WSIS-NGO-työryhmä: Ihmisoikeudet vaarassa YK:n tietoyhteiskuntakokouksessa

Helsinki 22.10.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
WSIS-NGO-työryhmä

TIEDOTE 22.10.2003

Ihmisoikeudet vaarassa
YK:n tietoyhteiskuntakokouksessa

Genevessä

10.-12. joulukuuta pidettävän YK:n
tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS, World Summit on the
Information Society
) ensimmäisen osan monet keskeiset
asiakysymykset ovat vielä auki. Huippukokouksen valmisteluja
seurannut suomalaisten kansalaisjärjestöjen
työryhmä pitää valitettavana sitä,
että ihmisoikeudet yleisesti ja erityisesti sananvapaus ovat
joutuneet osallistujamaiden kiistakapuloiksi.

Osa valtioista yrittää saada huippukokouksen
asiakirjoihin muotoiluja, jotka toteutuessaan romuttaisivat YK:n
yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa
määriteltyjä oikeuksia. Jos esimerkiksi
sananvapautta rajoittavat määrittelyt
päätyisivät lopullisiin kokouspapereihin, merkitsisi
se suurta takaiskua demokratialle ja ihmisoikeuksien
toteutumiselle.

Kansalaisjärjestöjen työryhmä antoi
kannanottonsa tietoyhteiskuntakokouksesta keskiviikkona 22.
lokakuuta YK-kokouksen valmisteluista vastaavalle ulkoasiainneuvos
Asko Nummiselle.

Tietoyhteiskuntakokouksen valmisteluja on leimannut liiallinen
“piuhakeskeisyys”, eli painopiste on ollut teknisissä
ratkaisuissa tietoyhteiskunnan peruslähtökohtien
unohtuessa taka-alalle. Samalla kun WSIS-toimintasuunnitelmaan on
kirjattu epärealistisia aikatauluja esimerkiksi
internet-yhteyksien saamisesta kaikkiin maailman kouluihin, ovat
kysymykset lukutaidottomuudesta, naisten asemasta tai
tekijänoikeuksista jääneet hataralle pohjalle.
Kansalaisjärjestöt haluavatkin muistuttaa, että
tietoyhteiskuntien rakentamisen on edistettävä YK:n
vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteita, erityisesti kaikkein
heikommassa asemassa olevien ihmisten osalta.

Kansalaisjärjestöjen työryhmä ihmettelee,
miksei Suomi ole osallistunut aktiivisemmin
tietoyhteiskuntakokouksen valmisteluihin ja tuonut selkeästi
esille omia näkemyksiään ja tavoitteitaan. Nokian ja
Linux-käyttöjärjestelmän kotimaana tunnetulla
Suomella olisi paljon annettavaa tietoyhteiskunnan
kehittämisessä. Esimerkiksi toimiva yleinen
kirjastoverkosto ja sen osana kaikille käyttäjille avoin
maksuton internetyhteys on asia, jota kannattaisi markkinoida
myös muille maille. Suomi voisi myös edistää
vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön
laajentamista kehitysmaissa. Nämä ohjelmistot tarjoavat
kehitysmaille monia mahdollisuuksia kehittää niille
itselleen soveltuvia tietoteknisiä ratkaisuja sekä luoda
pohjaa kehitysmaiden talouden vahvistumiselle.

Lisätietoja

Timo Mielonen,
maailma.net 040 771 3418

Eeva-Maria
Vuorenmaa, YK-liitto 09 1351 402

Susan Villa,
Ihmisoikeusliitto 09 4155 2551

Taustatietoja
YK-kokouksesta

http://fi.oneworld.net/section/fi/wsis

WSIS-NGO-työryhmä on
suomalaisille kansalaisjärjestöille avoin verkosto, joka
osallistuu YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen valmisteluun.
Työryhmään kuuluvat Attac, Electronic Frontier
Finland, Ihmisoikeusliitto, Suomen Journalistiliitto, KD-naiset,
Kehitysyhteistyön palvelukeskus,
maailma.net, Maan ystävät, Mannerheimin
Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset, Suomen kirjastoseura,
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen YK-liitto ja 5. WCW
(World Conference on Women)
-kansalaisjärjestöverkosto.