Effin ylimääräinen kokous 19.4.2021: Pöytäkirja

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n ylimääräinen kokous

Pöytäkirja

Aika ja paikka: 19.4.2021 kello 18.00 Effin Jitsi-palvelimella.

1. Kokouksen avaus

 • Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 18:02.

2. Järjestäytyminen

 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen.
 • Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikaela Suomalainen ja Jan Ruusuvuori.
 • valittiin ääntenlaskijoiksi Ilona Nurminen ja Otso Kassinen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Jyrki Kasvin kutsuminen Effin kunniajäseneksi

 • Effin hallitus esittää Jyrki Kasvin kutsumista Effin kunniajäseneksi.
 • Otso Kassinen ilmaisi kannattavansa esitystä.
 • Päivikki Karhula kannatti myös esitystä, ja totesi Jyrki Kasvin yhdistäneen poikkeuksellisella tavalla teknisen tietämyksen poliittiseen vaikuttamiseen.
 • Tapani Tarvainen totesi Jyrki Kasvin liittyneen Effin jäseneksi jo vuonna 2002.
 • Elias Aarnio kertoi Jyrki Kasvilla olevan poikkeuksellinen taito keskustella eri mieltä olevien kanssa niin, että selittää asian ymmärrettävästi eikä loukkaa vastapuolta.
 • Päätettiin yksimielisesti kutsua Jyrki Kasvi yhdistyksen kunniajäseneksi.

5. Muut asiat

 • Ei muita asioita.

6. Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:15.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *