EU:n neuvoston puheenjohtajamaa ehdottaa biotunnisteiden käyttöä kaikissa henkilökorteissa

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio, joka siis tällä hetkellä on Englanti, on pyytänyt Artiklan 6 komitealta esitystä yhtenäiseksi standardiksi kansallisille henkilöllisyyskorteille. Ensimmäisen esityksen toivotaan olevan valmis viimeistään maaliskuussa 2006. Esitykseen toivotaan huomioitavaksi seuraavat kohdat

– biometriset tunnisteet
– yleiset standardit kortin lukemiseen
– toimenpiteet joilla voidaan varmistaa että data korteissa on oikein suojattu mutta silti muiden jäsenvaltioiden luettavissa

Tämä käytännössä tarkoittaa että kaikki EU:ssa asuvat joutuvat antamaan sormenjälkensä. Huolestuttavaksi tämän tekee mm. poliisin aikeet perustaa tietokanta johon kerättäisiin kaikki biopassin saaneiden sormenjäljet. Tämä ehdotus antaa poliisin tietokannalle täysin uusia ulottuvuuksia kun se kattaisikin kaikki kansalaiset.