Sähköinen äänestysjärjestelmä rikkoo sekä lakia että vaalisalaisuuden

| Helsinki 24.6.2008
| Vapaa julkaistavaksi heti
| Lehdistötiedote
| Electronic Frontier Finland – Effi ry
|

Effi: Sähköinen äänestysjärjestelmä rikkoo sekä lakia että vaalisalaisuuden
===========================================================================

Syksyn 2008 kunnallisvaaleissa koekäytettävän sähköisen
äänestysjärjestelmän auditointiryhmä on löytänyt 14
tietoturvapuutetta. Electronic Frontier Finland ry:n (Effi) mielestä
on käsittämätöntä, että työryhmä päätyy toteamaan järjestelmän
soveltuvaksi käytettäväksi vaaleissa.

Äänestysjärjestelmä ei täytä vaalilain vaatimusta vaalisalaisuuden
säilyttämisestä (vaalilaki 83 c §). Auditointiraportista:

“- – [Ä]änet ovat selvitettävissä niin kauan, kunnes kaikki kopiot
sähköisestä uurnasta tai uurnanavausavaimista on tuhottu. Vaalien
elektroniset uurnat ja uurnanavausavaimet on tarkoitus arkistoida
useiksi vuosiksi.”

“- – [K]okeilu on vakaalla ja turvallisella pohjalla edellyttäen, että
kaikki toimijat noudattavat annettuja pelisääntöjä.”

“Pitäisi siis vain luottaa, että kukaan ei halua petkuttaa”, suomentaa
Effin hallituksen jäsen Jyri Luostarinen. “Kaiken huipuksi
oikeusministeriö ilmoittaa tiedotteessaan, että se ei korjaa kaikkia
puutteita, vaan puutteet korjataan vain ‘tarpeellisin osin’! Kuka
auditoi korjaukset?”

Effin osallistuminen äänestysjärjestelmän auditointiin kariutui
siihen, että vaadittu salassapitositoumus olisi estänyt järjestelmän
kritisointia. Effi vaatiikin julkaisemaan myös Turun yliopiston
allekirjoittaman salassapitositoumuksen tekstin.

Effi on tehnyt äänestysjärjestelmästä oman raporttinsa.

“Sähköinen äänestys on ikuisuushanke, jota edes järjestelmän ilmeinen
laittomuus ei pysäytä”, ihmettelee Luostarinen. Effi kehottaa
äänestäjiä pitäytymään turvallisemmassa vaihtoehdossa eli
paperilippuäänestyksessä.

Lisätietoja
———–

| Jyri Luostarinen
| Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
| 050 412 6113
|

| Tapani Tarvainen
| Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
| 040 729 3479
|

| Vaalilain 83 c § (880/2006):
| http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714
| *83 c § Äänioikeuden käytön ja sähköisen äänen kirjautuminen*
| *”- – Samalla äänestäjän antama ääni ja henkilötunnus kirjautuvat oikeusministeriön sähköiseen vaaliuurnaan siten salattuina, ettei niitä voida keskenään yhdistää. Äänen kirjautumisesta sähköiseen vaaliuurnaan ja sen säilyttämisestä siellä on huolehdittava siten, että vaalisalaisuus säilyy. – -“*
|

| Auditointiraportti kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen pilotista (13.6.2008):
| http://www.vaalit.fi/uploads/6d8qgeom5g.pdf
|

| Oikeusministeriön tiedote: Sähköisen äänestyksen kokeilu arvioitiin turvalliseksi:
| http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/1213368440031
|

| Effin olisi pitänyt hyväksyä salassapitosopimus auditointiin osallistumiseksi. Salassapitosopimuksen anatomia:
| http://effi.org/blog/2008-03-20-Tapani-Tarvainen.html
|

| Effin raportti: Suomen sähköinen äänestysjärjestelmä ei täytä suosituksia:
| http://effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2008-06-19.html
|

| Effin sähköäänestys-FAQ vastaa yleisimpiin kysymyksiin sähköisen äänestämisen ongelmista:
| http://www.effi.org/blog/kai-2007-08-24.html
|

| Oikeusministeriön sivu sähköisestä äänestämisestä:
| http://www.vaalit.fi/42321.htm
|

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten
sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan
viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä
ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia
tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja
tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei
saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on
enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä.
Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/