EFFI: Ohjelmistopatenttien kohtalo taas parlamentin käsissä

Helsinki 7.3.2004
Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa heti
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

EFFI: Ohjelmistopatenttien kohtalo taas parlamentin käsissä

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on hyvin pettynyt ministerineuvoston 7.3. tekemään päätökseen runnoa läpi ohjelmistopatenttidirektiivi ilman keskustelua. Päätöksellä ministerineuvosto kumosi toistaiseksi kaikki merkittävät Euroopan parlamentin tekemät muutokset direktiiviin. Päätös syntyi, vaikka Puola, Portugali ja Tanska vaativat sen palauttamista perusteellisempaan käsittelyyn.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen selvittää: “Puheenjohtajamaa Luxemburg rikkoi ministerineuvoston sääntöjä, joiden mukaan asia voidaan palauttaa perusteellisempaan käsittelyyn eli ns. B-asiaksi, ellei enemmistö jäsenmaista sitä vastusta. Lisäksi direktiivillä ei ollut todellisuudessa enää edes sen läpimenoon tarvittavia ääniä, joten tältäkin osin nyt tehty päätös oli selvästi sääntöjä vastaan. Koko prosessi ministerineuvossa on ollut tähän asti täydellinen farssi ja se sai – valitettavasti – sen mukaisen lopun.” Oksanen jatkaa:” Toivomme syvästi, että jokin jäsenmaista veisi nyt tehdyn päätöksen EU-tuomioistuimeen. Kyseessä oli harvinaisen törkeä jäsenmaiden oikeuksien halveksunta.”

Asia menee seuraavaksi parlamentin toiseen käsittelyyn. Tällä hetkellä on epäselvää, parantavatko välissä olleet vaalit parlamentin mahdollisuuksia vaikuttaa ministerineuvoston esitykseen. Mikäli kyseessä on tavanomainen toinen käsitettely, merkittävien muutosten läpimeno vaatii hyvin laajan tuen parlamentilta.

EFFI:n varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen täsmentää: “Jotta ehdotus menisi tällöin läpi, vähintään joka toisen eurokansanedustajan täytyisi äänestää muutosten puolesta. Tavallisesti puolet annetuista äänistä riittää. Nyt tarvitaan siis kuitenkin noin 60-70 % annetuista äänistä, sillä osa edustajista jättää aina äänestämättä.”

Tarvainen jatkaa: “Vetoammekin nyt kaikkiin suomalaisiin Eurokansanedustajiin, etteivät he taipuisi ministerineuvoston epädemokraatisen toiminnan edessä. Nyt heillä on erinomainen mahdollisuus osoittaa, että parlamentin päätösten yli ei noin vain kävellä!”

Lisätietoa

FFII:n lehdistötiedote

Taustaa ohjelmistopatenteista

Taloustieteellisiä tutkimuksia ohjelmistopatenteista

Ville Oksanen
Puheenjohtaja
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja
tapani.tarvainen@effi.org
040 729 3479

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa: http://www.effi.org/.