EFFI: Sonera-tapauksesta huolimatta Suomi kannattaa edelleen erittäin laajaa teletietojen tallennusvelvollisuutta

Helsinki 25.11.2002
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland – EFFi ry

EFFI: Sonera-tapauksesta huolimatta Suomi kannattaa edelleen
erittäin laajaa teletietojen tallennusvelvollisuutta

Electronic Frontier Finland – EFFI ry vaatii Suomea muuttamaan
kantansa teletietojen tallennusvelvollisuudeksi. Puheenjohtaja Mikko
Välimäen mukaan: “Suomi on vaatinut EFFIn
haltuunsa saaman dokumentin mukaan
pakollista kahden vuoden
mittaista teletietojen tallentamista EU:n sisällä. Suomen kanta on
ilmaistu 20.11.2002 päivätyssä jäsenmaiden kantoja kartoittaneessa
selvityksessä.”

Välimäki jatkaa: “Voisi kuvitella, että Sonera-tapaus olisi
toiminut päinvastaisena herätyksenä: jos teletietoja on saatavilla,
niitä käytetään ennemmin tai myöhemmin väärin. Vaan ei. Suomi
tuntuu edustavan edelleen poikkeuksellista Isoveli-optimismia.”

EFFI korostaa, että poliisi voi vaatia jo nyt informaation
tallentamista, jos sillä on vahva epäilys rikoksesta.
Ylivoimaisesti suurin osa uudistuksen myötä tallennettavasta
informaatiosta koskisi tavanomaista kansalaisten välistä
viestintää.

Kansainvälisistä asioista vastaava Ville Oksanen EFFIstä
kommentoi: “Lisäksi on hyvä muistaa, että teletiedot eivät tulisi
ainoastaan Suomen käyttöön. Esimerkiksi Suomen hyväksymän
Cybercrime-sopimuksen perusteella Suomella on velvollisuus antaa
virka-apuna tätä informaatiota maihin, joiden oikeusjärjestelmä ei
todellakaan ole Suomen tasolla. Vaikka informaation väärinkäytön
riski on Suomessa rajallinen, samaa ei voi sanoa esimerkiksi
Albaniasta, Azerbaijanista tai edes Venäjästä”.

Oksanen jatkaa vielä: “Kansainväliset yksityisyyttä puolustavat
järjestöt ovatkin jo ehtineet kummastella Suomen aloitteellisuutta
asiassa. EFFIllä on esimerkiksi ollut selittelemistä
vastahyväksyttynä Global Internet Liberty Campaignin jäsenenä,
mistä aikaisemmin kansalaisten yksityisyyttä hyvin tiukasti
vaalineen Suomen linjan muutos johtuu.”

EU:n aloite ei ole valitettavasti ainoa lakihanke, joka tähtää
teletietojen pakolliseen tallentamiseen. Suomen eduskunnassa on
parhaillaan käsiteltävänä lakiehdotus sananvapauden käyttämisestä
joukkoviestinnässä. Toteutuessaan se asettaisi laajan
tallennusvelvoitteen myös Internetin kautta käytävällä
keskustelulle.

“Teletietoja kertyy valtava määrä, eikä niiden tallentaminen
vuosikausiksi ole helppoa eikä halpaa”, sanoo EFFIn hallituksen
jäsen, FT Kai Puolamäki. Puolamäki jatkaa: “Lisäksi näin laaja ja
kattava tallentamisvelvollisuus lisää huomattavasti väärinkäytösten
riskiä, mihin verrattuna tallennusvelvollisuuden mahdollisesti
tuoma hyöty rikosten selvittämisessä on kyseenalainen – varsinkin
kun osaava rikollinen pystyy kyllä tällaisen seurannan
välttämään.”

“Ajatellaanpa, että joku olisi viime vuosituhannella ehdottanut,
että talonmiesten pitäisi seurata ja pitää kirjaa talossa käyvistä
ihmisistä ja säilyttää kirjanpitoa kaksi vuotta siltä varalta, että
joku näistä ihmisestä syyllistyisi joskus rikokseen”, miettii
Puolamäki ja jatkaa: “Tällaista ehdotusta olisi pidetty
naurettavana. Valitettavasti kun kyse on Internetistä, vaikuttavat
tällaiset ehdotukset olevan arkipäivää nykyajan Suomessa ja
EU:ssa.”

Lisätietoja:

Jäsenmaiden kantoja kartoittanut
Euroopan Unionin Neuvoston selvitys 20.11.2002
(alkuperäinen
versio, ei toimi kaikilla selaimilla
)

EFFIn
yksityissyyssivut

EFFIn sivu joukkoviestinnän
vastuulakiehdotuksesta
(“laki sananvapauden käyttämisestä
joukkoviestinnässä”), jossa myös ehdotetaan laajaa
tunnistamistietojen tallentamisvelvollisuutta.

Mikko Välimäki
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
mikko.valimaki@effi.org

050 5980498

Ville Oksanen
hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org

+1 415 572 0349


Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien
ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys
pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin
sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien
patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen
ja Global Internet Liberty
Campaignin
jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.