Avoin kirje viranomaisten tietopyynnöistä palveluntarjoajille

Helsinki 28.10.2013
Vapaa julkaistavaksi heti
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland – Effi ry

Effi: Avoin kirje viranomaisten tietopyynnöistä palveluntarjoajille

Arvoisa suomalainen verkkotoimija,

Electronic Frontier Finland ry haluaa selvittää, paljonko eri viranomaisilta tulee tietopyyntöjä koskien verkkopalveluita. USA:ssa alan suuret toimijat ovat vaatineet läpinäkyvyyttä ja oikeutta julkaista tämä informaatio. Suomessa ei nähdäksemme ole lainsäädännöllistä estettä sille, että pyynnöistä julkaistaisiin tilastot, vaikka yksittäiset pyynnöt olisikin määritelty salassapidettäväksi. Siksi toivommekin, että voisitte toimittaa tiedot tulleista tietopyynnöistä eriteltynä pyytäneen organisaation ja oikeusperusteen (poliisilaki, sananvapauslaki jne) mukaan.

Tulemme julkaisemaan tilastot ja tiedot siitä, ketkä yritykset osallistuivat (ja ketkä eivät!) 9.11. pidettävän Effin vuosittaisen Isoveli-palkintojenjaon yhteydessä. Tätä varten toivoisimme, että voisitte lähettää tiedot 7.11. mennessä osoitteeseen effi@effi.org.

Samalla vetoamme, että kun tiedot on kerran kerätty, julkaisisitte ne myös itse vastaavana transparenssi-raporttina, mitä tällä hetkellä esimerkiksi juuri Google ja Twitter tekevät. Mikäli sitoudutte tähän, julkaisisimme myös tästä mielellään tiedon.

Kiitokset!

Electronic Frontier Finland ry:n puolesta

Timo Karjalainen
puheenjohtaja

Ville Oksanen, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen
varapuheenjohtajat

Lisätietoja:

Timo Karjalainen
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
050 590 3763

Ville Oksanen
varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 536 8583

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta www.effi.org.