Euroopan parlamentti hylkäsi matkustajatietojen luovutuksen Kanadalle

Euroopan parlamentti hylkäsi 7.7 ehdotuksen matkustajatietojen luovutuksesta Kanadaan. Parlamentti ilmoitti että sopimusta ei voida hyväksyä niin kauan kun yhteisöjen tuomioistuin (Court of Justice) ei ole päättänyt samasta asiasta koskien Yhdysvaltojen kanssa tehtävästä sopimuksesta. Parlamentti kuitenkin totesi että jos yhteisöjen tuomioistuin päätyy hylkäämään Kanslian tekemän ehdotuksen Yhdysvaltojen kanssa, voidaan sopimus Kanadan kanssa hyväksyä koska se on “hyväksyttävästi tasapainoinen”. Parlamentin mukaan Kanadassa tietoturva on luotettavampi ja tietoja käsitellään huomattavasti tarkemmin kuin Yhdysvalloissa.

Matkustajatietojen luovutus tarkoittaa lentomatkustajien tietojen luovuttamista kohdemaalle, tarkoitus on estää terroristeja pääsemästä maahan. Tunnistus usein perustuu kansainvälisiin tunnistuslistoihin. Yhdysvallat käyttää tietokoneohjelmia arvioimaan jokaisen matkustajan tuoman uhan tutkimalla annettuja matkustajatietoja.

Parlamentin lehdistötiedote
http://www.statewatch.org/news/2005/jul/ep-canada-pnr.pdf

Sopimus (PNR) matkustajatietojen luovutuksesta Kanadalle (sisältää listan luovutettavista tiedoista)
http://www.statewatch.org/news/2005/may/eu-canada-pnr-agreement.pdf