Ehdotus tallennusvelvollisuudeksi osittain laiton

Euroopan unionin neuvoston ja komission lakiasiantuntijat ovat todenneet että paljon kritiikkiä saanut ehdotus puitepätökseksi televiestinnän tallennusvelvollisuudesta on osittain laiton. Ehdotus tehtiin huhtikuussa 2004.

Asiantuntijoiden mukaan ehdotuksessa olevat kohdat jotka velvoittavat palveluntarjoajia tallentamaan tietoja puhelinten ja Internetin käytöstä ovat laittomia koska asia heidän mukaan kuuluu sisämarkkinasäädöksille. Euroopan komission direktiivi vuodelta 2002 (2002/58/EC)[1] mahdollistaa jäsenvaltioiden vapaehtoisen tallennusvelvollisuuden viranomaisten käyttöön jo nyt. Uusi ehdotus pakottaisi kaikki palveluntarjoajat jokaisessa jäsenvaltiossa suorittamaan teleliikenteen tallennusta.

Mikäli EU:n instituutiot ja jäsenvaltiot hyväksyvät lakiasiantuntijoiden päätelmän, tallennusvelvollisuusehdotuksesta pudotetaan kaikki kohdat jotka velvoittaa palveluntarjoajia. Poistetut kohdat esitellään komission direktiivissä lähiaikoina. Päätöksenteko direktiivin osalta on täysin erilainen kuin nykyiselle tallennusvelvollisuus ehdotukselle. Komission pitää esitellä direktiivi josta kanslia (jäsenvaltioiden ministerit) äänestää, hyväksymiseen riittää enemmistö. Euroopan parlamenttilla on samat oikeudet kanslian kanssa lopullisessa direktiivin hyväksymisessä.

Toteamuksesta ei kuitenkaan käy ilmi onko tallennusvelvollisuus uhka yksityisyydelle. Mikäli ehdotus jaetaan kahteen osaan kuten ehdotetaan, euroopan parlamentilla on mahdollisuus puuttua ehdotukseen ja vaatia yksityisyydelle lisää suojaa. Parlamentti voi myös varsinaisen esittelyn yhteydessä tuoda esiin mahdollisuuden käyttää tallennusvelvollisuudesta aiheutuvat kulut poliisin vakavien rikoksien tutkimuksiin koko kansan seurannan sijaan.

Lähde
http://www.statewatch.org/news/2005/apr/02eu-data-retention.htm

Lisätietoja:

[1] Direktiivi 2002/58/EC http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731en00370047.pdf

Vetoomus teletietojen tallentamisvelvollisuutta vastaan
http://effi.org/yksityisyys/vetoomus-2004/index.html