EFFI Email 3/2005

29.7.2005

Ohjelmistopatenteista saatu torjuntavoitto ei suonut pitkää hengähdystaukoa
sähköisten oikeuksien puolustajille: heti seuraavana päivänä terroristien
pommit säikäyttivät poliitikkoja ajamaan entistä tiukempaa kansalaisten
kontrollia yksityisyyden suojan kustannuksella. EU-ministerit nostivat
europarlamentin vast’ikään hylkäämän suunitelman teletietojen
tallennusvelvollisuudesta jälleen pöydälle, mutta tätä hanketta voi
konkreettisesti vastustaa allekirjoittamalla vetoomus verkossa.

 1. Terroristihysteria ja teletallennus
 2. EDRin kokous Berliinissä 7.8.
 3. Internet-sensuuriohjelmat puhuttavat taas
 4. Lentomatkustajatietoja ei luovuteta Kanadaan
 5. Ohjelmistopatenttidirektiivi nurin 6.7.
  • Mielenosoituksia Berliinissä ja Helsingissä
  • Jälkipuintia mediassa
 6. WIPO ja tiedon vapaus kehitysmaissa
  • EFFI allekirjoitti maailmanlaajuisen vetoomuksen
 7. Vertaisverkoille tappio oikeudessa USA:ssa
 8. Nokia vaikeuksissa patenttikiistan vuoksi
 9. Ravintola uhkaili asiakastaan
 10. Avoin elämä myy hyvin
 11. Väitös ja kokous 3.6.

[Kirjainlyhenteille löytyy selityksiä täältä:
http://www.effi.org/yhdistys/sanasto.html]


1 TERRORISTIHYSTERIA JA TELETALLENNUSVELVOLLISUUS

Euroopan parlamentti äänesti 7.6. yksimielisesti kumoon EU-valtioiden
ministerineuvoston esityksen teleoperaattoreiden velvollisuudesta tallentaa
vuosikausiksi tunnistetiedot asiakkaidensa sähköisestä viestinnästä
(puheluista, sähköposteista ja Internet-selailusta). Ministerineuvosto on
pontevasti yrittänyt ajaa läpi viestitietojen tallennusvelvollisuutta ns.
puitepäätöksenä, jonka laillisuus on EU:n omissakin elimissä jo moneen kertaan
todettu vähintäänkin kyseenalaiseksi.

http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-140608-16&type=News

Lontoon pommi-iskuihin 7.7. on monien EU-maiden hallituksissa reagoitu
paniikinomaisesti ja vaadittu entistä tehokkaampaa ja kaiken kansan kattavaa
viestiliikenteen valvontaa. EU:n uuden puheenjohtajamaan Britannian hallitus on
kiirehtinyt ministerineuvostoa valmistelemaan päätöstä viestitietojen
tallennusvelvollisuudesta.

Europarlamentin juuri hylkäämää puitepäätöstä siis ollaan jälleen runnomassa
läpi samoin epädemokraattisin ottein kuin ohjelmistopatenttejakin.

EFFI ja muut EDRi-järjestöt lähettivät äänestyksen alla euroedustajille
vetoomuksen, jossa kerrottin moisen valvontajärjestelmän aiheuttamista uhista
yksityisyydensuojalle. Kuukautta myöhemmin toistettiin samat huolet
pääministeri Blairille ja kahdelle EU-komissaarille osoitetussa kirjeessä,
jossa tuodaan esiin reaktion nurinkurisuus: jos vapaa demokratia korvataan
totalitaarisella valvontayhteiskunnalla, niin terroristit ovat saavuttaneet
tavoitteensa.

Linkit kirjeisiin englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja espanjaksi löytyvät
EDRin tiedotteista:
http://www.edri.org/campaigns/dataretention/openletter
http://www.edri.org/campaigns/dataretention/EDRIletter

Suomennokset:
http://www.effi.org/kirje-mepit-tallennusvelvollisuus
http://www.effi.org/kirjeet/edrin-kirje-lontoon-terrori-050726.html

EFFIn blogi parlamentin LIBE-valiokunnan kannanotosta:
http://www.effi.org/blog/2005-05-31-libe-tallennusvelvollisuus.html

Teletallennusvelvollisuuden taustaa: http://www.effi.org/yksityisyys/

Allekirjoita vetoomus!

EDRi ja kaksi hollantilaista Internet-operaattoria ovat käynnistäneet
Euroopan laajuisen vetoomuksen teletallennusvelvollisuutta vastaan.
Allekirjoituksia on kampanjan alkupäivinä kertynyt jo yli 7000.

