Lehdistötiedote 15.9.2006
Electronic Frontier Finland - EFFI ry
Vapaa julkaistavaksi heti

EFFI: Tallennusvelvollisuus oikeuteen Irlannissa

Electronic Frontier Finland - EFFI ry iloitsee tiedosta, että Digital Rights Ireland (DRI) nosti kanteen teletietojen tallennusvelvollisuutta vastaan. Kanteessaan DRI vaatii Irlantia lopettamaan teletietojen tallentamisen ja kieltämään jo kerättyjen tietojen käyttämisen, koska toiminta on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaista. Irlanti on tällä hetkellä yksi harvoista maissa Euroopassa, jossa on jo laki teletietojen tallennusvelvollisuudesta.

EFFIn hallituksen jäsen Ville Oksanen toteaa: "Olemme koko ajan olleet varmoja, että EU:n hyväksymä teletietojen tallennusvelvollisuus ei voi mitenkään sopia eurooppalaiseen ihmisoikeuskäsitykseen, jonka mukaan kansalaiset ovat syyttömiä kunnes toisin todistetaan." Oksanen jatkaa: "Jos ja kun järjestelmä todetaan laittomaksi Irlannissa, se vie pohjan tallennusvelvollisuudelta koko Euroopassa."

EU:n viime keväänä hyväksymän teletietojen tallennusvelvollisuuden perusteella jatkossa kansalaisten puheluista, sähköposteista ja nettisurffailuista tallennetaan viranomaiskäyttöä varten ns. liikennetiedot eli kuka viestii kenen kanssa ja milloin. Matkapuheluista tallennetaan lisäksi sijaintitiedot.

EFFI:n hallituksen jäsen Teemu Välimäki lisää: "Ironista kyllä, Irlannin hallitus on kyseenalaistanut EU:ssa teletietojen tallennusvelvollisuutta koskevan direktiivin oikeusperusteen. Syynä ei kuitenkaan ole järjestelmän tuhoisa vaikutus kansalaisten yksityisyyteen vaan se, että direktiivi ei salli niin pitkiä tallennusaikoja kuin Irlannissa on jo käytössä."

Direktiivi on ollut myös vastatuulessa Saksassa. Sikäläinen parlamentin tutkimusyksikkö on todennut, että direktivin kansallinen toteuttaminen ei ole todennäköiseti mahdollista rikkomatta Euroopan ihmisoikeussopimusta ja Saksan perustuslain takamaa oikeutta oikeutta yksityisyyteen.

Electronic Frontier Finland tulee tukemaan DRI:n oikeudenkäyntiä taloudellisesti. Ensimmäistä päätöstä tapauksesta odotetaan vielä tämän vuoden puolella, asiasta oletetaan lisäksi pyydettävän lausuntoa EU-tuomioistuimelta.

Lisätietoja:

Digital Rights Ireland

Heise.de: New doubts about the legality of telecommunications data retention:

Irish Times: State may face legal challengeover its access to phone data:

EDRI:n wiki teletietojen tallennusvelvollisuudesta:

EFFIn vetoomus teletietojen tallennusvelvollisuutta vastaan, EFFI 21.9.2004:

EDRIn vetoomus teletietojen tallennusvelvollisuutta vastaan, jonka allekirjoitti yli 58 000 henkeä:

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa: http://www.effi.org/.