Varovaisuus tarpeen sähköiseen äänestämiseen siirryttäessä

Helsinki 31.10.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Viime aikaiset esimerkit maailmalta ovat osoittaneet, että
sähköisiin äänestysjärjestelmiin liittyy erittäin merkittäviä
ongelmia. Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on siksi tyytyväinen
Suomen nykyiseen varovaiseen linjaan sähköisen äänestämisen
suhteen. EFFI katsoo kuitenkin olevan paikallaan varoittaa
järjestelmien käyttöönottoa mahdollisesti suunnittelevia niihin
liittyvistä riskeistä.

EFFIn puheenjohtaja Mikko Välimäki kertoo: “EFFI on juuri
julkaissut kotisivullaan ns. Diebold-dokumentit, jotka
osoittavat kuinka epäluotettavia eräät laajasti käytetyt
äänestyslaitteet ovat olleet Yhdysvalloissa. Dokumenteista paljastuu,
että esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa erään
äänestyspiirin äänestystulokseksi tuli laitevian vuoksi 16022
negatiivista ääntä toiselle ehdokkaista! Tämä virhe onneksi havaittiin
ajoissa, mutta todellisessa äänestyskäytössä olevissa laitteissa ei
missään tapauksessa voi olla laite- tai ohjelmistovirheitä.”

Dokumenteista käy myös selvästi ilmi, että vaalivirkailijoilla ei
ole ollut mitään todellista käsitystä sähköisiin äänestysjärjestelmiin
liittyvistä tietoturvaongelmista. EFFI:n mielestä tälläinen kehitys on
hyvin pelottavaa demokratian näkökulmasta.

Oikeusministeriössä on tällä hetkellä käynnissä
vaalitietojärjestelmän kehittämishanke, jossa kehitetään myös
sähköistä äänestämistä. Ensimmäistä kertaa sähköistä äänestämistä
kokeillaan mahdollisesti vuoden 2006 presidentinvaaleissa. Tällöin
kyse olisi vielä kokeilusta ja pääsääntöisesti äänestäminen
suoritetaan edelleen tavanomaiseen tapaan paperisilla
äänestyslipuilla.

EFFIn varapuheenjohtaja Ville Oksanen kritisoi: “Oikeusministeriön
nykyiseen suunnitelmaan liittyy valitettavasti myös vakavia ongelmia.
Esimerkiksi dokumentin perusteella äänestämiseen käytettäisiin
tavallista PC-tietokonetta ja myöhemmin Digi-TV:tä. Näiden laitteiden
tietoturvaominaisuudet eivät ole kuitenkaan missään tapauksessa
riittäviä, jotta niillä voitaisiin saada luotettava äänestystulos.”

EFFI toivoo, että sähköisestä äänestämisestä käydään Suomessa laaja
ja avoin keskustelu, jossa hyödynnetään alan suomalaista
huippuasiantuntemusta. Demokratiaa ei voida jättää virhealttiiden
tietokoneohjelmien armoille etenkään kun nykyisin äänestystulokset
lasketaan jo muutenkin muutamassa tunnissa.

Lisätietoja:

Oikeusministeriön sivut sähköisestä äänestämisestä:
http://www.vaalit.fi/14912.htm

Diebold-dokumentit:
http://www.effi.org/peili/diebold/

Newsweekin artikkeli asiasta:
http://www.msnbc.com/news/985033.asp?cp1=1

Vetoomus turvallisten sähköisen äänestämisen puolesta EU:ssa:
http://www.free-project.org/resolution/

Mikko Välimäki
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland
ry
mikko.valimaki@effi.org
050 598 0498

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta, tietokoneohjelmien patentoinnista ja yksityisyyden
suojasta Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin
perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin
jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.