Liity joukkoon sivulla http://www.dataretentionisnosolution.com/!
Sama suomeksi:
http://www.dataretentionisnosolution.com/index.php?lang=fi

Viime syksynä EFFI järjesti vastaavan vetoomuksen Suomen eduskunnalle.
http://www.effi.org/yksityisyys/vetoomus-2004/index.html

Vanhanen vaihtaisi vapauden valvontaan

Suomen pääministeri Matti Vanhanen on kolumnissaan Turun Sanomissa 15.7.
ottanut kantaa kansalaisten kattavan kontrollin kiristämisen puolesta:

“Meidän on yksinkertaisesti tajuttava se, että vapauden ja
kontrollin välistä suhdetta muutetaan kansainvälisellä yhteistyöllä muutama
piiru turvallisuuden ja terrorin vastaiseen suuntaan.” (sic!!)

EFFIn mielestä kansalaisia ei demokratiassa voi noin vain komentaa
“tajuamaan”, että hallitukset kaventavat heidän oikeuksiaan keskinäisillä
päätöksillään.

Pääministeri mm. yhtyy EU:n ministerineuvoston vaatimukseen kaikkien
viestiliikennetietojen tallennusvelvollisuudesta. Vanhasen toive, että
kontrollin lisääminen

“on kyettävä toteuttamaan oikeusvaltion periaatteita
kunnioittavalla tavalla tavallisten rehellisten ihmisten yksityisyydensuojaa
murentamatta”,

on mahdoton: vaadittu valvonta kohdistuisi välttämättä kaikkiin ihmisiin,
eli kaikkia kohdeltaisiin potentiaalisina rikollisina. Sellainen ei
oikeusvaltion periaatteisiin millään sovi.

Hallituksen terrorismihysteriaa ja sen varjolla tehtyjä hätiköityjä
päätöksiä ovat kritisoineet EFFIn lisäksi mm. kansanedustajat Jyrki J. Kasvi
ja Tarja Cronberg, sekä oikeusministeri Johannes Koskinen. Kasvi arvostelee
samalla myös kulttuuriministerin Internet-sensuurihanketta.

Vanhasen kolumni:
http://www.turunsanomat.fi/verkkolehti/?ts=1,4:8:0:0,4:8:1:1:2005-07-15,4:314356,1:0:0:0:0:

EFFIn tiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-07-21.html

Kasvi: http://www.verkkouutiset.fi/arkistojuttu.php?id=75595

Cronberg: http://www.verkkouutiset.fi/arkistojuttu.php?id=75620

Koskinen: http://www.verkkouutiset.fi/arkistojuttu.php?id=75574

Samassa kolumnissa Matti Vanhanen moittii myös europarlamenttia
ohjelmistopatenttidirektiivin kumoamisesta. Tätä kommentoi EFFI-aktiivi Ari
Mäkelä mielipidekirjoituksessaan:
http://www.turunsanomat.fi/verkkolehti/?ts=1,4:9:0:0,4:9:1:1:2005-07-20,4:315242,1:0:0:0:0:


2 EDRIN KOKOUS BERLIINISSÄ

Varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen ja hallituksen jäsen Vili Lehdonvirta
edustavat EFFIä eurooppalaisen kattojärjestömme EDRin kokouksessa Berliinissä
7.8. Kokouksessa on tarkoitus käydä läpi kuluneen kauden toiminta mm.
immateriaalioikeuksien ja teletallennuksen parissa sekä sopia ensi kauden
tavoitteiden tärkeysjärjestyksestä.


3 INTERNET-SENSUURIOHJELMAT PUHUTTAVAT TAAS

Viiden maakuntalehden yhteinen sunnuntailiite Sunnuntaisuomalainen kirjoitti
24.7. Internetin “törkysivuja” suodattavista ohjelmista, jollaisia mm.
kulttuuriministeri Tanja Karpela haluaisi veronmaksajien kustannuksella
kouluihin ja kirjastoihin. Toimittaja Mikko Meriläinen tuo esiin lastensuojelun
varjolla markkinoitujen kaupallisten ohjelmien periaatteellisia ongelmia.
Artikkelissa haastateltiin mm. EFFIn varapuheenjohtajaa Tapani Tarvaista.

http://media.keskisuomalainen.fi/sunnuntaisuomalainen/3857067.shtml

Myös Helsingin Sanomien mielipidepalstalla on ollut aiheesta vilkasta
keskustelua.


4 LENTOMATKUSTAJATIETOJA EI LUOVUTETA KANADAAN

Euroopan parlamentti hylkäsi 7.7. EU:n ja Kanadan välisen sopimuksen
lentomatkustajien varaustietojen luovutuksesta viranomaisille. Tämäkin
valvontajärjestelmä on kuitenkin piakkoin tuleva uudelleen käsiteltäväksi,
sillä myös USA on vaatinut matkustajatietojen luovutusta.

