EFFI ry:n toimintakertomus 2007

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n toimintakertomus 2007

Yleistä

Electronic Frontier Finlandin vakiinnutti vuoden aikana asemaansa yhtenä johtavista asiantuntijoista
tietoyhteiskuntaa koskevissa asioissa. Tämä näkyi mm. kutsuina
erilaisiin kuulemistilaisuuksiin ja lehdistön laajana mielenkiintona.

Jäsenistö

Effin jäsenmäärä vakiintui edellisen vuoden tasolle, vuoden lopulla jäseniä oli
yli tuhat. Jäsenkunta pysyi edelleen hyvin miesvoittoisena.

Päätöksenteko ja yleinen toiminta

Hallitus piti vuoden aikana 19 kokousta, yhden fyysisen
ja 18 virtuaalista.

Hallituksen jäseninä toimivat koko vuoden puheenjohtaja Tapani
Tarvainen, varapuheenjohtajat Ville Oksanen ja Herkko Hietanen, sekä jäsenet Charlotta
Heikinaro, Teemu Välimäki, Jukka Ruotsalainen, Juho Lindman
(rahastonhoitaja), Leena Romppainen, Mikael Storsjö,
Tero Tilus, Jukka Huhta.

Yhdistys piti kevätkokouksen Pressiklubilla Helsingissä 2.6.2007.
Syyskokous pidettiin Tieteiden Talossa Helsingissä 16.12.2007.

Tiedotustoiminta

Lehdistötiedotteita Effi julkaisi 8 kappaletta ja Effin blogissa
ilmestyi vuoden aikana 24 artikkelia. Uuden nimen
“Effi-sähke” saanut sähköpostilehti (entinen “Effi Email”) ilmestyi
vuonna 2007 kolme kertaa.

Tämän lisäksi Effin jäseniä haastateltiin laajasti eri tiedotusvälineissä.

Tärkeimpiä aiheita vuoden aikana olivat ns. urkintalaki (Lex Nokia),
nettimoderointi, OOXML-standardi, teletallennusvelvollisuus (isovelilaki),
kv. tekijänoikeussopimukset.

Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon

Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon
niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin.

Eduskunnalle lausuntoja annettiin mm. urkintalaista ja isovelilaista.

Tapahtumat kotimaassa

Vuoden aikana Effi osallistui mm. seuraaviin tapahtumiin:

31.1. yhteistapahtuma tietosuojavaltuutetun kanssa

27.2. Ville Oksanen edusti Effiä OPM:n tekijänoikeuskeskustelutilaisuudessa

16.3. Effi järjesti yhdessä Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen,
Ketky ry:n, kanssa tietoyhteiskunta-aiheisen vaalipaneelin Jyväskylän
kaupunginkirjastossa

14.3. Effin hallituksen jäsen Tero Tilus puhui sananvapaudesta ja sen
rajoittamisesta Internetissä ulkomailla ja kotimaassa Effin ja Amnestyn
Jyväskylän paikallisryhmän järjestämässä keskustelutilaisuudessa
Jyväskylässä.

20.8. Ville Oksanen edusti Effiä SFS:n OOXML-kokouksessa

23.8. Juho Lindman edusti Effiä valtioneuvoston
kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan
kansalaistyhteiskuntafoorumilla.

4.9. Effi osallistui Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan
järjestömessuille.

25.10. Vihreän eduskuntaryhmän ja Effin yhdessä järjestämä seminaari
“Digitaalinen vallankumous — miten turvata yksityisyyden suoja?”
Seminaarin jälkeen palkittiin Isoveli-gaalassa Hotelli Tornissa
Isoveli-palkinnoilla rohkeimmin kansalaisten yksityisyyttä loukanneet
tahot sekä Winston Smith -palkinnolla perusoikeuksia ansiokkaasti
puolustaneet tahot. Tapahtumat videoitiin.

Yhteistyöverkostot ja kansainvälinen toiminta

Effin kansainvälinen toiminta oli ajanjaksolla edelleen hyvin aktiivista:

Tapani Tarvainen ja Ville Oksanen osallistuivat Computers, Freedom and
Privacy -konferenssiin Montrealissa 1.-4.5. Puhujat olivat enimmäkseen
tutkijoita ja yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

WIPOn SCCR-kokous Genevessä 18-21.6.2007, Effiä edusti Ville Oksanen.

Data Retention -kokous ja EDRin General Assembly Berliinissä
31.8.-2.9.2007, Timo Karjalainen edusti Effiä.

ASEMin, Aasian ja Euroopan valtioiden yhteistyöelimen, 8. ns.
epävirallinen seminaari 26.-28.9. Siem Reapissa Kambodzassa,
edustamassa Tapani Tarvainen.

Internet Governance Forum Riossa 12-14.11.2007, Effiä edustivat Tapani
Tarvainen sekä Virpi Kauko.

Talous

Valtaosa (yli 70%) tuloista saatiin tuttuun tapaan jäsenmaksuista,
vaikka niiden summa jäi aavistuksen edellisvuotta pienemmäksi.
Lahjoitusten määrä sen sijaan kasvoi merkittävästi. Kannatustuotekaupan
kokonaismyynti laski edellisvuodesta mutta sen kannattavuus
parani selvästi.

Kokonaisuutena taloudellinen tilanne oli hyvä, vaikka keskeneräisen
oikeusjutun vaatimat varaukset sitoivatkin tuntuvan summan.