EFFI: Grokster-päätös rajoitettu tappio teknologiasektorille

| Helsinki 28.6.2005
| **Lehdistötiedote**
| Electronic Frontier Finland – EFFI ry
|

EFFI: Grokster-päätös rajoitettu tappio teknologiasektorille
============================================================

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on pettynyt Yhdysvaltojen
korkeimman oikeuden tuoreeseen päätökseen vertaisverkko Groksteria
vastaan käydyssä oikeudenkäynnissä. Korkein oikeus totesi, että
vertaisverkkoteknologioiden kehittäjät voidaan tuomita yllytyksestä
tekijänoikeusrikokseen, mutta vertaisverkkoteknologiat eivät itsessään
ole laittomia.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen selittää: “Päätös oli merkittävä,
koska siinä asetettiin teknologiyrityksille vastuu käyttäjien
mahdollisista väärinkäytöksistä.”

“Sisältöteollisuus on mieluummin käräjöinyt kuin yrittänyt kehittää
liiketoimintamallejaan nykyaikaan sopiviksi. Siksi pelkään pahoin,
että tästäkin seuraa uusi sarja oikeudenkäyntejä”, toteaa Oksanen ja
jatkaa: “Kuten tähänastisetkaan oikeusjutut, vertaisverkkojen käyttöön
oikeudenkäynnit kuitenkaan tuskin merkittävästi vaikuttavat.”

Toisin kuin aikaisemmassa Napster-jutussa, tässä tapauksessa
vertaisverkko-ohjelmaa ylläpitävällä yrityksellä ei ollut keskitettyjä
palvelimia, joiden avulla se olisi voinut hallita verkossa liikkuvaa
materiaalia. Sen sijaan oikeus piti raskauttavana näyttöä siitä, että
yritys olisi yllyttänyt käyttäjiään tekijänoikeusrikkomuksiin.

“Päätös ei ole yksioikoinen eikä se tietenkään tarkoita, että
vertaisverkoista tuli juuri Amerikassa laittomia – vaikka kasvaneet
oikeudelliset riskit voivatkin hankaloittaa tekniikan kehittymistä”,
toteaa EFFIn hallituksen jäsen Kai Puolamäki. Tuomioistuimen hyvin
monitahoisen päätöksen mukaan vertaisverkkoja käytetään muun muassa
yliopistoissa, hallituksen virastoissa, yrityksissä ja kirjastoissa
tietoturva-, kustannus- ja tehokkuusetujen vuoksi.

Asia palaa seuraavaksi alempiin oikeusasteisiin.

Lisätietoja:
————

| Päätös:
| http://www.supremecourtus.gov/opinions/04pdf/04-480.pdf
|

| Supreme Court Sows Uncertainty, EFF 27.6.2005,
| http://www.eff.org/deeplinks/archives/003749.php
|

| Grokster Roundtable, WSJ 27.6.2005,
| http://online.wsj.com/public/article/0,,SB111876448710759221,00.html
|

| Grokster Loses, GROKLAW 28.6.2005,
| http://www.groklaw.net/article.php?story=20050627130232598
|

| Grokster Decision – as Text, GROKLAW 28.6.2005,
| http://www.groklaw.net/article.php?story=20050627161729477
|

| Ville Oksanen
| ville.oksanen@effi.org
| 040 536 8583
| Puheenjohtaja
|

| Kai Puolamäki
| kai.puolamaki@effi.org
| Hallituksen jäsen
|

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global
Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta
osoitteessa http://www.effi.org/