Parlamentti suhtautui myönteisesti itse sopimukseen, mutta halusi lykätä
päätöstä ja solmia yhdenmukaiset tiedonluovutussopimukset kummankin valtion
kanssa. Kanadassa yksityisyys ja tietosuoja on turvattu laeilla huomattavasti
paremmin kuin Yhdysvalloissa, joskaan ei yhtä hyvin kuin Euroopassa.

http://www.statewatch.org/news/2005/jul/ep-canada-pnr.pdf
http://www.effi.org/blog/2005-07-10-matkustajatietojen-luovutus-kanadaan-hylatty.html


5 OHJELMISTOPATENTTIDIREKTIIVI NURIN

Europarlamentti äänesti Strasbourgissa 6.7. kumoon pitkään vatvotun
direktiiviesityksen “tietokonein toteutettujen keksintöjen” patentoinnista
selvin luvuin 648-14. EFFIlle tulos on torjuntavoitto; ohjelmistopatentit
salliva direktiivi olisi ollut niin tuhoisa ohjelmistonkehitykselle ja koko
yhteiskunnalle, että nykyisen epäselvän tilanteen jatkuminen on pienempi
paha.

Direktiivin tarkoitus oli yhdenmukaistaa ja selkeyttää EU-maiden kirjavia
patenttikäytäntöjä, mikä toki onkin suotavaa. Syyskuussa 2003 edellinen
parlamentti oli tehnyt komission esitykseen useita muutoksia, jotka olisivat
rajanneet tietokoneohjelmat selvästi patentoitavuuden ulkopuolelle.
Lentokoneiden ohjausjärjestelmien ja ABS-jarrujen kaltaiset tekniset keksinnöt
olisivat olleet edelleen patentoitavissa, mutta esimerkiksi
tekstinkäsittelyohjelmat, tiedostomuodot ja Internetissä yleisesti käytetyt
menetelmät kuten verkkokaupan ostoskoritoiminto eivät.

Komissiolle ja ministerineuvostolle parlamentin hyväksymä direktiivi ei
kelvannut, vaan ne pitivät demokratiasta piittaamatta kiinni omasta,
tietokoneohjelmien patentoinnin laillistavasta versiostaan. Parlamentin
toisessa käsittelyssä rajaavien muutosten taakse olisi pitänyt saada ehdoton
ääntenenemmistö, jotta ne olisi hyväksytty. Tässä tilanteessa oli parasta
hylätä koko direktiivi ja aloittaa sen valmistelu alusta, toivottavasti tällä
kertaa demokraattisemmin menettelytavoin.

EFFIn tiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-07-06.html

Vanhoja tiedotteita direktiivin monivaiheisista seikkailuista:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2004-12-22.html
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-02-03.html
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-03-07.html

Ohjelmistopatenttien taustaa: http://www.effi.org/patentit/

EFFI kampanjoi ahkerasti

EFFIn sisarjärjestö FFII järjesti 1.-2.6. Brysselissä
konferenssitilaisuuden, jossa EFFIä edusti Staffan Öhman. Paikalla oli mm.
poliitikkoja, suurten ja pienten ohjelmistoyritysten edustajia,
patenttivirkailijoita ja kansalaisjärjestöjä. Öhman raportoi tapahtuman
tunnelmista ja siellä pidetyistä puheista matkakertomuksessaan, josta pääsee
myös katselemaan hänen kuvaamiaan videoita:

http://www.effi.org/tapahtumat/matkakertomus-bryssel-2005-kesakuu.html

Samaan aikaan Helsingissä ohjelmistopatenttien vastainen mielenosoitus
keräsi n. 60 osallistujaa. Blogi ja kuvia:
http://www.effi.org/blog/2005-06-07-mielenosoitus-kuvia

Ohjelmistopatentit Suomen mediassa

Valtamediassa ohjelmistopatenttidirektiivi, tai EU-direktiivit ylipäänsä,
ovat jääneet aika vähälle huomiolle. Historian ensimmäinen kerta, kun
parlamentti hylkää ministerineuvoston jo hyväksymän direktiiviesityksen,
herätti vihdoin suuret tiedotusvälineet Suomessakin kertomaan asiasta.
Äänestyspäivän aattona ohjelmistoalan pienyrittäjien ääni pääsi kuuluviin
MTV3:n uutisissa:

http://www.mtv3.fi/uutiset/mediait.shtml/arkistot/mediait/2005/07/378291

Turun Sanomat käsitteli ohjelmistopatenttidirektiiviä pääkirjoituksessaan
7.7. ja Helsingin Sanomat 8.7. Uutisissa oli vaihteleva määrä vääriä käsityksiä
direktiivin ja sen vaihtoehtojen sisällöstä ja merkityksestä.
Ohjelmistopatenttien kannattajien propaganda, että patentointia oltaisiin
kieltämässä ABS-jarrujen tyyppisiltä järjestelmiltä, oli mennyt moneen
tiedotusvälineeseen täydestä. TS julkaisi sinne lähetetyn vastineen, HS ei.

