Tallennusvelvollisuus oikeuteen Irlannissa

| Lehdistötiedote 15.9.2006
| Electronic Frontier Finland – EFFI ry
| Vapaa julkaistavaksi heti
|

EFFI: Tallennusvelvollisuus oikeuteen Irlannissa
================================================

Electronic Frontier Finland – EFFI ry iloitsee tiedosta, että Digital
Rights Ireland (DRI) nosti kanteen teletietojen tallennusvelvollisuutta
vastaan. Kanteessaan DRI vaatii Irlantia lopettamaan teletietojen
tallentamisen ja kieltämään jo kerättyjen tietojen käyttämisen, koska
toiminta on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaista. Irlanti on tällä
hetkellä yksi harvoista maissa Euroopassa, jossa on jo laki teletietojen
tallennusvelvollisuudesta.

EFFIn hallituksen jäsen Ville Oksanen toteaa: “Olemme koko ajan olleet
varmoja, että EU:n hyväksymä teletietojen tallennusvelvollisuus ei voi
mitenkään sopia eurooppalaiseen ihmisoikeuskäsitykseen, jonka mukaan
kansalaiset ovat syyttömiä kunnes toisin todistetaan.” Oksanen jatkaa:
“Jos ja kun järjestelmä todetaan laittomaksi Irlannissa, se vie pohjan
tallennusvelvollisuudelta koko Euroopassa.”

EU:n viime keväänä hyväksymän teletietojen tallennusvelvollisuuden
perusteella jatkossa kansalaisten puheluista, sähköposteista ja nettisurffailuista tallennetaan viranomaiskäyttöä varten ns. liikennetiedot eli kuka viestii kenen kanssa ja milloin. Matkapuheluista tallennetaan lisäksi sijaintitiedot.

EFFI:n hallituksen jäsen Teemu Välimäki lisää: “Ironista kyllä, Irlannin
hallitus on kyseenalaistanut EU:ssa teletietojen
tallennusvelvollisuutta koskevan direktiivin oikeusperusteen. Syynä ei
kuitenkaan ole järjestelmän tuhoisa vaikutus kansalaisten
yksityisyyteen vaan se, että direktiivi ei salli niin pitkiä
tallennusaikoja kuin Irlannissa on jo käytössä.”

Direktiivi on ollut myös vastatuulessa Saksassa. Sikäläinen
parlamentin tutkimusyksikkö on todennut, että direktivin kansallinen
toteuttaminen ei ole todennäköiseti mahdollista rikkomatta Euroopan
ihmisoikeussopimusta ja Saksan perustuslain takamaa oikeutta oikeutta
yksityisyyteen.

Electronic Frontier Finland tulee tukemaan DRI:n oikeudenkäyntiä
taloudellisesti. Ensimmäistä päätöstä tapauksesta odotetaan vielä
tämän vuoden puolella, asiasta oletetaan lisäksi pyydettävän lausuntoa EU-tuomioistuimelta.

Lisätietoja:
————

| Digital Rights Ireland
| http://www.digitalrights.ie/
|

| Heise.de: New doubts about the legality of telecommunications data retention:
| http://www.heise.de/english/newsticker/news/76958
|

| Irish Times: State may face legal challengeover its access to phone data:
| http://www.ireland.com/newspaper/front/2006/0729/1154075749923.html
|

| EDRI:n wiki teletietojen tallennusvelvollisuudesta:
| http://wiki.dataretentionisnosolution.com:81/index.php/Main_Page
|

| EFFIn vetoomus teletietojen tallennusvelvollisuutta vastaan, EFFI 21.9.2004:
| http://www.effi.org/yksityisyys/vetoomus-2004/index.html
|

| EDRIn vetoomus teletietojen tallennusvelvollisuutta vastaan, jonka allekirjoitti yli 58 000 henkeä:
| http://www.dataretentionisnosolution.com/index.php?lang=fi
|

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global
Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta
osoitteessa: http://www.effi.org/.