EFFI Email 1/2005 | EFFI.org

EFFI Email 1/2005

Tulevaa

Uutta


Tulevaa

PANEELI OHJELMISTOPATENTEISTA

Tiistaina 26.4. klo 17:00 Teknillisessä Korkeakoulussa Otaniemessä on ViNO ry:n ja Eurooppanuoret ry:n järjestämä paneelikeskustelutilaisuus EU:n ohjelmistopatenttidirektiivistä ja tekijänoikeuksista.

Paikka: TKK, Otakaari 1, H-sali

Riittävätkö tekijänoikeudet suojaamaan tietokoneohjelmistoja? Tarvitaanko patentteja? Tuottavatko patentit ohjelmistomonopoleja? Mikä on EU:n komission esittämän ohjelmistopatenttidirektiivin rooli?

 • 17:00 Tilaisuuden avauspuheenvuoro.
  Jehki Härkönen, ViNO:n hallituksen jäsen sekä
  Suvi Aherto, Eurooppanuoret ry:n puheenjohtaja
 • 17:10 Tekijänoikeuksien tulevaisuus.
  Aleksis Nokso-Koivisto, Immateriaalioikeusinstituutti IPR University Center
 • 17:30 Käytännön tietoa ohjelmistopatenteista.
  Heikki Oksanen, Patentti- ja rekisterihallitus
 • 17:50 Ohjelmistopatentit liiketoiminnassa.
  Ville Takanen, Freelance Software Designer
 • 18:10 Ohjelmistopatenttien ongelmista.
  Tapani Tarvainen, EFFI ry:n vpj
 • 18:30 Yleisökysymyksiä ja keskustelua

Uutta

POLIISIVALTUUKSIA VIIHDETEOLLISUUDELLE?

Eduskunnan lakivaliokunta on antanut 15.4. valmisteilla olevasta tekijänoikeuslaista lausunnon, jonka mukaan tekijänoikeusrikkomuksesta epäillyn Internet-käyttäjän henkilöllisyys pitäisi paljastaa suoraan oikeudenhaltijalle ja verkkoyhteydet katkaista jo ennen mitään oikeudenkäyntiä. Moinen ehdotus loukkaa varsin räikeästi perusoikeuksia.

EFFIn lehdistötiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-04-18.html

OKSANEN SEATTLESSA CFP-KONFERENSSISSA

EFFIn pj Ville Oksanen osallistui 12.–15.4. Seattlessa USA:ssa järjestettyyn CFP-konferenssiin tietokoneista, vapaudesta ja yksityisyydestä (CFP = Computers, Freedom & Privacy). Siellä käsiteltiin mm. viestitietojen tallennusta, biometrisiä passeja ja RFID-tunnistetekniikkaa.

Konferenssin sivusto: http://www.cfp2005.org/

Oksasen kommentteja EFFIn uudessa blogissa:
http://www.effi.org/blog/2005-04-13-Ville-Oksanen.html
http://www.effi.org/blog/2005-04-13-Ville-Oksanen-2.html
http://www.effi.org/blog/2005-04-15-Ville-Oksanen.html

RFID-järjestelmistä:
http://www.effi.org/yksityisyys/rfid-11-3-2005.html

A-TALK LENTOMATKUSTAJIEN TIETOJEN TALLENNUKSESTA

TV1:n ajankohtaisohjelmassa A-talk 13.4. keskusteltiin lentomatkustajien varaustietojen tallennuksesta. Mukana olivat

 • EFFIn hallituksen jäsen Vili Lehdonvirta
 • Finnairin suunnittelija Mirja Kuovi-Pekkanen
 • tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio
 • perustuslakivaliokunnan pj Kimmo Sasi

Yhdysvaltain viranomaiset ovat painostaneet uhkasakoin lentoyhtiöitä luovuttamaan matkustajista keräämiään tietoja niille, ja hiljattain näihin ns. terrorisminvastaisen sodan verukkeella esitettyihin vaatimuksiin ovat yhtyneet myös Kanada ja Kiina.

