Lehdistötiedote: Effi kanteli oikeuskanslerille

Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland – Effi ry
15.2.2022

Effi kanteli oikeuskanslerille: Likaista peliä OKM:ssä – Lex Liedes tulee

Effi kanteli oikeuskanslerille DSM-direktiivin toimeenpanoon liittyvän tekijänoikeuslain uudistuksen uudelleenvalmistelusta. Yhdistyksen tekemän tietopyynnön seurauksena selvisi, että lakihankkeen asiantuntija-avuksi on palkattu Jukka Liedes. Hänen tekijänoikeusjärjestöihin kytkeytyvän historiansa vuoksi Effi katsoo hänen olevan esteellinen tähän rooliin, tai vähintäänkin hänen käyttämisensä tekijänoikeuslain valmistelussa olevan hyvän hallintotavan vastaista. Effi ehdottaakin tekijänoikeuslain tämän kierroksen nimeämistä Lex Liedekseksi, jotta tämä tekijänoikeuslain epävirallinen kummisetä ja taustamasinaattori saisi ansaitsemansa tunnustuksen.

OKM on vuonna 2007 saanut tekijänoikeuslain valmistelusta huomautuksen eduskunnan oikeusasiamieheltä. Tällöin lakia valmisteli samainen Jukka Liedes, joka nyt toimii konsulttina lainvalmistelussa. Huomautuksessa oikeusasiamies piti lainvalmistelutehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta ongelmallisena Liedeksen kaksoisroolia tekijänoikeusjärjestöjen hallituksissa ja lainvalmistelijana. Ministeriön pitäisi siis olla hyvin selvillä tällaisen valmistelun ongelmista.

– Eikö ministeriö ollut tietoinen Liedeksen esteellisyydestä vai onko tässä tieten tahtoen nimetty pukki kaalimaan vartijaksi? kummastelee Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen.

Effi pyytää kantelussaan oikeuskansleria ottamaan kantaa siihen, onko toiminta DSM-direktiivin kansallisen toteutuksen loppuvaiheissa laillista ja hyvän hallintotavan mukaista. Lisäksi Effi pyytää, että oikeuskansleri ryhtyisi tutkimaan edellä mainittua lainsäädäntöhanketta laajemminkin ja arvioisi lainvalmistelumenettelyjä mahdollisten vastaavanlaisten esteellisyystilanteiden selvittämiseksi. Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen lainsäädännön valmisteluun olisi huomioitava paremmin, ja etenkin jos lainvalmistelussa tehdään loppumetreillä ratkaisevia muutoksia, olisi syytä järjestää riittävällä varoitusajalla uusia kuulemisia ja lausuntomahdollisuuksia. Valmistelusta ylipäänsä pitäisi tiedottaa avoimemmin julkisuuteen.

Aiempi valmistelu oli hyvin avointa ja läpinäkyvyyden turvasivat peräti kaksitoista kuulemistilaisuutta, mikä lienee lainvalmistelun ennätys. Erilaisten intressiryhmien näkemykset huomioitiin monipuolisesti. Uudessa valmistelussa ministeriö sen sijaan siirtyi valmisteluun piilossa julkisuudelta. Ainoa kuulemistilaisuus uudesta valmistelusta järjestetään kohtuuttoman lyhyellä, vajaan viikon, varoitusajalla 15.2.2022. Monien erilaisia näkökulmia edustavien tahojen on mahdotonta järjestää aikataulunsa päästäkseen mukaan kuulemistilaisuuteen. Tämä koskee erityisesti yksittäisiä kansalaisia ja vapaaehtoisvoimin toimivia järjestöjä. Esimerkiksi kuluttajien, opettajien, tutkijoiden, toimittajien, pienyrittäjien ja avoimen lähdekoodin tekijöiden ääni uhkaa tälläkin kertaa jäädä kuulumattomiin tekijänoikeuslakia uudistettaessa. Julkistetuissa materiaaleissa erityisesti huolta aiheuttavat maininta parodiarajoituksista ja erimielisyyksien kevennetty ratkaisumenettely.

– Ministeriössä ollaan ilmeisesti heittämässä läpinäkyvä ja avoin lainvalmistelutapa romukoppaan, jotta lopputuloksesta saadaan yhdelle intressiryhmälle mieleisempi. Vaadimme, että uudesta esityksestä järjestetään uusi lausuntokierros, jyrähtää Effin puheenjohtaja Leena Romppainen.

Lisätietoja:

Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
puh. 040 729 3479

Leena Romppainen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
puh. 040 590 3031

Linkit:

Electronic Frontier Finland ry on järjestö, joka puolustaa kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä.
Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *