Yhdysvallat ei hyväksy EU:n biopassien viivytystä

EU:n oikeuskomissaari Franco Frattini[1] (oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat) lähetti kiireellisen kirjeen Yhdysvaltain kongressille pyytäen kymmenen kuukauden viivytystä passeihin tuleville biotunnisteille. Kirjeessään, Frattini sanoi että ainoastaan kuusi EU maata – Belgia, Saksa, Itävalta, Suomi, Ruotsi ja Luxemburg – pystyvät toteuttamaan alkuperäisen aikarajan joka oli 26.10.2005. Yhdysvaltain lakiasian komitean puheenjohtaja, James Sensenbrenner, vastasti 31.3. että lykkäys on epätodennäköistä.

Biopassien säännöksestä sopi oikeus ja sisäasiain ministereiden neuvosto 3.12.2004. Säännös pakottaa jäsenvaltiot liittämään kaksi biotunnistetta passeihin ja matkustusasiakirjoihin ,jotka ovat digitaalinen sormenjälki ja kasvokuva. Säännös julkaistiin Virallisessa lehdessä[2] 29.12.2004. Tekniset standardit määriteltiin komission päätöksestä 28.2.2005. Kasvokuva pitää olla liitettynä kaikissa uusissa passeissa ennen 28.8.2006 ja sormenjäljet 28.2.2008.

On huomattavaa että komission 30.3.2005 julkaisemassa tutkimuksessa ennustetaan biotunnisteiden kaupallisen hyödyntämisen suurta kasvua biopassien käyttöönoton jälkeen, tämä vaatisi muutosta nykyiseen lakiin. Tutkimuksessa mainitaan neljä esimerkkiä biotunnisteiden hyödyntämisestä:

  • peliautomaatin maksaminen sormenjäljellä
  • julkisen liikenteen maksaminen kasvokuvalla
  • koulut käyttäisivät ääni- ja iiristunnisteita tunnistamaan oikean vanhemman ja hoitajan jotka voivat haluta kerätä DNA näytteen jokaisesta vastasyntyneestä lapsesta

Tutkimus lyhyesti toteaa että turvallisuudessa voi olla riskejä “mutta nykyinen määritelmä on riittävä, ongelmia voi syntyä siitä miten dataa tuotetaan, tallennetaan, vertaillaan ja mahdollisesti yhdistetään muihin tietoihin henkilöstä”.

Lisätietoja

Lähde
http://www.edri.org/edrigram/number3.7/biometrics

Franco Frattinin EU sivut
[1] http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/frattini/index_en.htm

“Virallinen lehti”
[2] http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/