Lehdonvirta toi esiin mm., että henkilötietojen keruu vieraiden valtioiden viranomaisten tietokantoihin muodostaa vakavia uhkia kansalaisten yksityisyyden suojalle: jokaiseen suhtaudutaan kuin potentiaalisena rikollisena. Monissa maissa viranomaisten ammattietiikka tai lait eivät turvaa perusoikeuksia senkään vertaa kuin EU:ssa, ja tietokantojen väärinkäyttö on aina riski. Sama ongelma liittyy myös suunnitteilla olevaan teletallennusvelvollisuuteen.

EU-direktiivit lähtökohtaisesti kieltävätkin tietojen luovutuksen, ellei tietosuojasta ole riittävästi takeita – eikä tässä tapauksessa ole mm. sen EU-asiantuntijaelimen mukaan, jossa Aarnio on mukana. Viime keväänä komissio kuitenkin sääti tähän poikkeuksen ja solmi USA:n kanssa asiasta ns. PNR-sopimuksen – marssien (tässäkin asiassa) EU-parlamentin yli.

Suomen eduskuntakin keskusteli hallituksen uudesta passilakiesityksestä 12.4. Uudentyyppiset passit, joihin biometriset tunnisteet (esim. kasvokuva) on tallennettu myös digitaalisessa muodossa, tulevat käyttöön ensi syksynä. Myöhemmin passeihin talletetaan myös sormenjäljet. Hankkeeseen liittyy yksityisyyden suojan kannalta huolestuttavia seikkoja, joihin EFFI paneutuu parhaillaan tarkemmin.

Kaiken lisäksi tällaisten valvontahankkeiden todellinen teho rikosten torjunnassa tai ihmishenkien pelastamisessa on hyvin kyseenalainen. Sasi ainoana kannatti tiedontallennusta uskoen sen edistävän yleistä turvallisuutta niin ratkaisevasti, että piti perusoikeuksien polkemista ja harmin aiheuttamista viattomille, aiheetta epäillyille ihmisille pienempänä pahana.

Ohjelma on nähtävillä YLEn verkkosivulla:
http://www.yle.fi/atalk/index.php?&kategoria=atalk

ÄKT KÄRÄJÖI VERTAISVERKKOJA VASTAAN

Ääni- ja kuvatallennetuottajien yhdistys jätti 11.4. poliisille tutkintapyyntöjä musiikin jakelusta vertaisverkoissa. EFFIn Mikko Välimäki antoi asiasta Nelosen uutisille 12.4. lausunnon, josta lähetykseen kuitenkin pääsi vain pari lausetta.

ÄKT:n poliisikampanja osoittaa, että nykyinen tekijänoikeuslaki tarjoaa riittävät keinot puuttua luvattomaan kopiointiin, ja vie näin pohjaa levyteollisuuden vaatimuksilta kiristää tekijänoikeuslakia entisestään.

Musiikkia Internetissä keskenään jakavien nuorten syyttely "piratismista" ja kohtuuttomilla korvausvaatimuksilla uhkailu vaikuttaakin levyteollisuuden yritykseltä painostaa ihmiset monopoliasemassa olevien nettimusiikkikauppojensa asiakkaiksi. Nämä kaupat ovat kuitenkin hinta-laatu-suhteeltaan huonoja: CD-levyllinen musiikkia pakattuna tiedostona maksaa lähes saman verran kuin CD-levy, ja tiedostojen siirto toimii vain tietyillä kaupallisilla ohjelmilla.

Kai Puolamäen raportti asiointiyrityksestä nettimusiikkikaupassa:
http://www.effi.org/tekijanoikeus/aanitteet/musiikkiaostamassa.html

EFFIn lehdistötiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-04-14.html

ÄKT:n tiedote oikeustoimista:
http://www.ifpi.fi/ajankohtaista/article.html?newsid=115

KESKUSTELUTILAISUUS: SANANVAPAUS, IHMISOIKEUDET JA TIETOVERKOT

Amnesty Internationalin Jyväskylän paikallisryhmä järjesti 13.4. keskustelutilaisuuden tietoverkkoihin liittyvistä ihmisoikeuskysymyksistä. Alustamassa oli EFFIn varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen.