http://www.turunsanomat.fi/verkkolehti/?ts=1,4:8:0:0,4:8:1:1:2005-07-07,4:312964,1:0:0:0:0

EFFI-aktiivi Mikko Rauhalan mielipidekirjoitus TS:ssa:
http://www.turunsanomat.fi/verkkolehti/?ts=1,4:9:0:0,4:9:1:1:2005-07-13,4:313992,1:0:0:0:0:

Mikko Rauhalan HS:iin lähettämä mielipidekirjoitus, jota HS ei julkaissut:
http://mjr.iki.fi/texts/hs-palaute.8.7.txt


6 WIPO JA TIEDON VAPAUS KEHITYSMAISSA

Immateriaalioikeuksia (tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit yms.)
puolustava YK-elin WIPO jatkoi kesäkuussa neuvotteluja ns. kehitysagendastaan.
EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen osallistui Genevessä pidettyyn kokoukseen
EDRI:n edustajana.

Brasilian, Argentiinan, Intian ym. muodostama
Friends of Development -ryhmä vaati, että WIPO ottaisi entistä
paremmin huomioon toimintansa vaikutukset kehitysmaille
(http://www.cptech.org/ip/wipo/fod-iim.doc).

Oksanen käytti kaksi puheenvuoroa, joissa hän tuki FoD:n esitystä ja
painotti erityisesti siinä kaavaillun tutkimuslaitoksen WEROn tärkeyttä: WIPOn
päätösten tulisi perustua tutkittuun tietoon, mutta esimerkiksi taloustieteessä
on tekijänoikeuksien vaikutuksia tutkittu hyvin vähän. Immateriaalioikeuksiin
erikoistunut riippumaton tutkimuskeskus tuottaisi tarvittavaa tietoa, jonka
avulla WIPO voisi paremmin ennakoida toimiensa vaikutuksia myös
kehitysmaissa.

Kokous ei ollut valitettavasti kovin menestyksekäs, sillä mm. USA:n,
Britannian ja Tanskan edustajat onnistuivat usein siirtämään keskustelun
sisältökysymyksistä joutaviin hallintoteknisiin kysymyksiin.

Lisätietoa:
http://www.eff.org/IP/WIPO/dev_agenda/

EFFI allekirjoitti maailmanlaajuisen vetoomuksen

Kansalaisjärjestö IpJustice.org on organisoinut vetoomuksen WIPOn
uudistamiseksi Friends of Development-ryhmän esityksen mukaisesti. WIPOa
vaadittiin mm. lainsäädännössä ja sopimuksissa säilyttämään järkevä tasapaino
immateriaalioikeuksien ja toisaalta tiedon ja teknologian vapaan saatavuuden
välillä.

Vetoomukseen on osallistunut jo 130 kansalaisjärjestöä eri puolilta
maailmaa. EFFI allekirjoitti sen 22.7. EFFIn sisarjärjestöjen lisäksi joukossa
on mm. kirjasto- ja kehitysapujärjestöjä.

http://www.ipjustice.org/WIPO/NGO_Statement.shtml


7 VERTAISVERKOLLE TAPPIO OIKEUDESSA USA:SSA

Vertaisverkossa musiikkia, elokuvia ja tietokoneohjelmia levittäneet yhtiöt
Grokster ja StreamCast Networks ovat Yhdysvaltain korkeimman oikeuden mukaan
yllyttäneet käyttäjiä rikkomaan tekijänoikeuksia. Sen sijaan päätöksessä
todettiin, ettei vertaisverkkotekniikassa sinänsä ole mitään laitonta ja sitä
käytetään paljon laillisiin tarkoituksiin.

Tapausta verrattiin takavuosien päätökseen, jonka mukaan Sony-yhtiötä ei voi
pitää vastuullisena valmistamansa viedeolaitteen laittomasta käytöstä. Tällä
kertaa vastaajien kuitenkin katsottiin suoranaisesti yllyttäneen käyttäjiä
lataamaan verkosta tekijänoikeuksin suojattua materiaalia. Grokster&al
eivät siis kuitenkaan itse syyllistyneet tekijänoikeusrikkomuksiin, kuten
joissakin medioissa väitettiin.

