Viralg Oy materiaalia

Seuraavat dokumentit on saatu opetusministeriöltä 11.7.2005.
– “Suomen elokuvasäätiö on hakenut valtionavustusta elokuvien suojausmenetelmän jatkokehittämiseen ja testaukseen kotimaisen tuotannon suojaamiseksi.”
– hakemuksen summa 100.000 euroa
– 50.000 euroa Viralgille jatkokehitystä varten
– 10.000 seminaari ja tiedotuskampanja

Hakemus on hylätty.

SES-Viralag hakemus.png = hakemus
Document.doc = hylkäyspäätös
00001-00012.png = hakemuksen liitteet erillismäärärahahakemukseen

Tekes on antanut Viralgille vuonna 2004 54.820 euroa rahoitusta

Tekesin 2004 antama rahoitus
http://www.tekes.fi/tekes/asiakkaat_projektit/Asiakasyritykset_2004.pdf