Asiasta kiinnostuttiin ja siitä virisi keskustelua, vaikka paikalla oli valitettavasti vain kahdeksan kuulijaa. Tietoverkkojen tuomat uhat ja mahdollisuudet sananvapaudelle ja niiden liittyminen "perinteisiin" ihmisoikeusasioihin ylipäänsä näyttivät olevan useimmille amnestylaisille aivan uusi näkökulma. Paikallisryhmän vetäjä Heikki Kerkkänen suhtautui myönteisesti Asko Soukan ehdotukseen EFFIn ja Amnestyn yhteisestä kampanjasta, jonka teema jäi kuitenkin avoimeksi.

KEEP IT FREE! — FLOSS-SEMINAARI

Jyväskylän yliopistolla oli 11.4. iltapäiväseminaari maailman tietoyhteiskuntakehityksestä, kehitysmaista ja vapaaohjelmista. Tilaisuuden järjestivät Kehy-valiokunta, FLUG, EFFI ja Suomen OneWorld-portaaliyhdistys. Seminaarin puheenjohtajana ja pääjärjestäjänä toimi EFFIn Asko Soukka. Noin 50-päinen yleisö koostui enimmäkseen tietotekniikan ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoista ja yliopiston henkilökunnasta.

Timo Mielonen, kestävään kehitykseen ja ihmisoikeuksiin liittyviä uutisia kokoavan Maailma.net -portaalin koordinaattori, puhui WSIS-prosessista ja vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmien roolista kehitysmaiden tietoyhteiskuntakehityksessä.

Tutkija Juha K. Siltala Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitokselta puhui vapaaohjelmistoja (esim. GNU/Linux-käyttöjärjestelmää ja GNOME-työpöytäympäristöä) kehittävistä yhteisöistä, niiden motiiveista sekä yhteistoiminnasta kaupallisten yritysten kanssa.

EFFIn vpj Tapani Tarvainen puhui kiristyvästä tekijänoikeus- ja patenttilainsäädännöistä ja niiden kielteisistä vaikutuksista kehitysmaiden tietoyhteiskuntakehitykselle ja erityisesti vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmien kehitystyölle.

Esitelmien jälkeen oli workshop-tilaisuus vapaaohjelmistojen käytöstä ja asentamisesta käytännössä.

PANEELI TEKIJÄNOIKEUKSISTA

EFFI järjesti 10.4. Suomen sosiaalifoorumissa paneelikeskustelutilaisuuden tekijänoikeuksista ja informaation vapaudesta nyky-yhteiskunnassa. Alustamassa olivat Erkki Puumalainen (toimitusjohtaja, Poptori Oy), Mikko Välimäki (tutkija, TKK) ja Jehki Härkönen (opiskelija, ViNO:n vpj).

TELETALLENNUSVELVOLLISUUS LAITON

EU:ssa on ollut tekeillä ns. puitepäätös teletallennusvelvollisuudesta. Teleoperaattorit velvoitettaisiin pitämään kirjaa mm. siitä, kuka on soittanut puheluja tai lähettänyt sähköpostia kenelle ja milloin, ja kuka on lukenut mitäkin Internet-sivustoa, ja luovuttamaan tiedot pyydettäessä viranomaisille.

Tällainen urkintajärjestelmä on v. 2002 voimaantulleen direktiivin mukaan jäsenmaissa sallittu, mikä jo on kansalaisten yksityisyyden kannalta huolestuttavaa. Vuosi sitten ehdotettu puitepäätös tekisi sen jäsenmaille pakolliseksi.

Puitepäätöksen valmistelu ei ole noudattanut EU:n normaalia direktiiviprotokollaa ja sen juridinen asema on epäselvä. Nyt EU:n kanslian ja komission lakipalveluosastot ovatkin todenneet hankkeen lainvastaiseksi. Vielä vahvistamattomien tietojen mukaan ministerineuvosto on saattanut antaa jo periksi ja asiasta oltaisiin nyt valmistelemassa direktiiviä puitepäätöksen sijaan.