Oikeuden päätös:
http://wid.ap.org/scotus/pdf/04-480P.ZO.pdf

EFFIn tiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-06-28.html


8 NOKIA VAIKEUKSISSA PATENTTIKIISTAN VUOKSI

Nokia saattaa joutua maksamaan satojen miljoonien dollarien korvaukset
yhdysvaltalaiselle InterDigital -yhtiölle, jonka patentoimaa teknologiaa
Nokian väitetään käyttäneen myymissään matkapuhelimissa. Uutisissa ei kerrottu
tarkemmin mistä keksinnöstä oli kyse. InterDigital on esittänyt samanlaisia
vaatimuksia muillekin yrityksille.

Tämänkaltaiset patenttiloukkauskiistat yleistyisivät Euroopassakin, jos
ohjelmistopatentit saisivat direktiivin tuen. Nokia on lobannut EU:ssa
voimakkaasti ohjelmistojen patentoitavuuden puolesta.

http://www.helsinginsanomat.fi/tuoreet/artikkeli/1101980292488
http://www.forbes.com/business/commerce/2005/07/05/0705autofacescan03.html?partner=rss


9 RAVINTOLA UHKAILI ASIAKASTAAN

Helsinkiläinen ravintola Lehtovaara on hankkinut itselleen kielteistä
julkisuutta uhkailemalla asiakastaan rikosilmoituksella ja kymmenientuhansien
eurojen korvausvaatimuksilla. Asiakas oli saanut Lehtovaarassa mielestään
huonoa palvelua ja valittanut siitä kirjeitse. Kun vastausta saati hyvitystä
ei kuulunut, asiakas kommentoi kokemuksiaan verkkosivullaan, mistä
ravintoloitsija, asianajaja Antero Molander suivaantui.

Mutta Molanderin pahaksi onneksi kyseinen asiakas sattuikin olemaan EFFIn
hallituksen jäsen, oikeustieteen kandidaatti Herkko Hietanen, joka ei mokomasta
uhkailusta säikähtänytkään poistamaan kritiikkiä sivultaan, vaan paljasti
bluffin. Kunnianloukkaus voi kohdistua vain henkilöön, ei liikeyritykseen.
Hietanen arvosteli vain liikeyrityksen toimintaa, mikä kuuluu ilman muuta
sananvapauteen. Tapaus pääsi jopa Helsingin Sanomien
Tyhmät kysymykset -palstalle.

Herkko Hietasen sivusto:
http://hietanen.typepad.com/copyfraud/2005/06/lehtovaara_back.html
Lehtovaaran uhkauskirje:
http://hietanen.typepad.com/copyfraud/files/uhkauskirjeLehtovaara.pdf

Taloussanomien uutinen: http://www.taloussanomat.fi/etusivu/4310819.asp


10 AVOIN ELÄMÄ MYY HYVIN

Huhtikuussa julkaistua EFFI-aktiivi Henrik Ingon kirjaa Avoin elämä on myyty
jo yli 150 kappaletta ja sähköistä versiota on ladattu verkosta 3400 kertaa.
Open Source -ohjelmistoja kansantajuisesti käsittelevää
Open Source -teosta saa painettuna omakustanteena 20 eurolla ja
Internetistä ilmaiseksi. http://www.avoinelama.fi


11 VÄITÖS JA KOKOUS

Ex-pj Mikko Välimäen puolustettua ansiokkaasti vapaita ohjelmistoja
tarkastelevaa väitöskirjaansa 3.6. Otaniemessä pidettiin EFFIn sääntömääräinen
kevätkokous. Toimintakertomuksen käsittelyn lisäksi kokouksessa keskusteltiin
mm. verkkosivuston graafisesta ilmeestä ja yhdistyksen logosta. Pöytäkirja:
http://www.effi.org/yhdistys/kokoukset/kokous-2005-kevat.html

Effiläisten kiitosten kannustamana päätoimittaja yrittää toimia
kiitettävästi jatkossakin. 🙂


EFFI Email on parin kuukauden välein ilmestyvä uutistiedote Electronic
Frontier Finland ry:n toimintaan liittyvistä tapahtumista. Mikäli haluat
liittyä jäseneksi, täytä lomake verkkosivullamme http://www.effi.org. Sivuilta löydät tietoa
EFFIn toiminnasta sekä vanhat EFFI Emailit.

Kesäterveisin,

Virpi Kauko
EFFI Emailin päätoimittaja