EFFI: Uudet sähköisen kuluttajakaupan käytännesäännöt sallivat lupapyyntöspämmin

Lisäys 19.6.2003: Markkinaoikeuden 10.6.2003 annetun päätöksen (MAO:119/03)
mukaan ei-toivotut sähköiset viestit, joissa pyydetään lupaa
mainosten lähettämiseen, ovat itsessään suoramarkkinointia ja siten laittomia.


Helsinki 28.11.2002
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

EFFI: Uudet sähköisen kuluttajakaupan käytännesäännöt sallivat
lupapyyntöspämmin

Suomen
Suoramarkkinointiliitto
, Kaupan
Keskusliitto
, Keskuskauppakamari ja
tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ovat laatineet uudet
sähköisen kuluttajakaupan käytännesäännöt
. EFFI on löytänyt
säännöistä huomattavia epäselvyyksiä, jotka mahdollistavat spämmin eli
ei-toivottujen mainosviestien lähettämisen. Suomen laki kieltää
yksityishenkilöille ilman vastaanottajien ennakkosuostumusta lähetetyt
sähköposti- ja tekstiviestimainokset.

EFFI on erityisen huolestunut käytännesääntöjen seuraavasta
kohdasta:

– – Suoramarkkinointia on esimerkiksi palvelun tai
tavaran tarjoaminen kuluttajalle, jonka kanssa yrityksellä ei ole
asiakassuhdetta.

Yritys voi pyytää kuluttajalta suostumuksen tällaiseen
suoramarkkinointiin automaattista televiestintää käyttämällä
(esimerkiksi sähköpostilla tai tekstiviesteillä). Suostumuspyyntö
ei saa sisältää varsinaista markkinointia. Siinä voidaan kuitenkin
kuvata, millaisia palveluja tai tavaroita yritys markkinoisi
kuluttajalle.

EFFIn spämmiasiantuntija, FT Kai Puolamäki muistuttaa: “Myös
omille asiakkaille lähetetty suoramarkkinointi on
suoramarkkinointia, toisin kuin ohjeistosta saattaa ymmärtää.”

“‘Tilaa 8 päivää -lehti!’ olisi sääntöjen mukaan markkinointia,
mutta ‘Haluatko tarjouksia 8 päivää -lehden tilauksesta?’
ilmeisesti ei,” ihmettelee Puolamäki ja jatkaa: “Toisin kuin
säännöissä sanotaan sähköpostiviesti, jossa pyydetään lupaa
mainosten lähettämiseen ja jossa kuvataan millaisia palveluita tai
tavaroita yritys tarjoaa, on varsin selvästi itsessään ei-toivottua
sähköistä suoramarkkinointia ja siten laitonta.”

EFFIn puheenjohtaja Mikko Välimäki arvioi tilannetta:
“Suoramarkkinointiliitto yritti edistää lupapyyntöspämmiä viimeksi kaksi vuotta sitten
ohjeistossaan
. Nämä säännöthän ovat taas kerran mainostajien ja
kauppiaiden itsensä kirjoittamia. Kuluttajan kannalta harmillisesti
heillä näyttää olevan tarve tulkita lakipykäliä laajentavasti.”

Lupapyyntöspämmin, kuten muunkin sähköpostispämmin, lähettäminen
on mainostajalle käytännössä ilmaista. Mainonnan kulut
maksavat vastaanottajat
. Kun vastaanottajat maksavat
mainosbudjetin, ei mainostajalla ole taloudellista motiivia rajata
kohderyhmäänsä. Tämän vuoksi spämmi uhkaa jo koko
sähköpostijärjestelmän toimivuutta.

Puolamäki toteaa vielä lopuksi: “Lupaa sähköposti- tai
tekstiviestimainosten lähettämiseen voi hyvin pyytää henkilötietoja
kerätessä, muun asiakasviestinnän yhteydessä tai muita medioita
käyttämällä. Mutta ei spämmäämällä.”

Lisätietoja:

Uudet sähköisen kuluttajakaupan käytännesäännöt webistä:

http://www.ssml-fdma.fi/ohjeistuksia/Sahkulkaupelisaannot.shtml

http://www.ficom.fi/fi/uutinen.html?Id=1037972467.html


http://www.kauppakamari.fi/content_files/sahkoisen_kaupan_saannot.pdf

Roskapostista EFFIn sivuilta: http://www.effi.org/mirrors/spam/

Lainsäädännöstä: http://www.effi.org/mirrors/spam/laki.html#suomi

SSML:n vuoden 2000 ohjeistosta: http://www.effi.org/mirrors/spam/laki.html#tulkinta

Mitä spämmäys maksaa vastaanottajille: http://www.effi.org/mirrors/spam/tekosyyt.html#SPAMMI-ON-HALPAA

Kai Puolamäki
Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
kai.puolamaki@effi.org

050 522 8111

Mikko Välimäki
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
mikko.valimaki@effi.org

050 598 0498


Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien
ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys
pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin
sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien
patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen
ja Global Internet Liberty
Campaign
in jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.