Schengenin tietojärjestelmä – SIS

Schengenin tietojärjestelmä

Sisällys

Mikä on Schengenin sopimus
Mikä on SIS
Mikä on SIS II
Tietojen tarkistus ja muutoksenhaku
Huomiot
Päivitykset sivulla
Lisätiedot ja lähteet

Mikä on Schengenin sopimus


Sopimuksen tarkoitus on lopettaa sisäinen rajavalvonta, yhtenäistää rajavalvontaa ja sallia vapaa liikkuminen Euroopan sisällä. Sopimus vaikuttaa muunmuassa viisumien -ja turvapaikkojen myöntämiseen, poliisien yhteistyöhön ja huumepolitiikkaan. Ensimmäiset maat allekirjoittivat Schengening sopimuksen jo vuonna 1985, Suomi allekirjoitti sopimuksen vuonna 1996.

kommentti: sopimuksen vaikutus näkyy parhaiten henkilöiden maahantulokieltona. Yhdessä jäsenvaltiossa määritetty esto voi estää henkilöä pääsemästä muihin jäsenvaltioihin, ongelmaksi tämä muodostuu pakolaisten kohdalla. Myös niinsanottujen jalkapallohuligaanien ja joidenkin aktivistien (kuten Greenpeace) edustajien pääsy maahan on estetty. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan voi estää omaa kansalaistaan pääsemästä kotimaahansa.

Mikä on SIS


SIS eli Schengen Information System on 15 EU maan, Norjan ja Islannin yhteinen rajakontrollia vähentävä tietojärjestelmä. Suomi allekirjoitti ja liittyi SIS I -järjestelmään vuonna 2000. Järjestelmän tarkoitus on helpottaa Schengenin sopimuksen allekirjoittaneiden jäsenvaltioiden tiedonvaihtoa. Järjestelmän ensimmäinen versio on ollut käytössä poliiseilla, rajavartioilla ja viisumeita myöntävillä viranomaisilla jo vuodesta. Järjestelmän päätarkoitus on jäljittää ihmisiä ja omaisuutta. Jäsenvaltiot saavat itse päättää syöttävätkö henkilöistä järjestelmään tietoja vai ei.

SIS järjestelmässä on jo nyt yli 15 miljoonaa tietuetta joista valtaosa koskee varastettuja, väärinkäytettyjä tai kadonneita henkilöasiakirjoja. Yli miljoona henkilöä on kuulutettu järjestelmässä, näistä 90 prosenttia on etsintäkuulutettu.

Tällä hetkellä SIS I -järjestelmässä on seuraavat tiedot

 • etu- ja sukunimi, mahdolliset muut nimet
 • mahdollinen päämäärä ja fyysiset ominaisuudet
 • ensimmäinen kirjain toisesta etunimestä
 • syntymäaika ja paikka
 • sukupuoli
 • kansallisuus
 • onko henkilö mahdollisesti aseistautunut
 • onko henkilö mahdollisesti väkivaltainen
 • syy ilmoitukselle
 • miten pitää toimia tavattaessa

Tällä hetkellä SIS I -järjestelmään voidaan tallentaa kuusi eri “varoitusta”

 • henkilöt joilla on pidätys- ja karkotusmääräys
 • henkilöt joiden pääsy Schengen alueelle on evätty
 • kadonneet ja vaaralliset henkilöt
 • oikeuteen halutut henkilöt
 • seurannassa olevat henkilöt
 • kadonneet ja ryöstetyt tavarat

Järjestelmään pääsee tällä hetkellä yli 125 000 tarkistuspisteestä. Tällä hetkellä SIS I -järjestelmään pääsy on rajoitettu seuraaville henkilöille

 • poliisi
 • rajavartiat
 • pakolaisviranomaiset
 • tulliviranomaiset jotka voivat ainoastaan tarkistaa heidän työnsä vaatimat tiedot

Mikä on SIS II


SIS II eli Schengen Information System II, on uusi versio aikaisemmin käytössä olleesta SIS I -järjestelmästä. Aikaisempaa versiota ei tiettävästi ole suunniteltu yli 13 maan käytettäväksi. Uusien jäsenvaltioiden myötä vuonna 2001 järjestelmä päätettiin rakentaa uudestaan samalla lisäten syötettävien tietojen määrää. Uuden version järjestelmästä rakentaa HP. Uuden SIS II järjestelmän rakentamisesta päättivät Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio, ilman demokraattista keskustelua esimerkiksi parlamentin kanssa. Neuvosto päätti järjestelmän sisällöstä ja komissio rahoituksesta.

SIS II mahdollistaa tietojen paremman linkityksen. Esimerkiksi “ryöstäjä” voidaan linkittää “kidnapattuun lapseen” tai “ajoneuvo” voidaan linkittää “kadonneeseen auton osaan” mutta linkitys voi myös olla epäonnistunut. “Pakolainen” voidaan linkittää “salakuljettajaan” tai “aktivisti” voidaan linkittää “rikollisorganisaatioon” muiden henkilöiden kautta.

Uudet tallennettavat tiedot

 • valokuva (biometrinen tieto)
 • sormenjälki (biometrinen tieto)

Aiemmin virheellisesti ilmoitetut tallennettavat kentät. Europolilla on oikeudet tallentaa seuraavat tiedot[1]

 • poliittinen suuntautuminen
 • alkuperärotu
 • uskonto tai muut uskomukset
 • terveydentila
 • seksielämä

Näiden lisäksi Euroopan pidätysmääräykset ja määräykseen liittyvät tiedot tallennetaan SIS II järjestelmään varoituksina. Uusia esineitä ja kulkuneuvoja lisätään järjestelmään, jäsenvaltiot voivat lähettää seurantavaroituksia ajoneuvoille ja henkilöille.

