFIn jäsenille:
http://www.effi.org/blog/2006-02-02-Tapani-Tarvainen.html

EFFIn lehdistötiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2006-02-02.html

Rahankeräyslain uudistus on par'aikaa tekeillä eduskunnassa.
http://tinyurl.com/8vo7h
http://www.eduskunta.fi/

8. DNA-REKISTERI TYRMÄTTIIN

Keskusrikospoliisin päällikkö Rauno Ranta esitti 26.1., että koko kansan kattava DNA-rekisteri olisi poliisille hyvä työkalu henki-, väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkinnassa. EFFIssä alettiin kirjoittaa ehdotusta kritisoivaa lehdistötiedotetta, mutta tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio oli tällä kertaa nopeampi. Hänenkin mielestään moinen rekisteri osoittaisi poliisin suhtautuvan kaikkiin kansalaisiin potentiaalisina rikollisina ja olisi äärimmäisen altis väärinkäytöksille. Myös poliisiylijohtaja Markku Salminen tyrmäsi koko kansan DNA-rekisteröinnin sekä eettisesti ongelmallisena että kalliina.

http://www.verkkouutiset.fi/arkisto/kotimaa/85544.html
http://www.verkkouutiset.fi/arkisto/kotimaa/85686.html
http://www.nelonen.fi/uutiset/arkisto_uutinen.asp?d=1135218547213

9. SÄHKÖINEN ÄÄNESTYSJÄRJESTELMÄ ONGELMALLINEN

Suomen hallitus on suunnittelemassa vaalilain muuttamista siten, että sähköiset äänestysmenetelmät tulisivat mahdollisiksi. EFFI suhtautuu asiaan kriittisesti, koska järjestelmää on käytännössä vaikea saada toimimaan yhtä luotettavasti kuin nykyisin käytössä oleva äänestyslippusysteemi.

Antti Honkelan kirjoittama EFFIn asiantuntijalausunto:
http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/om-vaalilaki.html

Henrik Ingon mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 23.1.:
http://www.effi.org/kirjoitukset/aanestaminen-2006-01-23.html

10. ROSKAPOSTI VÄHENEE – TAI LISÄÄNTYY

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti vuodenvaihteessa, että "välitetty" roskaposti olisi vähentynyt murto-osaan parissa vuodessa. Jukka Huhta ja Atro Tossavainen oikovat virheellisiä luuloja Helsingin Sanomissa 7.1. julkaistussa mielipidekirjoituksessaan:

http://www.effi.org/kirjoitukset/roskaposti-ei-vahentynyt-2006-01-07.html

11. PIRAATTITEHTAAN JA COPYCONTROLLIN ARVOITUKSET

Tammikuussa julkaistiin sarjakuva "Piraattitehtaan arvoitus" osana kouluille suunnattua tekijänoikeus-oppimateriaalia, jonka ovat tuottaneet yhteistyössä opetusministeriö, opetushallitus, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus (TTVK) sekä Luovan työn tekijät ja yrittäjät (LYHTY).

http://www.piraattitehdas.fi/index.php?mid=41

Koululaiset Lissu ja Make tekevät musiikkia ja joutuvat seikkailuun kansainvälisen piraattimafian kanssa. Kuten arvata saattaa, tekijänoikeusjärjestöjen sponsoroima tarina antaa tekijänoikeusasioista jossakin määrin yksipuolisen kuvan. Toisen, tasapainottavan näkökulman aiheeseen tarjoaa parodia "Copy Controllin arvoitus", joka on julkaistu Herkko Hietasen blogissa:
http://hietanen.typepad.com/copyfraud/2006/01/ministry_of_cul.html

Taiteilija Anne Hitek-Kerho on laatinut uudet tekstit alkuperäisen pro...oppimateriaalin "kopiosuojattuihin" (!) piirroksiin.

Lisätietoja:
http://www.tkvk.org/piraattitehdas.html
http://www.digitoday.fi/showPage.php?page_id=11&news_id=52637

12. MAAMME-LAULU KAAPATTU – OMENARIISIPUURO VAPAUTETTIIN

Verkko-osoitteessa www.laulut.fi myydään laulujen sanoja pdf-tiedostoina.

