Suomen sähköinen äänestysjärjestelmä ei täytä suosituksia

Helsinki 19.06.2008
Vapaa julkaistavaksi heti
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland – Effi ry

Electronic Frontier Finland ry (Effi) esittää raportissaan, että seuraavissa kunnallisvaaleissa kokeiltava sähköisen äänestyksen järjestelmä ei täytä Euroopan Neuvoston sähköisille äänestysjärjestelmille asettamia suosituksia.

“Oikeusministeriö on toistuvasti todennut, että järjestelmän tarkka toiminta kuuluu liikesalaisuuden piiriin”, toteaa Effin hallituksen jäsen Jyri Luostarinen. Euroopan Neuvoston suositus sanoo selkeästi, että äänestäjien tulee ymmärtää, miten sähköinen järjestelmä toimii ja luottaa sen toimintaan. Kuitenkaan julkaistujen asiakirjojen perusteella edes tietotekniikan asiantuntija ei pysty syvällisesti tutustumaan järjestelmän toimintaan.

Kokeiltava äänestysjärjestelmä on myös suljettu musta laatikko, jonka toimintaa ei voida tarkkailla, toisin kuin fyysisten, paperisten äänestyslippujen laskentaa. Esimerkiksi Alankomaissa onkin täyssähköisestä äänestyksestä turvallisuussyistä luovuttu ja vaaleissa tullaan käyttämään perinteisesti paperia ja kynää.

“Sähköistä ääntenlaskua ei pohjimmiltaan suorita Oikeusministeriö tai vaalipiirilautakunta vaan itse asiassa järjestelmän ohjelmisto”, kertoo tietoturva-asiantuntija Antti Vähä-Sipilä. Jos joku haluaisi muunnella äänestystulosta, sähköinen järjestelmä antaa tähän paljon enemmän mahdollisuuksia kuin perinteinen äänestys. Pahimmillaan yksittäinen ohjelmoija voisi vaikuttaa tulokseen.

Effi muistuttaa, että kansalaisten – myöskin äänestyksessä hävinneiden – on pystyttävä luottamaan äänestystulokseen myös tulehtuneissa sisä- tai ulkopoliittisissa tilanteissa. Täysin sähköinen äänestys on tällaisiin tilanteisiin liian hauras.

Effin raportti on saatavissa Effin verkkosivuilta osoitteesta
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2008-06-19.html

Lisätietoja

Effin raportti: Suomen sähköisen äänestysjärjestelmän yhteensopimattomuus Euroopan neuvoston sähköisten äänestysjärjestelmien suosituksiin

Effin sähköäänestys-FAQ vastaa yleisimpiin kysymyksiin sähköisen äänestämisen ongelmista:
http://www.effi.org/blog/kai-2007-08-24.html

Oikeusministeriön sivu sähköisen äänestyksen pilotista, muun muassa Euroopan Neuvoston suositukset:
http://www.vaalit.fi/42321.htm

Jyri Luostarinen
Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
050-4126113

Antti Vähä-Sipilä
Effin jäsen
040-7531918

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esim. oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/