European arrest warrant replaces extradition between EU Member States
http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/criminal/extradition/printer/fsj_criminal_extradition_en.htm

Mahdollisesti tallennettavat tiedot

 • varoitusten tekeminen “väkivaltaisista ongelmantekijöistä” eli esimerkiksi niin sanotuista jalkapallohuligaaneista tai mielenosoittajista

On myös huomioitavaa että kenttiä voidaan lisätä myös “tarpeen mukaan” jose se nähdään tarpeelliseksi. On myös todennäköistä että uusi viisumijärjestelmä (VIS) tulee tallentamaan kaikki vierailijat SIS II -järjestelmään.

kommentti: Euroopan parlamentti äänesti helmikuussa 2005 VIS järjestelmästä ja hylkäsi sen, Euroopan unionin neuvosto kuitenkin hyväksyi järjestelmän

HP Wins $48.5 Million Contract with European Commission
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2005/050428a.html

Varoitukset pidetään tietokannassa pidempään

 • pakolaistiedot 3-5 vuotta
 • karkotustiedot, kadonneet -ja oikeudenkäyntimenettelyyn halutut henkilöt 3-10 vuotta
 • tarkkailtavana olevat henkilöt 1-3 vuotta
 • esineisiin liittyvä data 5-10 vuotta

Henkilöstä annetusta varoituksesta ei tarvitse kertoa itse henkilölle

Pääsyä järjestelmään muutetaan seuraavasti

 • lisätty: Europol (EU-maiden poliisiorganisaatioiden järjestö) ja Eurojust (EU-maiden tutkijoita ja syyttäjiä helpottava järjestö)
 • lisätty: juridinen henkilö saa pääsyn kaikkiin aineistoihin
 • lisätty: ajoneuvoja rekisteröivät viranomaiset
 • lisätty: turvapaikkahakemusten käsittelijät
 • lisätty: poliisien ja rikosoikeudellisten tietojen luovutus kolmansiin maihin ja kansainvälisille organisaatioille, edellyttäen että vastaanottajalla on sopimus EU:n kanssa ja ylläpitää riittäävää tietoturvatasoa
 • lisätty: jäsenvaltion sisäiset turvallisuusviranomaiset (Suomessa esimerkiksi SUPO)
 • poistettu: poliisi ei enää pääse käsiksi maahanmuuttajien tietoihin

Europol
http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/pages/36D2FA329B127512C2256C8A0039133B

Eurojust
http://www.eurojust.eu.int/

Tietojen tarkistus ja muutoksenhaku


Uuden säännöksen mukaan yksilöllä on oikeus tarkistaa ja valittaa päätöksestä sisällyttää henkilö SIS järjestelmään. Ongelma on että yksilön pitää olla jäsenvaltion alueella jotta voi tarkistaa tiedot tai tehdä valituksen. Siitä miten tiedot tarkistetaan tai päätöksistä valitetaan, onko mahdollisuus lakiapuun jne. ei ole ohjeistusta. Yksilön joutumisesta varoituksena järjestelmään ei myöskään ole pakko kertoa varoituksen saaneelle. Oikeus poistaa tietoja tai saada korvauksia virheellisistä tiedoista, ei ole mainintaa.

kommentti: esimerkiksi pakolainen voidaan sormenjälkitunnistuksen avulla käännyttää jo rajalla koska hänet on jo yhdessä Schengen maassa merkattu SIS II -järjestelmään, valitus ei ole mahdollista koska hän ei ole Schengen alueella.

Yksilöllä on oikeus nähdä itsestään seuraavat tiedot, on kuitenkin epäselvää milloin tämä oikeus on

 • valtio joka varoituksen teki
 • varoituksen tarkoitus
 • mahdolliset tiedon vastaanottajat
 • syyt varoituksen antamiseksi
 • nykyiset oikeudet nähdä ja vahvistaa tiedot

Huomiot


SIS I oli tarkoitettu ainoastaan rajavalvontaan Schengen sopimuksen puitteissa. SIS II on tarkoitettu koko EU-alueen valvontaan eikä siksi enää ole Schengenin sopimuksen alainen järjestelmä.

Biotunnisteiden käyttöönoton myötä SIS II:sta tullaan käyttämään rikosten selvittämisessä. Suurin muutos teknisten muutosten lisäksi on siis SIS II:n käyttö tutkintatyökaluna, kun sen nykyisellään toimii vain rajalla tarkistuksien yhteydessä.

Päivitykset sivulla


05.02.2006 Virheelliset tiedot “Uudet tallennettavat tiedot” listassa
Kohdassa Mikä on SIS II oli listattuna virheellisesti kenttiä Eurpolin kerättävien tietojen listasta. Virheelliset kentät erotettu listasta ja merkitty.

Lisätiedot ja lähteet

[1] http://www.europol.eu.int/index.asp?page=AWfiles_regs_en artikla 5, kohta 2

Schengenin sopimus ja yleissopimus
http://europa.eu.int/scadplus/glossary/schengen_agreement_fi.htm

SCADPlus: Schengenin tietojärjestelmä II
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fi/lvb/l33183.htm

SIS II proposals released at last: more data, wider access, less data protection
http://www.statewatch.org/news/2005/jun/05sisII.htm

Statewatch Analysis
SIS II: fait accompli?
Construction of EU’s Big Brother database underway
http://www.statewatch.org/news/2005/may/sisII-analysis-may05.pdf

HENKILÖIDEN VAPAA LIIKKUVUUS, TURVAPAIKKA-ASIAT JA MAAHANMUUTTO
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fi/s17000.htm