"Kun yhteisöjen käyttöön kopioidaan tekijänoikeuden suojaamia teoksia kuten laulujen sanoja tarvitaan kopiointia varten lupa oikeudenomistajilta. Tilaamalla sanoitukset Laulut.fi -palvelun kautta voit kopioida niitä luvallisesti ja samalla oikeudenomistajat saavat työstään asianmukaisen korvauksen [...]
Yhden sanoituksen hinta on 9 senttiä. Hinta sisältää sanoituksen asiakkaalle toimitettuna sekä kopiointiin liittyvän tekijänoikeusmaksun. Yhden sanoituksen à-hinta kerrotaan sanoituksesta otettavien kopioiden määrällä."

Mutta joukossa on myös vanhoja kansanlauluja ja muita sanoituksia, joiden tekijä ei ole tiedossa tai oikeudet ovat umpeutuneet aikoja sitten. Tekijänoikeuskorvaukset Kopiosto ry niistäkin silti perii.

Kun joku omii itselleen tekijänoikeuksia tai niihin vetoamalla määräysvaltaa, joita hänellä ei todellisuudessa ole, kyse on "tekijänoikeuskaappauksesta". Tapauksia on kerännyt EFFI-aktiivi Kai Puolamäki sivustolle http://www.tkvk.org/.

Joukossa on yksi onnellisesti päättynyt tapaus. Myllyn Paras Oy oli ominut omenariisipuuroreseptin tekijänoikeudet ja kielsi levittämästä reseptiä, mutta luopui vaatimuksistaan parin viikon kuluttua.

13. KOPIOSUOJAUSTEN KIERROSTA KERTONEET JOUKKOILMIANTAUTUIVAT

Kahdeksan tietotekniikka-asiantuntijaa marssi 7.1.2006 Helsingin poliisiasemalle ilmiantaakseen itsensä. He olivat jakaneet Internetissä koodia ja ohjeita CD- ja DVD-levyjen kopionestojen kiertämiseen "organisoituna palveluna", mikä on (ehkä) vuodenvaihteessa voimaantulleen uuden tekijänoikeuslain vastaista.

Kampanjan masinoija, EFFI-aktiivi Mikko Rauhala, luovutti poliisille 38 henkilön allekirjoittaman joukkotunnustuksen. Poliisi lupasi käynnistää asiassa esitutkinnan. Tempaus sai huomiota mm. STT:ssä, Helsingin Sanomissa ja Nelosen uutisissa.

Toisin kuin joissakin raporteissa väitettiin, tunnustus ei koskenut kopionestojen kiertämistä, vaan julkista keskustelua kierto-ohjeista.

http://mjr.iki.fi/eucd/

14. SYYSKOKOUS: Uusi hallitus ja kannatusjäsenyys

EFFIn syyskokoukseen Helsingin yliopistolla 17.12.2005 osallistui noin 30 effiläistä.

EFFIn puheenjohtajaksi valittiin entinen varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen. Hallituksessa jatkavat entinen puheenjohtaja Ville Oksanen sekä Vili Lehdonvirta, Herkko Hietanen, Teemu Välimäki, Jukka Huhta ja Charlotta Heikinaro. Uusiksi jäseniksi valittiin Jussi Aikala, Markus Minkkinen, Jukka Ruotsalainen ja Juho Lindman.

Kokouksessa tehtiin periaatepäätös siitä, että yhdistyksen kannatusjäseniksi voidaan ottaa myös yrityksiä. Tähän asti EFFIn jäseninä on ollut vain yksityishenkilöitä.