EFFIn tiedote:
http://www.effi.org/yksityisyys/tallennusvelvollisuuslaiton-10.4.2005

Statewatch-uutinen:
http://www.statewatch.org/news/2005/apr/02eu-data-retention.htm

OKSANEN JA TEKIJÄNOIKEUDET SIVISTYSVALIOKUNNASSA

Eduskunnan sivistysvaliokunta piti 1.4.2005 kokouksen, jossa käsiteltiin tekijänoikeutta koskevia lakiesityksiä (HE 28/2004 ja HE 29/2004). Esitys perustuu WIPOn (World Intellectual Property Organization) tekijänoikeussopimukseen ja EU-direktiiviin vuodelta 2001. Se sisältää useita kohtia, jotka rajoittavat teosten käyttäjien oikeuksia.

Kokoukseen oli kutsuttu asiantuntijoita eri tahoilta:

 • pj Ville Oksanen EFFI ry:stä
 • professori Jukka Kemppinen
 • Tytti Peltonen ja Reijo Svento Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:stä
 • Mari Lampenius Asianajotoimisto Susiluoto Oy:stä
 • Nina Karjalainen Kustannusosakeyhtiö Nemosta

Oksanen esitti valiokunnalle lakiesityksestä asiantuntijalausunnon, jonka mukaan

 • laista tulee poistaa kaikki direktiiviin kuulumattomat lisäykset
 • tulee poistaa ns. yhteisöraukeamisperiaate myös yritysten osalta, ts. ETA-alueen ulkopuoleltakin hankittuja teoskappaleita tulee saada levittää edelleen kaupallisestikin kysymättä lupaa tekijänoikeuden haltijalta
 • tulee sallia yksityisten kopioiden tekeminen teknisesti kopiosuojatuista teoksista
 • teknistä suojausta tulee rajoittaa mm. ajallisesti
 • tulee poistaa laillisen saannon edellytys käyttäjien oikeuksista, ts. tulee sallia yksityinen kopiointi teoskappaleesta vaikka tämä olisikin tekijänoikeuden vastaisesti valmistettu.
 • laitemaksut tulee siirtää valtioneuvoston päätettäväksi
 • televisio- ja radiolähetysten lähioikeutta ei tule jatkaa ikuiseksi
 • yksityiselle maahantuonnille ei tule asettaa nollatoleranssia
 • kuvallisen musiikkitallenteen käytöstä tulee maksaa korvaus esittävälle taiteilijalle

Koko lausunto löytyy täältä: http://www.effi.org/tekijanoikeus-0104

Muut asiantuntijapuheenvuorot olivat pääosin EFFIn kannan suuntaisia. Kemppinen korosti tekijänoikeuksia käytettävän nykyään pikemminkin yritysten kuin tekijöiden suojaksi. Karjalainen toi esiin tekijänoikeusepäselvyyksien aiheuttamia käytännön ongelmia kirjojen julkaisulle.

Perustuslakivaliokunnan lausunto lakiesityksestä
http://www.effi.org/tekijanoikeus/perustuslaki-lausunto-7-2005.html

Taustaa tekijänoikeudesta
http://www.effi.org/tekijanoikeus/

MICROSOFT TYYTYMÄTÖN USA:N SOFTAPATENTTISÄÄNTÖIHIN

Microsoft ilmoitti 10.3. vaativansa uudistuksia USA:n patenttilakeihin. Se pitää softapatentteja sinänsä välttämättöminä, mutta kritisoi järjestelmää, joka on altis väärinkäytöksille ja jota uhkaa tukehtuminen sekavien patenttien hallitsemattomaan määrään. Yrityksiltä kuluu aikaa ja rahaa käräjöintiin. Microsoft hakee vuosittain tuhansia patentteja ja käyttää patenttioikeudenkäynteihin n. 100 miljoonaa dollaria vuodessa.

http://www.channelregister.co.uk/2005/03/11/ms_patent_reform/

OHJELMISTOPATENTTIDIREKTIIVI KÄÄRMEENÄ PYSSYYN

Ohjelmistopatenttidirektiiviä on jo kolme vuotta käsitelty tavalla, jossa ei demokratiaa ole juuri kunnioitettu. Uusimpana käänteenä 7.3. ministerineuvosto hyväksyi ohjelmistopatentit sallivan direktiivin vastoin jäsenmaiden enemmistöä ja omia menettelytapasääntöjään.

