Torjuntavoitto ohjelmistopatenteista

Helsinki 6.7.2005
Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa heti

EFFI: Torjuntavoitto ohjelmistopatenteista

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on tyytyväinen Euroopan
parlamentin päätökseen hylätä ohjelmistopatenttidirektiivi
murskaluvuin 648-14. Päätös merkitsee paluuta lähtöruutuun,
odottamaan mahdollista tasapuolisempaa direktiiviesitystä.

EFFIn varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen selittää:
“Parlamentin hylkäämä direktiivi olisi johtanut tietokoneohjelmien
lähes rajoittamattomaan patentoitavuuteen. Tämä olisi ollut
tuhoisaa pienille ja keskisuurille alan yrityksille, yksittäisille
ohjelmankehittäjille, vapaille ohjelmistoille ja pitkällä
tähtäyksellä koko alalle.”

Tarvainen tarkentaa:
“Direktiiviehdotuksessa ei ollut kyse ABS-jarrujen tapaisista
tietokoneohjatuista järjestelmistä. Ne ovat jo ennestään
patentoitavissa, eikä asiasta ollut nytkään erimielisyyttä.
Direktiivi olisi sallinut nimenomaan puhtaiden tietokoneohjelmien
patentoinnin, myös tavallisessa kotitietokoneessa ajettavien.”

EFFIn hallituksen jäsen Vili Lehdonvirta lisää:
“Parlamentin päätös oli torjuntavoitto eurooppalaisyritysten
kilpailukyvylle. Suurin osa Euroopassa jo myönnetyistä
ohjelmistopatenteista kuuluu yhdysvaltalaisille ja japanilaisille
yrityksille, joiden markkinaylivoima olisi kasvanut jos patentit olisi
direktiivin avulla laillistettu.”

“Tilanne jää sekavaksi. On kuitenkin parempi ottaa aikalisä ja
valmistella uusi versio kunnolla”, jatkaa Lehdonvirta.

EFFIn vaalikoneessa ohjelmistopatentteja vastustaneet suomalaiset
euroedustajat Hassi, Kauppi, Korhola, Myller ja Stubb pitivät
lupauksensa. EFFI kiittää heitä ja muitakin direktiiviä vastaan
äänestäneitä.

Ehdotuksen esittelijänä toiminut Ranskan entinen pääministeri
Michel Rocard moitti tiukoin sanoin komissiota ja ministerineuvostoa
parlamentin kannan täydellisestä halveksunnasta asian aiemmassa
käsittelyssä. Rocard sanoi EU:n olevan kriisissä, jonka syynä
on demokratiavaje.

“Äänestystulos on voitto demokratialle. Ministerineuvosto yritti
useaan otteeseen jyrätä parlamentin, mutta tulos osoitti, ettei
parlamentin yli noin vain kävellä”, iloitsee Tarvainen.

Lisätietoja:

Taustaa ohjelmistopatenteista
http://www.effi.org/patentit/

Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
tapani.tarvainen@effi.org
040 729 3479

Vili Lehdonvirta
Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
vili.lehdonvirta@effi.org
045 677 0779

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global
Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta
osoitteessa: http://www.effi.org/.