Kokouksen pöytäkirja:
http://www.effi.org/yhdistys/kokoukset/kokous-2005-syksy.html

15. TELETIETOJEN TALLENNUSPAKKO MENI LÄPI

EU:n ministerineuvosto sai lopulta runnotuksi tahtonsa läpi, kun Euroopan parlamentti 14.12.2005 hyväksyi teletunnistetietojen pakkotallennuksen direktiivinä äänin 378–197 (poissa 30) luopuen näin mahdollisuudesta toiseen kuulemiseen. Direktiivi tullee voimaan ministerineuvoston käsiteltyä sen seuraavassa kokouksessaan maaliskuussa.

Sähköisten viestintäpalveluiden tuottajat velvoitetaan nyt pitämään viranomaisia varten kirjaa kaikkien kansalaisten viestinnästä: kenelle kukin on soittanut tai lähettänyt sähköpostia, missä liikkunut matkapuhelimineen jne. Teletietoja voidaan käyttää paitsi terrorismin torjuntaan myös vakavien rikosten selvittämiseen. "Vakavuus" jää jäsenmaiden itse päätettäväksi, mutta nyt on jo vaadittu tietoihin pääsyä tekijänoikeusrikkomusten vuoksi.

EFFIn lehdistötiedote lisätietolinkkeineen:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-12-14.html

EDRi-gram 4.1:
http://www.edri.org/edrigram/number4.1/dataretention

Tallennuspakon vastaisen kansainvälisen vetoomuksen allekirjoitti viime syksynä yli 58000 henkilöä, joista lähes 6000 suomalaisia. Väkilukuun suhteutettuna suomalaiset olivat lähes yhtä aktiivisia kuin hollantilaiset, kaikissa muissa maissa osallistuminen oli paljon vähäisempää.
http://wiki.dataretentionisnosolution.com:81/index.php/Main_Page

Allekirjoittaneet maittain:
http://tapani.tarvainen.info/dataretention/index.html

16. BIG BROTHER: Pahat saivat palkintonsa

EFFIn järjestämässä Big Brother -tilaisuudessa Finlandia-talolla 7.12.2005 palkittiin vuoden aikana pahimmin yksityisyyttä loukanneet tahot. Kolmessa kilpailusarjassa voittajiksi selviytyivät:

 • EU:n ministerineuvosto teletietojen pakkotallennushankkeesta
 • juorulehdistö kansalaisten yllyttämisestä toistensa vakoiluun
 • kulttuuriministeri Tanja Karpela Internetin sensuurihankkeesta kouluissa ja kirjastoissa.

Palkintopokaaleja – Herkko Hietasen ja Ville Oksasen omakätisesti valmistamia, ihmisiä tallovia kullattuja maihinnoususaappaita – eivät voittajat kuitenkaan käyneet pokkaamassa.

Ensimmäistä kertaa tänä vuonna Big Brother -kisassa mukana oli myös positiivinen Winston Smith -tunnustuspalkinto. Sen voitti postuumisti ihmisoikeusvaikuttaja Matti Wuori pitkäaikaisista ansioistaan yksityisyyden ja muiden perusoikeuksien edistämisessä.

Ennen palkintojenjakoa EFFI järjesti seminaarin perusoikeuksista ja yksityisyydestä EU-lainsäädännössä. Joukko poliitikkoja, virkamiehiä ja tutkijoita puhui mm. turvallisuudesta, valvonnasta, teletietojen tallennuspakosta sekä EU:n perustuslaillisesta sopimuksesta.

Ville Oksasen ja Virpi Kaukon ottamia valokuvia tilaisuudesta:
http://www.flickr.com/photos/villoks/sets/1560073/
http://virpi.kauko.org/bb05/

Lisätietoja Suomen Big Brother -kotisivulta:
http://www.effi.org/bigbrother


EFFI-Sähke (ent. EFFI Email) on parin kuukauden välein ilmestyvä uutistiedote Electronic Frontier Finland ry:n toimintaan liittyvistä tapahtumista. Mikäli haluat liittyä jäseneksi, täytä lomake verkkosivullamme http://www.effi.org. Sivuilta löydät tietoa EFFIn toiminnasta sekä vanhat Sähkeet.

Talvisin terveisin,

Virpi Kauko
EFFI-Sähkeen päätoimittaja