Joulukuussa 2004 yritettiin hyväksyttää maatalousneuvostolla (!) ilman keskustelua ministerineuvoston keväällä 2004 hyväksymä versio, Irlannin laatima "kompromissi", joka olisi sallinut tietokoneohjelmien patentoitavuuden jopa vielä laajemmin kuin komission alkuperäinen direktiiviehdotus, johon parlamentti syyskuussa 2003 hyväksyi useita patentoitavuutta rajoittavia muutoksia. Onneksi Puolan vaatimuksesta asian käsittelyä lykättiin.

http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2004-12-22.html

Tammikuussa 2005 yritettiin uudellen tuoda maatalousneuvostoon sama direktiiviehdotus, jossa ei lainkaan otettu huomioon parlamentin kantaa, jälleen A-asiana eli ilman keskustelua ja vasta viime tingassa. Tällä kertaa asiaan puuttui parlamentin oikeusvaliokunta (JURI), joka 3.2. päätti palauttaa direktiivin parlamentin ensimmäiseen käsittelyyn.

http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-02-03.html

28.2. komissio kuitenkin päätti ohittaa parlamentin, ja 3.3. neuvosto toi esityksen äänestykseen. 4.3. Tanska kuitenkin vaati asian palauttamista B-asiaksi eli keskustelua vaativaksi. Tämänkin vaatimuksen yli ministerineuvosto käveli ja hyväksyi siis direktiivin 7.3. Seuraavaksi asia tulee parlamentin toiseen käsittelyyn, jossa muutosten läpimeno edellyttää MEPpien ehdotonta enemmistöä.

http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-03-07.html

Taustaa ohjelmistopatenteista: http://www.effi.org/patentit/

KANSAINVÄLISET OHJELMISTOPATENTTIEN VASTUSTAJAT YHDISTYIVÄT

Euroopan johtava softapatentteja vastustava järjestö FFII (Foundation for a Free Information Infrastructure) otti hoitaakseen NoSoftwarePatents.com:n 30.3. Kampanjaa vetänyt Florian Müller halusi jatkaa omaa ohjelmistonkehitystyötään, jonka patenttikampanjointi oli keskeyttänyt vuodeksi. Sponsorit Red Hat, MySQL AB ja 1&1 jatkavat tukeaan NoSoftwarePatents.com:lle FFII:n alaisuudessa.

http://wiki.ffii.org/Nsp050330En

TARVAINEN JA TIETOYHTEISKUNTA YK:SSA

Genevessä järjestettiin 17.–25.2. YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS = World Summit on Information Society) valmisteleva kokous. Varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen osallistui siihen EFFIn edustajana, kuitenkin Suomen ulkoministeriön (UM) rahoituksella ja akkreditoinnilla. Suomesta oli lisäksi paikalla Sinikka Sipilä ja Tuula Haavisto kirjastojärjestöjen edustajina sekä UM:n virkamiehiä.

Kokouksessa päätettiin perustaa ns. Digitaalinen solidaarisuusrahasto köyhien maiden tietoyhteiskuntakehityksen tueksi. Rahasto tosin toimisi lähinnä vapaaehtoisen rahoituksen turvin, joten sen käytännön merkitys jää nähtäväksi. Internetin hallintoa on tarkoitus käsitellä seuraavassa valmistelevassa kokouksessa syyskuussa.

Täysistuntojen lisäksi hallitusten virallisilla edustajilla ja kansalaisyhteiskunnan edustajilla oli omia kokoontumisia ja mm. eri teemoihin keskittyviä työryhmiä.

