WSIS-NGO-työryhmä: Ihmisoikeudet vaarassa YK:n tietoyhteiskuntakokouksessa

Ihmisoikeudet ja erityisesti sananvapaus ovat joutuneet joulukuussa pidettävän YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen osallistujamaiden kiistakapuloiksi.