EFFi eMail 3/2002

EFFi eMail 3/2002

Ajankohtaista:

  • EU-tason kattojärjestö European Digital Rights (EDRi) perustettu
  • EFFi vastustaa EU:n ehdotusta tietokoneohjelmien patentoinnista
  • EU-parlamentti äänesti: hyviä ja huonoja uutisia
  • Rata ja oikeusministeriö saivat Isovelipalkinnot
  • EFFi kommentoi tekijänoikeistoimikunnan mietintöä

Muuta:

  • EFFi tarvitsee apua bannereiden ja webbisivujen kehittämiseen

EU-TASON KATTOJÄRJESTÖ EUROPEAN DIGITAL RIGHTS (EDRi) PERUSTETTU

EFFi allekirjoitti kymmenen muun kansallisen järjestön rinnalla European Digital Rightsin (EDRi) perustamissopimuksen 8.6.2002 Berliinissä. EDRin perustaminen on jatkoa vuoden 2001 joulukuussa Berliinissä ja 2002 tammikuussa Amsterdamissa pidetyille tapaamisille ja niistä seuranneelle valmistelulle. EDRi perustaa toimiston Brysseliin ja sen tarkoitus on koordinoida käyttäjien oikeuksia ajavien järjestöjen toimia EU-tasolla. EDRin websivut aukeavat osoitteeseen http://www.edri.org/. Perustamiskokouksen raportti nähtävissä ja luettavissa (englanniksi) täältä: http://www.effi.org/berlin-09-06-2002.pdf

Lisätietoja: mikko.valimaki@effi.org

EFFi VASTUSTAA EU:N EHDOTUSTA TIETOKONEOHJELMIEN PATENTOINNISTA

EU:n uusi direktiiviehdotus voi sallia tietokoneohjelmien patentoinnin.
EFFi osallistui kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) kuulemistilaisuuteen ja jätti yhdessä MySQL AB:n ja SOT Oy:n kanssa lausunnon ehdotuksesta. Myöhemmin myös Linux- ja UNIX-käyttäjien yhdistykset tukivat lausuntoamme. Asian virkamiesvalmistelu jatkuu syksyllä ja EFFi tulee vaikuttamaan käytettävissä olevin keinoin, jotta tietokoneohjelmien patentointi ei kehittyisi sellaiseksi kuin Yhdysvalloissa.

Lisätietoja: mikko.valimaki@effi.org

EU-PARLAMENTTI ÄÄNESTI: HYVIÄ JA HUONOJA UUTISIA

Euroopan parlamentti hyväksyi 30.5. osana laajempaa sähköistä viestintää koskevaa direktiivipakettia ehdotuksen (data retention), joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden säätää lakeja, jotka muun muassa pakottaisivat teleoperaattorit ja palveluntarjoajat tunniste- ja paikkatietojen tallentamiseen. EFFi vastusti ehdotusta ja allekirjoitti sen vastaisen vetoomuksen. — Sen sijaan samassa yhteydessä parlamentti äänesti opt-in periaatteen puolesta: spämmiä ei saa lähettää ilman etukäteistä suostumusta. EFFi oli lähettänyt asiasta opt-iniä puoltavan avoimen kirjeen suomalaisille europarlamentaarikoille. Lisätietoja ja linkit kotisivuilla.

Lisätietoja: kai.puolamaki@effi.org

RATA JA OIKEUSMINISTERIÖ SAIVAT ISOVELI-PALKINNOT

EFFi jakoi Big Brother eli Isoveli-palkinnot 15.5.2002. Palkinnon saivat
Rahoitustarkastus julkaistuaan noin 370 ihmisen henkilö- ja yhteystiedot
sisältäneen “terroristilistan” ja oikeusministeriö lakiehdotuksellaan
sananvapaudesta sähköisissä viestimissä, joka nimestään huolimatta rajoittaisi sananvapautta merkittävästi. Yrityssarjassa palkittiin anonyymi Oy Yritys Ab ja positiivisen palkinnon sai Jacob Söderman. Tarkemmat palkintojensaajien perustelut lehdistötiedotteessa: http://www.effi.org/effi-2002-05-15.pdf

Tapahtuma toi EFFille huomattavaa julkisuutta. Pääsimme muun muassa ATV:lle ja ensimmäistä kertaa Helsingin Sanomiin. Palkintojenjaon raportti kuvineen nähtävissä täältä: http://www.effi.org/bigbrother.html

Lisätietoja: herkko.hietanen@effi.org

EFFi KOMMENTOI TEKIJÄNOIKEUSTOIMIKUNNAN MIETINTÖÄ

Tekijänoikeusdirektiivin artiklojen siirtäminen Suomen lakiin on loppusuoralla. EFFi on ollut mukana vaikuttamassa lain valmisteluun. Nyt opetusministeriölle luovutettu mietintö on pohjana tuleville lakipykälille. Se sisältää paljon kritisoitavaa, joista tarkemmin lehdistötiedotteessamme: http://www.effi.org/lehdistotiedote_030502.html

EFFi valmistelee mietinnöstä laajempaa kirjallista lausuntoa opetusministeriölle. Tekijänoikeuslain muutokset tuotaneen eduskuntakäsittelyyn ensi syksyn aikana.

Lisätietoja: mikko.valimaki@effi.org

EFFi TARVITSEE APUA BANNEREIDEN JA WEBBISUVJEN KEHITTÄMISEEN

EFFin webbisivujen kehittämiseen tarvitaan apua. Hallituksen jäsenillä ei ole ollut riittäviä resursseja panostaa sivuihin nykyistä enempää vaikka sinne on toivottu muun muassa moderoidun keskustelupalstan avaamista uutisille ja lausuntoluonnoksille. Tarvetta on myös EFFi-bannereille ja yleisemminkin EFFin sivujen ulkoasua voisi kehittää näyttävämmäksi html-standardin vaatimuksista tinkimättä. Jos joku jäsenistä on valmis nikkaroimaan webbisivuillemme lisää interaktiivisuutta ja näyttävyyttä, otamme kaiken avun mielellämme vastaan!

Lisätietoja: mikko.valimaki@effi.org


EFFi eMail on säännöllisesti ilmestyvä ajankohtaistiedote Electronic
Frontier Finland ry:n toiminnasta.

Kesäterveisin,
Mikko Välimäki
puheenjohtaja