Yksityisyys ja turvallisuus -kansalaisryhmässä Tarvainen oli mukana kirjoittamassa puhetta, jonka ryhmän kuwaitilainen ihmisoikeusaktivisti esitti täysistunnolle arabiaksi. Puheessa kritisoitiin mm. uuteen Internet-protokollaan IPv6 suunniteltuja ominaisuuksia, jotka sallisivat henkilöiden jäljittämisen ja tekisivät siten anonyymin verkonkäytön mahdottomaksi, ja muutenkin peräänkuulutettiin yksityisyyden suojaa.

Koulutus ja tutkimus -ryhmässä keskusteltiin oppimateriaalin ja tieteellisten tulosten vapaan saatavuuden parantamisesta ja esim. PLoS:n (Public Library of Science) kaltaisten avointen julkaisutapojen taloudellisesta toteuttamisesta.

Tietoyhteiskunnan finanssimekanismeja käsittelevässä kokouksessa pohdittiin sähköpostiveroa ratkaisuksi roskapostiongelmaan sekä digitaalista solidaarisuusrahastoa, joka sitten hyväksyttiinkin täysistunnossa.

Sananvapaudesta pidettiin erillinen teemakokous, jossa mm. tuotiin esiin taloudellisen vallan aikaansaamat monopolit ja sananvapauden rajoitukset. John Lennox Reporters sans frontieres -järjestöstä esitti konkreettisen toimenpideohjelman, jossa vaadittiin mm., että Internetin tiedonkulkua koskevan lainsäädännön on perustuttava YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 19. artiklaan ja tuomittiin kaikenlainen Internet-sivujen suodatus.

http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1161|1160
http://www.itu.int/wsis/preparatory2/pc2/index.html

KULTTUURIMINISTERIN KIRJASTOSENSUURI

EFFI on vastustanut voimakkaasti kulttuuriministeri Tanja Karpelan ehdotusta asennuttaa koulujen ja julkisten kirjastojen tietokoneisiin esto-ohjelmia, joilla kontrolloidaan Internet-selailua. Karpela perustelee hankettaan lasten suojelemisella "törkymateriaalilta", jona hän pitää paitsi laittomuuksia kuten lapsipornoa sisältäviä sivustoja myös muuta lapsille sopimattomaksi katsomaansa aineistoa kuten kidutusta koskevia uutisia.

Koska esto-ohjelmat aina suodattavat täysin asiallisia sivuja vieläpä enemmän kuin asiattomia, koska sensuroitavaksi kirjastoissa joutuisi käytännössä myös aikuisten selailu ja koska aineiston sopimattomuudesta päättäminen jäisi käytännössä kaupallisen yrityksen vastuulle, hanke on sananvapauden kannalta erittäin ongelmallinen.

IT-viikko on kirjoittanut asiasta useita artikkeleja:
17.2. http://www.itviikko.fi/uutiset/uutinen.asp?UutisID=66188
15.2. http://www.itviikko.fi/uutiset/uutinen.asp?UutisID=66120
14.2. http://www.itviikko.fi/uutiset/uutisalue.asp?UutisID=66092
11.2. http://www.itviikko.fi/uutiset/uutinen.asp?UutisID=66054
7.2. http://www.itviikko.fi/uutiset/uutinen.asp?UutisID=65940
3.2. http://www.itviikko.fi/uutiset/uutinen.asp?UutisID=65895

Yliopisto-lehden numerossa 5/05 on Veera Luoma-ahon kirjoitus keskusteluyrityksestä Karpelan kanssa ja avustajan raivokkaasta vastauksesta.
http://www.ylioppilaslehti.fi/2005/050422/karpelanlaki.html


EFFI Email on säännöllisen epäsäännöllisesti ilmestyvä ajankohtaistiedote Electronic Frontier Finland ry:n toiminnasta. Mikäli haluat liittyä jäseneksi, täytä lomake verkkosivullamme http://www.effi.org. Sieltä löytyy muutakin tietoa EFFIn toiminnasta.

Keväisin terveisin,

Virpi Kauko
EFFI Emailin päätoimittaja