EFFI ry:n kevätkokous 8.6.2008, pöytäkirja

EFFIn sääntömääräinen kevätkokous sunnuntaina 8.6.2008 kello 14:15-17:00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 14:15.

2. Kokouksen järjestäytyminen

  • Valittiin Tapani Tarvainen yksimielisesti puheenjohtajaksi.
  • Valittiin Henrik Blåfield sihteeriksi.
  • Valittiin ääntenlaskijoiksi Lars Wirzenius ja Laura Kataja.
  • Tarkistetaan pöytäkirja kokouksen päätteeksi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi seuraavanlaisena:

  • toimintakertomus
  • lisätalousarvio loppuvuodelle 2008

Päätettiin esittää seuraavien kohtien käsittelyn siirtämistä syyskokoukseen:

  • tilinpäätös ja tilikertomus
  • tilintarkastajien lausunto
  • tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

5. Vuoden 2007 toimintakertomus

Tarvainen esitteli vuoden 2007 toimintakertomuksen.

6. Vuoden 2007 tilinpäätös

Päätettiin siirtää vuoden 2007 tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen
syyskokoukselle.

7. Lisäbudjetti vuodelle 2008

Tarvainen esitteli hallituksen esityksen ensimmäisestä ja toisesta lisäbudjetista
vuodelle 2008.

Päätettiin hyväksyä ensimmäinen lisäbudjetti sellaisenaan. Toinen
lisäbudjetti hyväksyttiin sillä ehdolla, että syytteet Effiä vastaan hylätään
hovioikeudessa ja päätös saa lainvoiman vuoden 2008 aikana. Lisäbudjetit liitteenä.

8. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

9. Kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.

10. Kokouksen päättäminen

Tarvainen päätti kokouksen kello 15:23.